ZOEKEN

Stichting LETS Tiel

Stichting LETS Tiel
Doelstelling
Heb je hulp in de tuin nodig? Uitgelezen boeken waar je van af wilt? Wil je je talenten ontwikkelen of je sociale netwerk uitbreiden en gelijkgezinden ontmoeten? Bij LETS Tiel ruilen we goederen en diensten zonder tussenkomst van geld.

De goederen die worden geruild zijn vaak zelfgemaakt, zoals jam en sieraden, of zelf gekweekt, zoals pompoenen. LETS is dan ook geen marktplaats of verkoopgroep, maar een plek waar mensen samen komen die verspilling tegen willen gaan, duurzaamheid hoog in het vaandel hebben staan en die graag wat voor een ander doen en betekenen.

LETS staat voor Local Exchange Trading System. In andere woorden: het is een ruilkring, een systeem waarbij mensen goederen en diensten ruilen zonder dat hier geld aan te pas komt. Elke kring heeft zijn eigen ruilmiddel. In Tiel ruilen we met flippen. Wereldwijd zijn er sinds 1983 duizenden lokale ruilkringen. In Nederland zijn er nu ongeveer 80.

Kennismaken met LETS? Kom naar een van onze bijeenkomsten. Iedereen is welkom zonder verdere verplichtingen. Ga naar www.letstiel.nl voor de agenda en voor meer informatie over hoe LETS werkt en hoe je je kunt aanmelden.
 
Bekijk organisatie

Stichting Jeugdvakantie Weken Tiel

Stichting Jeugdvakantie Weken Tiel
Doelstelling
Het bieden van activiteiten in de zomervakantie voor Tielse kinderen in de leeftijd van 6 t/m 12 jaar.
 
Bekijk organisatie

Sichting 2Switch

Sichting 2Switch
Doelstelling
Een eigentijdse kringloopwinkel in Tiel met een vestigingen aan de Spoorstraat. De belangrijkste doelen van 2Switch zijn: werkplekken creëren voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, mooie spullen aanbieden voor een lage prijs en een bijdrage leveren aan een beter milieu.
 
Bekijk organisatie

Betuwe Wereldwijd

Betuwe Wereldwijd
Doelstelling
Werklozen, mensen die een werkervarings- of een arbeidsrehabilitatietraject volgen ( o.a. alternatief gestraften, asielzoekers, mensen met een verstandelijke handicap, mensen met een arbeidshandicap door psychische beperkingen).
 
Bekijk organisatie

(IVN) Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid West-Betuwe

(IVN) Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid West-Betuwe
Doelstelling
Verzorgt regelmatig publiekswandelingen in natuurgebieden in de regio van West-Betuwe. Daarnaast geeft de vereniging cursussen over natuur, milieu en natuurgebieden. Meer informatie over de organisatie en activiteiten van IVN West-Betuwe is te vinden op onze website: https://www.ivn.nl/afdeling/west-betuwe
 
Bekijk organisatie

Stichting Dierenasiel Tiel

Stichting Dierenasiel Tiel
Doelstelling
Opvang van herplaatsing van voornamelijk hond en kat, zwerfdieren, afstandsdieren en uitplaatsingen.
 
Bekijk organisatie

Regio Rivierenland Project

Regio Rivierenland Project
Doelstelling
Samenwerkingsverband tussen 9 gemeenten. Binnen dit verband worden o.a. projecten opgezet en uitgevoerd. Per jaar vallen in Rivierenland tussen de 700 en 800 leerlingen onvoldoende gekwalificeerd blijvend uit het onderwijs. Coach en jij! heeft als doel de actieve deelname van een jongere aan het onderwijs te bevorderen.
 
Bekijk organisatie

Ieder1Gelijk

Ieder1Gelijk
Doelstelling
Ieder1Gelijk is een laagdrempelige en onafhankelijke organisatie voor iedereen die met discriminatie te maken krijgt in de regio Gelderland Zuid. Ons bureau richt zich op het voorkomen, signaleren en bestrijden van alle vormen van discriminatie. Wij zijn er voor mensen die zich gediscrimineerd voelen, getuige zijn of beschuldigd worden van discriminatie. En voor iedereen die meer wil weten over discriminatie, ongelijke behandeling en manieren om daarmee om te gaan. We geven voorlichting, training en advies en bieden lespakketten voor scholen.
 
Bekijk organisatie

Theater het Heerenlogement

Theater het Heerenlogement
Doelstelling
Een klein theater in Beusichem dat gerund wordt door vrijwilligers maar een kwalitatief hoogstaand programma heeft met ongeveer 50 voorstellingen per seizoen. De voorstellingen zijn voornamelijk op dinsdag met enkele voorstellingen op woensdagavond en zondagmiddag.
 
Bekijk organisatie

Cambier van Nootenschool

Cambier van Nootenschool
Doelstelling
School voor leerlingen in de leeftijd van 4 t/m 20 jaar, met een verstandelijke beperking.
 
Bekijk organisatie

Tielse ijsvereniging de Pinquin

Tielse ijsvereniging de Pinquin
Doelstelling
Onderhouden, beheren en exploiteren IJsbaan langs de nieuwe doorgetrokken Laan van Westroijen in Tiel.
 
Bekijk organisatie

RIBW Dolfijn (Participatie & Werk)

RIBW Dolfijn (Participatie & Werk)
Doelstelling
RIBW DAC (dagactiviteitencentrum) Bij Dolfijn kun je aan activiteiten meedoen die je helpen bij je terugkeer in de maatschappij. Elk jaar stellen we een nieuw programma samen, waarin de vragen en de wensen van de bezoekers centraal staan. Het programma is gericht op ontmoeting en ontspanning, maar heeft ook een opvoedkundig en arbeidsmatig karakter.
De Inloop: De Inloop is een ontmoetingsplaats en geeft de mogelijkheid om kennis te maken met het centrum en het activiteitenaanbod. In de Inloop worden ook gezelschapsspellen gespeeld. De inloop is op elke maandag en woensdagmiddag.
 
Bekijk organisatie

SIW Internationale Vrijwilligersprojekten

SIW Internationale Vrijwilligersprojekten
Doelstelling
Een veelzijdige Nederlandse uitwisselingsorganisatie zonder winstoogmerk. SIW ontvangt al ruim 60 jaar buitenlandse vrijwilligers op diverse projecten in Nederland en Nederlandse vrijwilligers worden uitgezonden naar projecten over de hele wereld.
 
Bekijk organisatie

FNV

FNV
Doelstelling
Het behartigen van belangen van werknemers in zowel individueel als collectief opzicht.
 
Bekijk organisatie

Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Rivierenland (VPTZ)

Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Rivierenland (VPTZ)
Doelstelling
Als sterven dichtbij komt, ondersteuning bieden aan zowel de zieke als de mantelzorger en naasten.


Ondersteuning wordt geboden in de thuissituatie in de gemeenten Tiel, Buren en Neder-Betuwe en op het Hospice Tiel.

Ondersteuning is voor iedereen ongeacht achtergrond of overtuiging. Onze ondersteuning is aanvullend op de mantelzorg en/of beroepsmatige zorg. Wij komen in beeld als iemand ziek is en niet meer alleen thuis kan zijn, als uw naaste ziek is, als uw partner/kinderen of naasten overbelast dreigen te raken, als er onvoldoende mantelzorg beschikbaar is.
 
Bekijk organisatie

Stichting 4 Stromenland

Stichting 4 Stromenland
Doelstelling
Organiseren jaarlijkse Fruitcorso
 
Bekijk organisatie

Sensoor Gelderland Zuid

Sensoor Gelderland Zuid
Doelstelling
Biedt een luisterend oor 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Sensoor is op zoek naar medewerkers. U voert gesprekken met mensen die bellen, mailen of chatten naar Sensoor. De onderwerpen die tijdens zo'n gesprek aan de orde komen zijn zeer uiteenlopend. Van relatieproblemen tot vragen over ziekte en van eenzaamheid tot zorgen over drugsverslaving. Maar er bellen ook mensen die gewoon even hun hart willen luchten. Er bellen zowel mannen als vrouwen, van alle leeftijden, met verschillende achtergronden. Zowel de mensen die bellen als de mensen van Sensoor blijven anoniem. De medewerkers noemen nooit hun naam aan de beller en in hun eigen omgeving zijn zij zo terughoudend mogelijk over het feit dat zij bij Sensoor werkzaam zijn. Vooral 's avonds wordt er intensief gebeld. Maatschappelijk werkinstellingen, Bureau Jeugdzorg, Buro's Slachtofferhulp en Raad voor de Kinderbescherming in de regio verwijzen buiten kantooruren via hun antwoordapparaat naar Sensoor.
 
Bekijk organisatie

Rode Kruis - district Gelderland Zuid

Rode Kruis - district Gelderland Zuid
Doelstelling
Richt zich op het voorkomen en beperken van de gevolgen van noodsituaties, ver weg en om de hoek
 
Bekijk organisatie

Stichting SPOTS

Stichting SPOTS
Doelstelling
bescherming van bedreigde katachtigen.
Vele diersoorten worden met uitsterven bedreigd waaronder veel (grote) wilde katachtigen. Stichting SPOTS richt zich op deze katachtigen. Dat doet SPOTS door samen te werken met lokale partners waarbij de lokale bevolking nauw betrokken wordt. Belangrijke doelstellingen van Stichting SPOTS zijn voorlichting geven, het creëren van een netwerk voor diverse kattenprojecten en fondsen werven.
 
Bekijk organisatie

Luisterlijn Utrecht

Luisterlijn Utrecht
Doelstelling
Luisterlijn Utrecht
De Luisterlijn Utrecht (voorheen Telefonische Hulpdienst Utrecht) is 24 uur per dag
bereikbaar voor een persoonlijk gesprek per telefoon. Tijdens openingstijden is de
Chathulpdienst bereikbaar per chat. De contacten zijn vertrouwelijk en anoniem. U
betaalt alleen uw reguliere telefoontarief.
U kunt hen bellen of chatten als u:
* problemen, vragen, moeilijkheden, zorgen of verdriet heeft;
* misschien (nog) niet goed terecht kan in de eigen omgeving;
* het allemaal even te veel wordt en u op zoek bent naar steun en/of hulp;
* al dan niet in (psychosociale) crisis verkeert en hulp zoekt;
* behoefte heeft aan een luisterend oor.

U kunt bellen vanuit uw eigen vertrouwde omgeving op een tijdstip dat het u uitkomt.

Onderwerpen als eenzaamheid en verlies kunnen aan de orde komen, maar ook vragen
over gezondheid en ziekte, relatieproblemen, burenruzie of gewoon zomaar.

Bereikbaar op
telefonisch 7 dagen per week, 24 uur per dag,
chat maandag tot en met vrijdag van 15.00 tot 23.00 uur.
030 - 294 33 44 of 0900 0767
www.deluisterlijn.nl
 
Bekijk organisatie

Stichting Vlinders

Stichting Vlinders
Doelstelling
Zet zich in voor alle kinderen die door omstandigheden niet thuis kunnen wonen. Kinderen die door omstandigheden niet thuis kunnen wonen ontbreekt het vaak aan de ruimte om (zelf)vertrouwen en verantwoordelijkheid te ontwikkelen.
Stichting Vlinders biedt deze kinderen een plek waar ze zich positief kunnen ontwikkelen in hun gedrag en opstelling naar hun omgeving. Vooral het zo dicht mogelijk benaderen van een normaal gezin met een full time papa en mama vinden we belangrijk. Het huis kreeg de naam Villa Vlinders als veilige plek en levensschool
 
Bekijk organisatie

Pluryn

Pluryn
Doelstelling
Pluryn onderscheidt verschillende groepen clienten. Er zijn veel verschillen tussen de groepen, maar er is in elk geval een overeenkomst: alle clienten hebben een handicap. Grofweg zijn ze in te delen in: VG (verstandelijk gehandicapten), LVG (licht verstandelijk gehandicapten) en LG (lichamelijk gehandicapten).
 
Bekijk organisatie

Stichting Burgerweeshuis

Stichting Burgerweeshuis
Doelstelling
Het financieel ondersteunen van activiteiten voor de Tielse jeugd.
 
Bekijk organisatie

zorgboerderij KEI

zorgboerderij KEI
Doelstelling
Iedereen kan een KEI zijn, denken wij. 't Is een kwestie van komen kennismaken en proefdraaien en kijken in welke groep je past.
Daarbij is het belangrijkste dat wij je (in die groep) goed kunnen begeleiden (wij werken met minimaal één begeleider op vijf KEIen) en dat jij je goed op je plek voelt.
 
Bekijk organisatie

RKTVC

RKTVC
Doelstelling
RKTVC beoefent de voetbalsport op een dusdanige manier dat er een vriendschappelijke -, sportieve - en nauwe band tussen de leden ontstaat. Sportiviteit, discipline en een goede teamgeest staan hierbij voorop. Middels een professionele organisatie streeft RKTVC ernaar om op amateur basis een zo goed mogelijk spelpeil te bereiken.
 
Bekijk organisatie

UNICEF West-Betuwe

UNICEF West-Betuwe
Doelstelling
Bescherming van de rechten van het kind, wereldwijd.
 
Bekijk organisatie

Veilig Verkeer Nederland

Veilig Verkeer Nederland
Doelstelling
Iedereen veilig over straat.
 
Bekijk organisatie

Brede School Tiel Oost

Brede School Tiel Oost
Doelstelling
Inzet van vrijwilligers binnen de Brede School Tiel Oost

De Brede School Tiel Oost is een samenwerkingsverband tussen gemeente, onderwijs, kinderopvang, welzijn en verschillende sport- ,cultuur- natuur- en milieuorganisaties. Dit netwerk bestaat uit ongeveer 22 partners.
De coördinator van de Brede School Tiel Oost, is de spil van het netwerk. Zij zorgt samen met haar projectondersteuloesjener Mary Baan voor alle praktische zaken rondom de Brede School Tiel Oost. Denk aan inschrijvingen voor kinderen, roosters en de inzet van vakdocenten tijdens de lessen.
 
Bekijk organisatie

Stichting Regionaal Bureau voor Toerisme Rivierenland

Stichting Regionaal Bureau voor Toerisme Rivierenland
Doelstelling
Bevorderen van bestedingen en werkgelegenheid in de toeristische regio Rivierenland.
 
Bekijk organisatie

Hertogenhuis Hertogenwijk

Hertogenhuis Hertogenwijk
Doelstelling
Voor en door bewoners van de Hertogenwijk in Tiel. U vindt hier informatie over de activiteiten van de Stchting Hertogenwijk
 
Bekijk organisatie

Servicepunt Amateurkunst Rivierengebied

Servicepunt Amateurkunst Rivierengebied
Doelstelling
Verbindt instellingen, verenigingen en sleutelfiguren in de regio, met als doel de versterking van de lokale en regionale infrastructuur voor de amateurkunst. Zij vormt een regionaal loket waar de amateurkunstbeoefenaar, dicht bij huis, kan aankloppen met vragen en wensen.
 
Bekijk organisatie

STMR

STMR
Doelstelling
STMR: Het kan....met elkaar!

Op basis van uw vraag, ondersteunt STMR u in allerlei levensfasen op het gebied van welzijn, wonen, zorg en services in Rivierenland.
 
Bekijk organisatie

Uiterwaarde

Uiterwaarde
Doelstelling
o.a. in de vaart brengen en houden van toeristische fiets- en voetveren gedurende het zomerseizoen.
Het duurzaam in standhouden, verbeteren en uitbreiden van de openbare recreatief-toeristische infrastructuur in het werkgebied van de (Natuur-) en Recreatieschappen Lingegebied, Nederrijn, Lek en Waal en Over-Betuwe ten behoeve van een breed publiek in het Rivierengebied.
 
Bekijk organisatie

Regionaal Archief Rivierenland (RAR)

Regionaal Archief Rivierenland (RAR)
Doelstelling
Een historisch informatie- en documentatiecentrum voor iedereen. Het verzamelt archieven, afbeeldingen, boeken en documentatie over de gemeenten Buren, Culemborg, Geldermalsen, Maasdriel, Neder-Betuwe, Neerijnen, Tiel en Zaltbommel. Het archief is voor iedereen toegankelijk tijdens de openingstijden van dinsdag t/m vrijdag van 09.00-16.30 uur. Het doel van het onderzoek bepaalt u zelf. Dat kan vari‰ren van het lezen van een oude krant tot het doen van een diepgaand onderzoek.
 
Bekijk organisatie

Actief in Tiel

Actief in Tiel
Doelstelling
Actief in Tiel is een digitale sociale marktplaats, waar je zaken kan doen op het gebied van informele zorg en waarop je de activiteiten kunt vinden.

U kunt meedoen als individuele bewoner, als vrijwilliger en/of als organisatie. Bewoners kunnen om hulp vragen, maar kunnen ook zelf hun hulp aanbieden. Vrijwilligers kunnen zelf naar vacatures zoeken bij de organisaties in de rubriek Vraag en Aanbod en zich daar ook zelf aanmelden als vrijwilliger.

Organisaties die meedoen, kunnen hun activiteiten en vrijwilligersvacatures plaatsen.
 
Bekijk organisatie

K.T.S.M. (Koninklijke Tielse Muziekvereniging)

K.T.S.M. (Koninklijke Tielse Muziekvereniging)
Doelstelling
Muziek maken is Megacool en toegankelijk voor iedereen.

De Vereniging "Het Tielsch Stedelijk Muziekcorps" (K.T.S.M.), werd opgericht op 18 juni 1895. Harmonie Orkest. Tamboers/Drumband. Majoretten.
K.T.S.M. verzorgt al meer dan 120 jaar de muzikale omlijsting bij uiteenlopende evenementen in Tiel en omgeving en schuwt ook de marsoptredens niet.
K.T.S.M. streeft er naar om zoveel mogelijk mensen kennis te laten maken met deze fantastische hobby.
 
Bekijk organisatie

Stichting MaTCh

Stichting MaTCh
Doelstelling
Organisator van het gratis toegankelijke hippyfestival ""Woodstock aan de Waal"".

Muziekavontuur, Toerisme, Cultuur en Historie

 
Bekijk organisatie

KLESTEO, Stichting Kleding en Speelgoedbank Tiel en omstreken

KLESTEO, Stichting Kleding en Speelgoedbank Tiel en omstreken
Doelstelling
KLESTEO wil, vanuit de opdracht van naastenliefde, alle mensen in de regio Rivierenland, die aantoonbaar niet meer financieel in staat zijn om kleding, schoenen en/of speelgoed te kopen, voorzien van gratis tweedehands of nieuw gedoneerde kleding, schoenen en speelgoed. Wij maken hierbij geen onderscheid op basis van afkomst, geloofsovertuiging en dergelijke.
 
Bekijk organisatie

Stichting Present West-Betuwe

Stichting Present West-Betuwe
Doelstelling
Present verbindt mensen die (als groep) hulp willen bieden met mensen die een handje hulp goed kunnen gebruiken.
 
Bekijk organisatie

Stichting dierenhulp zonder Grenzen

Stichting dierenhulp zonder Grenzen
Doelstelling
Het verbeteren van de leefomstandigheden van dieren waar dit nodig is.
Het werven van fondsen door middel van o.a. donateurs, sponsors, adopties, en acties.
 
Bekijk organisatie

Longpunt Rivierenland

Longpunt Rivierenland
Doelstelling
Longpunt is de maandelijkse ontmoeting voor mensen met een chronische longziekte, partners, mantelzorgers én zorgverleners. Leerzamer dan een spreekuur, gezelliger dan een uitstapje. Voor zorgverleners is het de plek waar zij longpatiënten als groep kunnen ontmoeten en interactief kunnen informeren. Voor longpatiënten is het de plek om ervaringen uit te wisselen, te leren en om zorgen of plezier te delen. Voor vrijwilligers is het een plek waar zij het leven van longpatiënten helpen verbeteren.
 
Bekijk organisatie

Thedingsweert

Thedingsweert
Doelstelling
Opgericht met het doel om mensen met een verstandelijke beperking of een psychiatrische problematiek - meewerkers - een eigen, zinvolle plaats te geven in onze organisatie.
 
Bekijk organisatie

THCC de Kromhouters

THCC de Kromhouters
Doelstelling
Een hockeyvereniging waar een ieder zich thuis voelt en het beste uit zichzelf en elkaar kan halen
 
Bekijk organisatie

Stichting Dierenhulp Dierenambulance Tiel

Stichting Dierenhulp Dierenambulance Tiel
Doelstelling
24/7 klaar staan voor een dier in nood. Dieren in de opvang verzorgen, registratie vermist/gevonden huisdieren , uitrijden met de dierenambulance.
 
Bekijk organisatie

Reddingsbrigade Rivierenland Tiel

Reddingsbrigade Rivierenland Tiel
Doelstelling
Het bevorderen van zwemmend en varend redden, opleiden van (jeugd) leden op het gebied van het redden van drenkelingen, evenementen op het gebied van het redden van drenkelingen organiseren, voorlichting geven en adviezen verstrekken.
 
Bekijk organisatie

Werkgroep Tiel Fairtrade gemeente

Werkgroep Tiel Fairtrade gemeente
Doelstelling
De werkgroep zet zich ervoor in dat zoveel mogelijk consumenten, bedrijven en organisaties Fairtrade producten gaan gebruiken. En natuurlijk ook dat die op zoveel mogelijk plaatsen verkrijgbaar zijn.

Fairtrade staat voor Eerlijke handel. Dat betekent dat koffieboeren, cacaoboeren of theeplukkers een eerlijke prijs krijgen voor hun exportproducten. (Een prijs die in verhouding staat tot de werkelijke productiekosten.)

Door anderen te stimuleren Fairtrade producten te gebruiken en te verkopen, zorgen we dat meer boeren/ambachtslui in ontwikkelingslanden eten, huisvesting, scholing, kleding en gezondheidszorg kunnen betalen.
 
Bekijk organisatie

Stichting Dienstwerk

Stichting Dienstwerk
Doelstelling
Bemiddelen van vraag - en aanbod van betaalbare gemaksdiensten in Tiel en omgeving.
 
Bekijk organisatie

Prezzent - locatie Thedinghsweert

Prezzent - locatie Thedinghsweert
Doelstelling
zorginstelling voor mensen met een verstandelijke beperking.
 
Bekijk organisatie

Natuurhistorisch Museum de Oersprong

Natuurhistorisch Museum de Oersprong
Doelstelling
Een breder publiek kennis te laten maken met de fascinerende wetenschap van fossielen (paleontologie) en mineralen (mineralogie).

De doelstelling van de stichting (Dutley's Heritage Foundation) vindt aansluiting bij de volgende maatschappelijke behoeften:
* Voorzien in het behoud van cultureel erfgoed. De fossielen en mineralen vertegenwoordigen unieke vondsten en representeren de (pre)historie van deze aarde.
* De plaatsing van het museum en de overige activiteiten van de stichting in een regionaal kader. Het gebied van de Betuwe is een van de oudste woongebieden in Nederland en kent een fraai pallet aan oudheidkundige vondsten.
Het museum is in dit opzicht een verrijking voor de gehele regio. Een vergelijkbaar museum is in de regio niet aanwezig.
 
Bekijk organisatie

't Rozenpoortje

't Rozenpoortje
Doelstelling
5 Ochtenden per week ondersteuning bieden in peuterspeelzaal 't Rozenpoortje.
 
Bekijk organisatie

ROC Rivor

ROC Rivor
Doelstelling
Onderwijsinstelling. Wij verzorgen taallessen voor buitenlanders. Het doel is om de deelnemers op een hoger niveau van hun Nederlandse taal te brengen. Door middel van taallessen en individuele begeleiding.
 
Bekijk organisatie

Sportplaza Tiel

Sportplaza Tiel
Doelstelling
SportPlaza Tiel biedt aan mensen de mogelijkheid, op een maatschappelijk betrokken en innovatieve manier, gebruik te maken van sportieve, recreatieve en educatieve bewegingsactiviteiten.
 
Bekijk organisatie

Basisschool De Achtbaan

Basisschool De Achtbaan
Doelstelling
Het bieden van onderwijs aan kinderen van 3 t/m 12 jaar.
 
Bekijk organisatie

Stichting Hoormij / NVVS regio Betuwe

Stichting Hoormij / NVVS regio Betuwe
Doelstelling
Stichting Hoormij is er voor iedereen van 0 tot 100+ met een gehooraandoening of een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Ook ouders van een slechthorend kind of een kind met TOS kunnen bij ons terecht. Voorlichting, lotgenotencontact en belangenbehartiging zijn onze hoofdtaken. Stichting Hoormij is een federatie van NVVS, FOSS en SH-Jong.

Waar staat Stichting Hoormij voor?
Ben je slechthorend of heb je een cochleair implantaat? Heb je tinnitus (oorsuizen) of hyperacusis (overgevoeligheid voor geluid)? Heb je de ziekte van Ménière of een brughoektumor? Heb je of heeft je kind een taalontwikkelingsstoornis? Wij horen jou. Wij horen wat voor impact de aandoening heeft op jou en je omgeving, hoe je ermee omgaat, waar je behoefte aan hebt, waar je tegenaan loopt, welke tips je hebt voor anderen. Stichting Hoormij geeft je ook handvatten om jezelf te laten horen en het beste uit jezelf te halen. Op je werk, op school, thuis, op de sportclub.

Wat doet Stichting Hoormij?
- wij vragen aandacht voor de verschillende gehooraandoeningen en voor taalontwikkelingsstoornissen en willen erkenning bevorderen
-wij bieden onafhankelijke informatie
-wij bieden een platform om te leren van elkaars ervaringen
-wij stellen ons op als krachtige, kritische en duidelijk zichtbare belangenbehartiger
 
Bekijk organisatie

Stichting Hertenkamp Tiel

Stichting Hertenkamp Tiel
Doelstelling
Historie
In 1963 is door de Oranje Vereniging het Juliana Hertenkamp gegeven aan de Gemeente Tiel. In 1987 dreigde het door bezuinigingen te verdwijnen. Een groep gemotiveerde Tielenaren kwam in actie en richtte de Stichting Hertenkamp Tiel op en zijn er in geslaagd het Hertenkamp voor Tiel te behouden.

In januari 1988 is het park officieel door de Gemeente Tiel overgedragen aan de Stichting Hertenkamp Tiel. Sinds die tijd is het park door heel veel inzet en enthousiasme van vrijwilligers, verzorgers en bestuursleden draaiend gehouden. Dit alles was niet mogelijk geweest zonder de financiële bijdrage van de Gemeente Tiel, onze sponsors en donateurs.
 
Bekijk organisatie

Zorgbelang Gelderland

Zorgbelang Gelderland
Doelstelling
Zorgbelang Gelderland komt op voor vraag gestuurde zorg- en welzijnsvoorzieningen voor alle burgers in Gelderland, zodat zij kunnen leven zoals zij dat willen. Ook als zij door ziekte, ongeval, handicap of ouderdom tijdelijk of permanent belemmeringen ondervinden in hun ðpersoonlijk of maatschappelijk functioneren. Zorgbelang Gelderland wil dit bereiken door: ervaringskennis van zorggebruikers te verzamelen, collectieve belangen te behartigen, informatie te verstrekken over de beschikbaarheid en de kwaliteit van het zorgaanbod, klachten op te vangen en knelpunten in het zorgaanbod te signaleren.
 
Bekijk organisatie

Kasteel Amerongen

Kasteel Amerongen
Doelstelling
De Stichting Kasteel Amerongen is verantwoordelijk voor de instandhouding en openstelling van het unieke 17e-eeuwse erfgoed Kasteel Amerongen. Stichting Kasteel Amerongen rekent tot zijn opdrachten: 1. Het behoud en beheer van het ensemble van voormalig woonhuis, interieurcollectie en historische tuin. 2. De ontsluiting van dit ensemble voor een zo breed mogelijk publiek. 3.Het voeren van een moderne culturele onderneming en het organiseren van commerci‰le activiteiten om bovenstaande opdrachten te kunnen financieren.
 
Bekijk organisatie

Stichting Vrienden van Vrijthof

Stichting Vrienden van Vrijthof
Doelstelling
Iets extra's te doen voor de bewoners van Vrijthof.
 
Bekijk organisatie

Johannesschool

Johannesschool
Doelstelling
Basisschool voor Vrijeschoolonderwijs
 
Bekijk organisatie

OuderenGelderland

OuderenGelderland
Doelstelling
Het samenbrengen van ouderen die kennis willen maken met 'nieuwe buren' uit hun omgeving, zodat ze samen leuke dingen kunnen ondernemen. Dit doen we door mensen samen te brengen met het organiseren van sportieve en smaakvolle evenementen.
 
Bekijk organisatie

Stichting de Klup "kleine kampweek"

Stichting de Klup
Doelstelling
Het bieden van vrijetijdsbesteding aan mensen met een verstandelijke beperking.
 
Bekijk organisatie

Hart van Tiel

Hart van Tiel
Doelstelling
Hart van Tiel is een ondernemersverenging die zich sterk voor een aantrekkelijke, Tielse binnenstad.
 
Bekijk organisatie

GGD afdeling Veilig Thuis.

GGD afdeling Veilig Thuis.
Doelstelling
Onderzoek naar Kindermishandeling en het opgang brengen van hulp.
 
Bekijk organisatie

Stichting Mentorschap Overijssel Gelderland

Stichting Mentorschap Overijssel Gelderland
Doelstelling
Werving, opleiding en begeleiding van vrijwillige mentoren voor mensen die niet in staat zijn zelf goed voor hun welzijnsbelangen op te komen.
Bekendheid vergroten van mentorschap als wettelijke vertegenwoordiging voor volwassenen die onvoldoende wils- of handelingsbekwaam zijn.
 
Bekijk organisatie

Speeltuin en park De Mees Tiel-Oost

Speeltuin en park De Mees Tiel-Oost
Doelstelling
Onderhouden, toezicht, schoonmaken speeltuin aan de Meeslaan in Tiel Oost

https://www.facebook.com/speeltuindemeestiel
 
Bekijk organisatie

's Heeren Loo Rivierenland

's Heeren Loo Rivierenland
Doelstelling
's Heeren Loo helpt mensen met een verstandelijke beperking hun leven in te vullen zoals zij dat zelf willen. Wij doen dat in heel Nederland met hulp die varieert van lichte ondersteuning aan huis tot intensieve 24-uurs opvang op woonlocaties. We willen daarin van bijzondere professionele en persoonlijke waarde zijn. Daarom maken we ruimte voor echte ontmoetingen en luisteren goed naar wensen en verwachtingen van cliënten en hun verwanten.

Onze kernwaarden:

BETROKKEN: We zijn betrokken bij ons werk, de cliënten en hun sociale omgeving. Onze toewijding en professionaliteit komen terug in alles wat we doen. Door een proactieve houding weten we wat er speelt en kunnen we hier snel en adequaat op inspelen. We houden ons niet afzijdig, maar gaan de discussie aan zonder onszelf te verliezen. Betrokken ben je niet passief, maar actief.

SAMEN: We werken samen. We zijn open, geïnteresseerd en in verbinding met elkaar en de maatschappij. We gaan verder dan het hebben van alleen een functionele relatie met onze omgeving. We doen het samen, omdat we erin geloven dat we samen betere resultaten bereiken.

PASSIE: We hebben passie en stralen die ook uit. Bij 's Heeren Loo krijg je energie van energieke mensen. Je voelt de hartelijkheid van "wees welkom en wat kan ik voor je betekenen'. We zijn bevlogen en onze passie gaat hierbij verder dan gewoon opgewekt zijn, maar wordt nooit overweldigend.

ONTWIKKELING: We staan voor ontwikkeling. Voor beweging, groei en nieuwe ervaringen. Want stilstaan is geen optie. Voor niemand. We zijn hierin niet voorzichtig, maar ook niet overambitieus. We dagen uit en proberen het maximale eruit te halen, met respect voor mogelijkheden en omstandigheden
 
Bekijk organisatie

Stichting Ri4daagse

Stichting Ri4daagse
Doelstelling
Wij organiseren voor het tweede jaar een 4 daags belevings/ontdekkingstocht langs en op de Waal voor zo'n 150 deelnemers om het dynamische Waal-weelde gebied tussen Zaltbommel/Waardenburg en Beuningen/Slijk Ewijk op verschillen manieren te ervaren t.w. struinen door de uiterwaarden fietsen voor de dijken en varen op de wilde Waal
 
Bekijk organisatie

Stichting Leergeld Westbetuwe

Stichting Leergeld Westbetuwe
Doelstelling
Stichting Leergeld is een onafhankelijke stichting van vrijwilligers, die zich inzet voor kinderen van ouders, die van een minimum inkomen rond moeten komen. Schoolgaande kinderen - in de greep van de armoede - kunnen niet of nauwelijks met andere kinderen meedoen. Niet mee met het jaarlijkse schoolreisje, niet met een excursie, ze kunnen niet op een sportclub of muzieklessen volgen. Of ze hebben soms geen fiets om mee naar school te gaan of een PC om opdrachten voor school uit te voeren. Ze staan daarom aan de zijlijn en daar wil de St. Leergeld zich niet bij neerleggen.
Inmiddels zijn in Nederland ca. 85 zelfstandige Stichtingen Leergeld actief, die zich met deze problematiek bezighouden, onder de paraplu van de Landelijke Stichting Leergeld (www.leergeld.nl).
St. Leergeld is afhankelijk van giften van particulieren, sponsors, serviceclubs etc.
De Stichting Westbetuwe is actief in 6 Betuwse gemeenten, nl. in Buren, Culemborg, Geldermalsen, Neder-Betuwe, Neerijnen en Tiel.
Ouders van kinderen in de leeftijd van 6 t/m 16 jaar, die aan onze criteria en doelstellingen voldoen, kunnen bij ons terecht voor een bijdrage in de kosten en/of we stellen de aangevraagde middelen in natura aan de kinderen beschikbaar.
 
Bekijk organisatie

Stichting Wijkorganisatie Ridderweide

Stichting Wijkorganisatie Ridderweide
Doelstelling
De mensen in de wijk meer bij elkaar brengen, d.m.v. diverse activiteiten
 
Bekijk organisatie

Stichting Wijkcentum Westroyen

Stichting Wijkcentum Westroyen
Doelstelling
Wijkcomité Westroijen is actief aanwezig in de buurt en klaar om de ondersteunende arm te bieden waar nodig. Met verenigde krachten kunnen we veel meer bereiken. Dus help ons mee om ook jullie buurt een leefbare, veilige en fijne plek te maken.

Onder het motto “samen voor elkaar” start het Wijkcomité nieuwe initiatieven. De handen zijn ineengeslagen om samen met de lokale overheidsdiensten die zaken aan te pakken die belangrijk zijn!
 
Bekijk organisatie

Mozaïek Centraal bureau

Mozaïek Centraal bureau
Doelstelling
Wij strijden voor een samenleving waarin iedereen (zoveel mogelijk) zelfstandig kan zijn. We helpen mensen bij het bereiken van hun doelen. Hoe groot of klein die doelen ook zijn
 
Bekijk organisatie

Stadsmoestuin Franciscushof

Stadsmoestuin Franciscushof
Doelstelling
Via een biologische tuin producten kweken voor de maaltijden van het Inloophuis in Tiel
 
Bekijk organisatie

Cliëntenraad Pro Persona Rivierenland

Cliëntenraad Pro Persona Rivierenland
Doelstelling
Algemene belangenbehartiging van cli‰nten in de geestelijke gezondheidszorg
 
Bekijk organisatie

Stichting Duurzaam Rivierenland

Stichting Duurzaam Rivierenland
Doelstelling
Vergroting van het draagvlak in Tiel voor duurzaamheid en het bieden van handelingsmogelijkheden op het gebied van duurzaamheid voor inwoners en organisaties in Tiel.
 
Bekijk organisatie

Oranjevereniging Tiel

Oranjevereniging Tiel
Doelstelling
De verjaardag van het hoofd van de Nederlandse Monarchie en andere hoogtijdagen in het Oranjehuis te vieren alsmede het organiseren van nationale herdenkingen en feestdagen
 
Bekijk organisatie

Nationaal Fonds Kinderhulp

Nationaal Fonds Kinderhulp
Doelstelling
400.000 kinderen in Nederland groeien op in armoede. Nationaal Fonds Kinderhulp vindt dat alle kinderen recht hebben op geluk. Dankzij onze vrijwilligers en donateurs helpen wij jaarlijks zo?n 90.000 kinderen. Deze kwetsbare groep moet niet de dupe worden van financi‰le beperkingen of problemen in de gezinssituatie. Ze moeten gewoon kind kunnen zijn. Daarom maakt Kinderhulp al sinds 1959 geluk mogelijk. En als het aan ons ligt blijven we dit ook nog jaren doen!
 
Bekijk organisatie

Stichting Flipje op Wielen

Stichting Flipje op Wielen
Doelstelling
Vergroten van de vaardigheden en veiligheidsbeleving van scootmobielrijders.
 
Bekijk organisatie

GeoFort

GeoFort
Doelstelling
De missie van GeoFort is om een breed publiek op een boeiende wijze te laten ervaren hoe interessant en relevant de geo-wereld is. Om dit te realiseren kan GeoFort niet zonder vrijwilligers.
 
Bekijk organisatie

Present West-Betuwe

Present West-Betuwe
Doelstelling
Wij verbinden mensen die een medemens willen helpen met mensen die wel een handje hulp kunnen gebruiken.
 
Bekijk organisatie

Stichting Kasteel Amerongen

Stichting Kasteel Amerongen
Doelstelling
Het behoud en beheer van het ensemble van voormalig woonhuis, interieurcollectie en historische tuin.
 
Bekijk organisatie

Bloemenbuurt Tiel

Bloemenbuurt Tiel
Doelstelling
Middels plezierige activiteiten in de Bloemenbuurt te Tiel zorgen voor een prettige samenleving en met ludieke acties het optimaliseren van het woongenot.
 
Bekijk organisatie

Brood en Spelen

Brood en Spelen
Doelstelling
Brood & Spelen is een actieve organisatie met een eigentijdse kijk op kinderopvang. Wij verzorgen tussenschoolse-, buitenschoolse- en kinderdagopvang voor kinderen, vanaf hun geboorte tot ze naar de middelbare school gaan. Wij zijn betrokken bij het kind, de ouders, scholen, verenigingen en de wijken om ons heen. Wij bieden meer dan alleen opvang, door onze persoonlijke aanpak en de afwisselende activiteiten op het gebied van In- en Outdoor, Sport- en Spel, Kunst- en Cultuur en Kleuters. Brood & Spelen heeft 4 kinderdagverblijven, 31 locaties voor buitenschoolse opvang, is actief op 52 scholen met tussenschoolse opvang en pleinwachten.
 
Bekijk organisatie

Stichting Tiel Maritiem

Stichting Tiel Maritiem
Doelstelling
Tiel Maritiem wil een breed publiek laten kennismaken met de watersport in Rivierenland, werken in de nautische sector, de Waal als leefomgeving, de Waal als recreatiegebied.
 
Bekijk organisatie

for DANCE and FUN

for DANCE and FUN
Doelstelling
Dansen met (licht) verstandelijk gehandicapten.
 
Bekijk organisatie

Stichting Heartbeat

Stichting Heartbeat
Doelstelling
Gezinnen met een jonge hartpatiënt bieden we plezier en ontspanning door vakanties met zorg en eendaagse activiteiten te organiseren. Ga op vakantie in de HeartVilla of kom naar een van de HeartDays die we door het jaar organiseren.
 
Bekijk organisatie

Schouwburg & Filmtheater Agnietenhof

Schouwburg & Filmtheater Agnietenhof
Doelstelling
Het doel van de Agnietenhof is om inwoners in Tiel en de regio te informeren, inspireren, prikkelen en verleiden met de schoonheid van Kunst en Cultuur.
 
Bekijk organisatie

Wandelend Tiel Oost - Stichting Clubhuis Tiel

Wandelend Tiel Oost - Stichting Clubhuis Tiel
Doelstelling
Activiteiten organisatie ten behoeven van Tiel Oost voor alle leeftijden
 
Bekijk organisatie

Volksuniversiteit West Betuwe

Volksuniversiteit West Betuwe
Doelstelling
Het uitvoeren van cursussen, workshops en lezingen voor volwassenen in de regio West-Betuwe tegen een zo laag mogelijk tarief, zodat we zo aantrekkelijk zijn voor verschillende doelgroepen. De onderwerpen van onze cursussen, workshops en lezingen zijn talen, persoonlijke ontwikkeling, creativiteit, kunst en geschiedenis.
 
Bekijk organisatie

KTVM

KTVM
Doelstelling
De KTVM (Koninklijke Tielse Vrijwillige Muziekvereniging) werd opgericht op 3 oktober 1903. De vereniging bestaat uit een harmonieorkest, een leerlingengroep en een blaaskapel (BBK). Bespeelt u een instrument, of heeft u dat altijd al willen leren, neem dan vrijblijvend contact op. U bent altijd welkom om eens langs te komen tijdens de repetitie op dinsdagavond!
 
Bekijk organisatie

bibliotheek Rivierenland

bibliotheek Rivierenland
Doelstelling
Onze organisatie:Bibliotheek Rivierenland biedt alle inwoners van Rivierenland een openbare schatkamer voor lezen, literatuur, cultuur en informatie. Negentien bibliotheken verspreid over de regio fungeren als multifunctionele ontmoetingsplaats, open leercentrum en lokaal informatieknooppunt waar regelmatig uiteenlopende activiteiten georganiseerd worden. Bibliotheek Rivierenland is ook educatiepartner op het gebied van leesbevordering en mediawijsheid voor zowel individu als onderwijs. Met de Bibliotheek op school pionieren de lees-/mediacoaches van de bibliotheek in het basisonderwijs.
 
Bekijk organisatie

Waardevol Tiel

Waardevol Tiel
Doelstelling
Werkgroep voor cultuurhistorie en leefomgeving.
 
Bekijk organisatie

Stichting ZO

Stichting ZO
Doelstelling
Het organiseren van activiteiten voor mensen met een verstandelijke beperking, zoals creatieve cursussen en dagbesteding in Tiel
 
Bekijk organisatie

Zonnebloem Afdeling Tiel

Zonnebloem Afdeling Tiel
Doelstelling
De Zonnebloem is er voor (langdurig) zieken, gehandicapten en hulpbehoevende ouderen. Het gaat om mensen met een fysieke beperking vanaf 18 jaar, die door deze beperking eenzaam zijn of in een sociaal isolement dreigen te raken.
 
Bekijk organisatie

Jongerenkoor Chantiel

Jongerenkoor Chantiel
Doelstelling
Chantiel is het katholieke jongerenkoor uit Tiel. Het koor bestaat al sinds 1968 en staat momenteel onder leiding van dirigent Danny Nooteboom en pianist Stijn Bruning. Chantiel heeft onder andere in 2015 en 2016 de titel 'Nationaal Kampioen Jongerenkoren' behaald op het Nationaal Jongerenkorenfestival in Rijsbergen. Chantiel is naast een jongerenkoor ook een grote gezellige vriendengroep.
 
Bekijk organisatie

Ypsilon Tiel

Ypsilon Tiel
Doelstelling
Ypsilon Tiel en Omstreken is onderdeel van de landelijke Vereniging Ypsilon, een vereniging van familieleden en naastbetrokkenen van mensen met een verhoogde kwetsbaarheid voor psychose. Ypsilon is in heel Nederland in 43 regio?s actief. Ypsilon is opgericht door en voor familieleden van mensen met psychosegevoeligheid. Zij is partij in de zorg voor de pati‰nt, indien deze zelf niet voldoende voor zijn eigen belangen op kan komen. Daarnaast heeft de familie, inclusief partners en andere naasten, behoefte aan ondersteuning voor zichzelf bij het verwerken van en omgaan met de ziek(t)e.
 
Bekijk organisatie

RSG Lingecollege Tiel

RSG Lingecollege Tiel
Doelstelling
Vrijwilligers gezocht voor de Internationale Schakel Klas afdeling.
 
Bekijk organisatie

Stichting Begraafplaats Erven M.J. Versteegh

Stichting Begraafplaats Erven M.J. Versteegh
Doelstelling
Beheer en onderhoud van de, kleine, familiebegraafplaats van de Erven M.J. Versteegh te Kapel Avezaath
 
Bekijk organisatie

Rotaract Club Rivierenland

Rotaract Club Rivierenland
Doelstelling
Het ontplooien van activiteiten welke gericht zijn op dienstbetoon aan de gemeenschap, het bevorderen van onderling begrip, ook in internationaal verband en het ontwikkelingen van verantwoordelijkheidsbesef n burgerzin.
 
Bekijk organisatie

Stichting Enoa

Stichting Enoa
Doelstelling
De doelstelling van de stichting is om mobiliteit voor iedereen mogelijk te maken omdat iedereen recht heeft op deelname aan de maatschappij en dat voor deze participatie aan de maatschappij mobiliteit essentieel is.
We proberen ons doel onder meer te bereiken door het aanbieden van aangepast vervoer. Hiervoor is een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met Voet Personenvervoer bv. in Culemborg. ¸ Copyright Stichting Enoa 2015
 
Bekijk organisatie

RIBW Nijmegen & Rivierenland; Dagactiviteiten centrum Dolfijn

RIBW Nijmegen & Rivierenland; Dagactiviteiten centrum Dolfijn
Doelstelling
De RIBW Nijmegen & Rivierenland is een regionale instelling voor begeleiding bij wonen, dagbesteding en werk. Wij begeleiden mensen die vanwege een ernstige psychiatrische aandoening (EPA) voor langere tijd ondersteuning nodig hebben. De RIBW wil haar clienten helpen een zo gewoon mogelijk bestaan als burger in de samenleving te leiden. Wij gaan uit van de kracht en de zelfredzaamheid van de client.
DAC Dolfijn
 
Bekijk organisatie

Stichting Diaconaal Centrum Tiel (DCT)

Stichting Diaconaal Centrum Tiel (DCT)
Doelstelling
a. presentie: aanwezig zijn voor en interactie met ieder die behoefte heeft aan rust of gesprek;
b. zinvolle activering, mensen in hun kracht zetten;
c. hulp, informatie en advies bij (im)materiële nood;
d. alle overige activiteiten, die passen binnen de missie en visie.
 
Bekijk organisatie

Stichting kinderen van de voedselbank

Stichting kinderen van de voedselbank
Doelstelling
Kinderarmoede in Nederland.
Een groot aantal kinderen leeft in Nederland onder de armoedegrens. Zij kunnen niet meedoen doordat materiele zaken en middelen ontbreken binnen het gezin. Het is bekend dat ook in een rijk en hoog ontwikkeld land als Nederland sprake is van armoede, en dat de gevolgen daarvan vaak een grote en langdurige impact op kinderen hebben.

De cijfers liegen er dan ook niet om. Waar we in 2013 nog spraken over 385.000 kinderen, is dat in 2017 gestegen naar zo?n 435.000 kinderen. Op dit moment leeft 1 op de 9 kinderen in armoede en dit is slechts een voorzichtige schatting.

Kinderarmoede is een ingewikkeld begrip dat niet alleen in geld is uit te drukken, maar dat mede bepaald wordt door de omstandigheden waar het kind in leeft en door de maatschappelijk gevolgen ervan.

Maatschappelijke gevolgen van kinderarmoede.

Kinderen in armoede zijn vaak afhankelijk van een kledingbank of doorgegeven kleding van familieleden. Deze kinderen zijn het mikpunt van pesterijtjes op school en in de buurt. Woorden als "stinkerd" en "zwerver" zijn kwetsende benamingen die deze kinderen vaak naar het hoofd geslingerd krijgen.
Maatschappelijke uitsluiting van kinderen heeft als gevolg dat een kind opgroeit met een laag zelfbeeld en zich hierdoor minder voelt dan de vriendjes op school of in de buurt.

Stichting kinderen van de voedselbank zet zich dan ook in tegen de maatschappelijke gevolgen van kinderarmoede in Nederland
 
Bekijk organisatie

Het Rode Kruis

Het Rode Kruis
Doelstelling
De missie van het Rode Kruis is het voorkomen en verzachten van menselijk lijden waar dan ook, het beschermen van levens en gezondheid en het waarborgen van respect voor de mens. Onze bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar hen die het meest kwetsbaar zijn: mensen die zonder onze hulp niet of slecht zouden overleven, of van wie de gezondheid zonder hulpverlening in gevaar zou komen.

We werken vanuit zeven grondbeginselen: menslievendheid, onpartijdigheid, neutraliteit, onafhankelijkheid, vrijwilligheid, eenheid, algemeenheid.
 
Bekijk organisatie

Stichting Oosthonk -Wijkcentrum

Stichting Oosthonk -Wijkcentrum
Doelstelling
Stichting Oosthonk beheert het wijkcentrum in Tiel-Oost. Doelstelling is om Het wijkcentrum open te houden en ervoor te zorgen dat de activiteiten die er nu zijn te behouden en te continueren alsmede nieuwe activiteiten op te zetten voor buurt en wijk.
 
Bekijk organisatie

Stichting Petje af Tiel

Stichting Petje af Tiel
Doelstelling
Stichting Petje af zet zich in voor kinderen in (sociale) achterstandsituaties. Onze kinderen (10 t/m 14 jaar) komen uit buurten waar zorgen over bestaan. Bij Petje af zijn wij er allemaal van overtuigd; de plek waar een wieg heeft gestaan mag nooit de kansen in de toekomst bepalen. Te veel kinderen groeien in Nederland op met de gedachten; ?ik hoor er niet bij? en ?ik weet niet wat ik kan?. Stichting Petje af reikt een multitool aan om het talent van deze kinderen te ontwikkelen, het zelfvertrouwen en hun wereld te vergroten. Petje af schept de voorwaarden en de meest ideale omstandigheden om te bouwen aan de jonge talenten van vandaag en toekomstdromen van morgen.

Onze formule (ver)kent talent, ontwikkelt basisvaardigheden, beperkt schooluitval, opent deuren, creëert nieuwe ontmoetingen en inspireert (jonge) mensen.
 
Bekijk organisatie

Wijkvereniging Passewaaij

Wijkvereniging Passewaaij
Doelstelling
De vereniging heeft ten doel om een sociaal platform voor de buurt te genereren zodat er een grotere saamhorigheid in de wijk kan ontstaan, alsmede het behartigen van belangen van de bewoners van de wijk, waarbij het algemeen voorop staat en niet het individuele belang en voorts al datgene wat met dit doel in de ruimste zin verband houdt, zulks binnen de grenzen als door de wet gesteld.
 
Bekijk organisatie

Stichting Tiel Tip Top

Stichting Tiel Tip Top
Doelstelling
Wij willen dat Tiel schoner en socialer wordt en dit doen wij door onze sociale werkgroep te voorzien van kennis en materialen zodat we met elkaar aan de slag kunnen!

In onze sociale werkgroep zitten Tielenaren die graag iets willen doen voor onze stad en/of dorpen en ondertussen kunnen mensen veel voordelen uit hun deelname halen, zoals nieuwe mensen leren kennen, een gat op je CV opvullen, (leren) werken aan een eigen project en daarbij allerlei vaardigheden opdoen.
 
Bekijk organisatie

 
Bekijk organisatie

Stichting De Boekenlegger

Stichting De Boekenlegger
Doelstelling
Wij verkopen tweedehands boeken in de winkel in de Vleesstraat en via de webwinkel. Bij elkaar beschikt DE BOEKENLEGGER over zo'n kleine 20.000 boeken. De categorieën variëren van Nederlandse- en vertaalde literatuur tot kookboeken, geschiedenis, politiek, economie en alles wat ertussen zit.

De opbrengst is bestemd voor een straatkinderenproject in Mwanza, Tanzania. Op onze pagina ‘https://www.boekenleggertiel.nl/organisatie’ lees je meer over het project en het laatste nieuws.
 
Bekijk organisatie

Oogcafe tiel

Oogcafe tiel
Doelstelling
Het Oogcafé Rivierenland is een ontmoetingsplek voor mensen met visuele beperking in de regio Tiel.
In principe is er iedere eerste maandag van de maand een gezellig samenzijn in wijkcentrum Het Oosthonk in Tiel, waarbij we steeds een andere invulling proberen te geven aan deze bijeenkomsten.
Zo zijn er thema’s die direct betrekking hebben op het slechtziend of blind zijn, maar worden er ook activiteiten georganiseerd die daar juist helemaal los van staan.
We proberen op deze manier voor iedereen een laagdrempelige en interessante, maar vooral gezellige middag te creëren.
 
Bekijk organisatie

Dameskoor Pro Musica

Dameskoor Pro Musica
Doelstelling
Pro Musica is een klein enthousiast dameskoor van 18 leden, onder leiding van onze muzikale inspirator en dirigent Rob Baas en onder begeleiding van Huib van Mierlo op de piano. Ons repertoire is heel gevarieerd, meerstemmige Engelse en Ierse volksliedjes, musical, Jiddische Klezmer, soms iets klassieks van Mozart, Brahms, maar ook goud van oud van Nederlandse bodem. Dit laatste wordt bij optredens in verzorgingshuizen altijd zeer gewaardeerd
 
Bekijk organisatie

Tielse Maatjes, onderdeel van ruimte voor Anders zijn

Tielse Maatjes, onderdeel van ruimte voor Anders zijn
Doelstelling
Het vinden van vrijwilligers om die te koppelen aan mensen met een psychische kwetsbaarheid
 
Bekijk organisatie

Longfonds (Gelderland)

Longfonds (Gelderland)
Doelstelling
Het Longfonds strijdt voor gezonde lucht en gezonde longen, voor en met iedereen. We maken onderzoek mogelijk, we pakken vieze lucht aan en we doen er alles aan om kinderen rookvrij op te laten groeien. We komen op voor de beste zorg voor longpatiënten, en voor iedereen die dat misschien ooit wordt.
 
Bekijk organisatie

Depressievereniging

Depressievereniging
Doelstelling
streeft een samenleving na waarin mensen met depressieve klachten openheid, begrip en (onderlinge) steun ervaren om te kunnen blijven participeren in de samenleving.
 
Bekijk organisatie

Dynamiek

Dynamiek
Doelstelling
Bij Dynamiek worden diensten en activiteiten aangeboden voor de inwoners van Tiel. Deze activiteiten en diensten worden georganiseerd door vrijwilligers en hebben als doel bij te dragen aan de ontwikkeling en/of zelfredzaamheid van de inwoners van Tiel
 
Bekijk organisatie

Leerhuis Tiel

Leerhuis Tiel
Doelstelling
Inloop en informatiepunt waar mensen met hun (leer)vraag terechtkunnen over lezen, schrijven en digitale vaardigheden.
 
Bekijk organisatie

's Heerenloo steunpunt Rivierenland Ambulant-Jeugd-Gezin ontmoetingscentrum Tiel

's Heerenloo steunpunt Rivierenland Ambulant-Jeugd-Gezin ontmoetingscentrum Tiel
Doelstelling
Het doel van ons ontmoetingscentrum : mensen elkaar op een veilige, ongedwongen sfeer en gezellige locatie te laten ontmoeten.
 
Bekijk organisatie

Humanitas

Humanitas
Doelstelling
Met getrainde en begeleide vrijwilligers, ondersteunen we gezinnen en jongeren, die wel een maatje kunnen gebruiken. De (vaste) vrijwilliger komt eens per week/ 2 weken bij de deelnemer langs voor: een luisterend oor, om de ouder te ontlasten, om iets leuks te gaan doen met een jongere of kind.
 
Bekijk organisatie

Gemeente Tiel / Tiel Speelt

Gemeente Tiel / Tiel Speelt
Doelstelling
Voldoende fijne speelplekken voor alle kinderen van 0-12 jaar in de wijken, buurten en dorpen. Bewoners beheren en onderhouden die speelplekken.

Buitenspelen is goed en gezond voor alle kinderen. Met creativiteit en inzet zorgen we voor fijne en voldoende speelplekken voor kinderen van 0 tot 12 jaar. En dat kan met minder geld. Dat doen we samen: inwoners en gemeente.

Onderhoud en beheer
Inwoners onderhouden en beheren de speelplek. Én zij laten hun kinderen buiten spelen. De gemeente helpt de inwoners bij het beheer en onderhoud en bewaakt de veiligheid. En is en blijft ook verantwoordelijk voor de veiligheid.

Door samen te werken blijven er speelplekken in Tiel. En dat niet alleen. De speelplek is meer van de buurt, een gezellige plek waar kinderen lekker spelen en bewoners elkaar ontmoeten. Fijn voor de kinderen en goed voor de leefbaarheid. Tiel speelt!

 
Bekijk organisatie

Parkinson Café Tiel - Rivierenland

Parkinson Café Tiel - Rivierenland
Doelstelling
Parkinson Café Tiel - Rivierenland is opgericht in samenwerking met de Parkinson Vereniging en vrijwilligers uit de regio Rivierenland en biedt een regelmatige, laagdrempelige, prettige ontmoetingsplek. Een gelegenheid voor mensen met de ziekte van Parkinson of een parkinsonisme, hun partners, familieleden en mantelzorgers om deskundige informatie te ontvangen, ervaringen uit te wisselen en contacten te leggen met lotgenoten.
 
Bekijk organisatie

Slachtofferhulp Nederland locatie Tiel

Slachtofferhulp Nederland locatie Tiel
Doelstelling
Hulp aan slachtoffers
 
Bekijk organisatie

SZR locatie Vrijthof Tiel

SZR locatie Vrijthof Tiel
 
Bekijk organisatie

Stichting Mentorschap Overijssel en Gelderland

Stichting Mentorschap Overijssel en Gelderland
Doelstelling
Een groeiend aantal mensen heeft behoefte aan mentorschap, maar kan hiervoor niet terugvallen op familie of vrienden. Voor deze groep wil Mentorschap Overijssel Gelderland opkomen door het werven van mensen die bereid zijn om op vrijwillige basis op te treden als mentor. Wij gaan zorgvuldig op zoek naar een mentor die bij de cliënt past en ondersteunen hem of haar bij de aanvraag van het mentorschap bij de rechtbank.
 
Bekijk organisatie

Westlede

Westlede
Doelstelling
Ouderenzorg
 
Bekijk organisatie

Stichting tot behoud HENDRIKUS

Stichting tot behoud HENDRIKUS
Doelstelling
Behouden van het schip de Hendrikus, het voormalige veerpontje van Tiel
 
Bekijk organisatie

Bureau Albatros

Bureau Albatros
Doelstelling
Bureau voor sociale projecten
 
Bekijk organisatie

Theole

Theole
Doelstelling
T.S.V. Theole is één van de voetbalclubs van Tiel. Theole staat voor een uitstekende jeugdopleiding met prestatief en recreatief voetbal voor iedereen.
 
Bekijk organisatie

EHBO-Tiel

EHBO-Tiel
Doelstelling
Het opleiden van bekwame ehbo-ers
 
Bekijk organisatie

St behoud Waalschokker Neeltje Jantje

St behoud Waalschokker Neeltje Jantje
Doelstelling
een van de laatst overgebleven Waalschokkers willen behouden voor t nageslacht
 
Bekijk organisatie

Wmo-raad Tiel

Wmo-raad Tiel
Doelstelling
Ogen en oren van de gemeente Tiel. De Wmo-raad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente Tiel over wonen, welzijn en zorg.
 
Bekijk organisatie

Stichting Clubhuis Tiel

Stichting Clubhuis Tiel
Doelstelling
Sociale vereniging
 
Bekijk organisatie

Bridgeclub VOG-De Linge Tiel

Bridgeclub VOG-De Linge Tiel
Doelstelling
BC VOG-De Linge Tiel (in september 2017 ontstaan uit BC VOG Tiel en BC De Linge), opgericht 7 nov 1938, is de oudste actieve bridgeclub van district Utrecht. De aanduiding VOG ('Voor Ons Genoegen') doet denken aan bedaarde tijden... Thans zijn wij echter een moderne bridgeclub, waar zowel sterke als minder sterke spelers graag spelen. We gebruiken een dupliceermachine en leveren spelverdelingen bij de uitslagen. We spelen op een prima locatie met vriendelijke consumptieprijzen. Jaarlijks is er met Kerst een ludieke en feestelijke drive.
 
Bekijk organisatie

Volleybalvereniging Tivoc

Volleybalvereniging Tivoc
 
Bekijk organisatie

TZC Vahalis

TZC Vahalis
Doelstelling
TZC Vahalis is een zwem, triatlon- en waterpolovereniging voor iedereen in Tiel en omgeving. Sinds 1 september 1979 bestaat onze vereniging, met tegenwoordig zo'n 300 leden. Bij TZC Vahalis is het mogelijk om gevarieerd te sporten op alle verschillende niveau's, voor zowel jonge en oudere sportievelingen!
 
Bekijk organisatie

TGV Hellas Tiel

TGV Hellas Tiel
Doelstelling
het bevorderen en het doen bevorderen van het menselijk bewegen door het beoefenen van de gymnastiek in welke verschijningsvorm dan ook
 
Bekijk organisatie

LTV De Ridderweide

LTV De Ridderweide
Doelstelling
Ridderweide is dé padel- en tennisvereniging in Tiel waar sportiviteit en gezelligheid de boventoon voeren. Je speelt bij ons de twee mooiste racketsporten: padel en tennis. Plezier in sporten is bij ons belangrijk. Dat zie je dan ook terug op de baan en tijdens alle activiteiten die we het hele jaar door voor jong en oud en voor tennissers van alle niveaus organiseren op onze twee padel- en vijf tennisbanen.
 
Bekijk organisatie

Korfbalvereniging Tiel '72

Korfbalvereniging Tiel '72
 
Bekijk organisatie

Recreatieve Hartpatiënten vereniging DIO

Recreatieve Hartpatiënten vereniging DIO
Doelstelling
DIO is een recreatieve vereniging voor ex-hartpatiënten die in 1985 is opgericht door twee fysiotherapeuten van ziekenhuis Rivierenland.

Sinds 2014 is DIO formeel een vereniging. De vereniging heeft als doel het stimuleren van recreatief bewegen en sportbeoefening voor mensen uit Tiel en wijde omgeving in de 3e fase na hartrevalidatie.
 
Bekijk organisatie

Astylos Atletiek- en Wandelsportvereniging

Astylos Atletiek- en Wandelsportvereniging
 
Bekijk organisatie

TFCC De Weirijders

TFCC De Weirijders
 
Bekijk organisatie

Honk- en Softbalvereniging De Panters

Honk- en Softbalvereniging De Panters
Doelstelling
Honk en Softbal
 
Bekijk organisatie

Watersportvereniging De Waal

Watersportvereniging De Waal
 
Bekijk organisatie

Jeu de Boulesver. De Teerling

Jeu de Boulesver. De Teerling
 
Bekijk organisatie

Badmintonclub Thiela

Badmintonclub Thiela
 
Bekijk organisatie

Tielse Lawn Tennis Club

Tielse Lawn Tennis Club
 
Bekijk organisatie

Toerclub De Batauwers

Toerclub De Batauwers
 
Bekijk organisatie

Rugby Club De Scrumboks

Rugby Club De Scrumboks
 
Bekijk organisatie

Tielse Tafeltennis Club

Tielse Tafeltennis Club
Doelstelling
De Tielse Tafeltennis Club is een vereniging van lieden die graag de fraaie, uitdagende, superleuke tafeltennissport beoefenen. We zijn een levendige en gezellige club, waarin ruimte is voor elk niveau. Van beginner tot (sub)topper vind je bij de Tielse TC alles wat nodig is om lekker voor de lol een balletje te tikken — of om intensief te trainen en het beste uit jezelf (en anderen) te halen.
 
Bekijk organisatie

Kynologenclub De Batouwe

Kynologenclub De Batouwe
Doelstelling
K.C. de Batouwe is sinds 1959 als Kynologenclub erkend door de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland. Wij zijn een vereniging met ongeveer 300 leden.

Door het nog steeds toenemende hondenbestand in Nederland, is de rol van Kynologenclubs belangrijk. Er worden steeds hogere eisen aan het gedrag van de hond gesteld en over de aanschaf van een hond wordt (gelukkig) steeds vaker tevoren goed nagedacht. Een gehoorzame hond is niet alleen voor zijn baas, maar ook voor de omgeving een `must`.
Daarnaast is een (geestelijke en lichamelijke) actieve hond een gezonde hond!

Wat zijn onze doelen:

Het opvoeden van baas en hond (z.n. verbeteren relatie baas/hond).
Geïnteresseerden voor te laten lichten over rashonden en het fokken van rashonden in Nederland.
 
Bekijk organisatie

Basketbalvereniging Flip Stars

Basketbalvereniging Flip Stars
Doelstelling
Wat wij willen bereiken
Het doel van onze vereniging is om basketbal bekender te maken en men te enthousiast te maken voor de sport. Wij hopen in de toekomst meer mensen in Tiel kennis te laten maken met basketbal en hen tevens te motiveren om de sport te beoefenen. Flip Stars hoopt tevens de jeugd in Tiel en omgeving te motiveren om meer te sporten en te bewegen. Daarnaast hebben wij als vereniging sportwaarden die wij willen overbrengen aan onze leden.

Wij hopen dit te bereiken middels de volgende activiteiten:

Wij willen onze leden bijbrengen dat wij als Flip Stars fair play, respect, plezier en toegankelijkheid voor iedereen erg belangrijk vinden.
Jaarlijks creëert Flip Stars de mogelijkheid voor leden om hun familie en vrienden kennis te laten maken met basketbal en de vereniging.
Elk jaar geeft Flip Stars basketbalworkshops op Tielse basisscholen en middelbare scholen om te laten zien wat basketbal precies inhoud en hoe leuk het is.
Flip Stars organiseert jaarlijks toernooien voor basisscholen en middelbare scholen in Tiel en omgeving.
Maandelijks geven wij training op de BSO en Naschoolse Opvang in Tiel.
Wij nemen deel aan jaarlijkse evenementen zoals Burendag en Tiel Pakt Uit.
 
Bekijk organisatie

Abbs De Hoge Hof

Abbs De Hoge Hof
Doelstelling
Onderwijs (basisschool)
 
Bekijk organisatie

Aanschuiftafel Tiel Centrum

 
Bekijk organisatie

Keep fit multisportclub

Keep fit multisportclub
 
Bekijk organisatie

Prezzent

Prezzent
Doelstelling
Vrijwilligers met persoonlijke aandacht voor bewoners om hun vrijetijd meer inhoud te geven.
 
Bekijk organisatie

Mesa Zorg

Mesa Zorg
Doelstelling
Moeders en kinderen
 
Bekijk organisatie

Tiel Beweegt

Tiel Beweegt
 
Bekijk organisatie

Alzheimer Nederland afdeling Rivierenland

Alzheimer Nederland afdeling Rivierenland
Doelstelling
hulp aan mensen met dementie en hun mantelzorgers | belangenbehartiging | voorlichting
 
Bekijk organisatie

Hart voor Tiel

Hart voor Tiel
 
Bekijk organisatie

Wereldwinkel Tiel

Wereldwinkel Tiel
Doelstelling
Bevorderen van Fairtrade handel en een betere belonging van de producten
 
Bekijk organisatie

Struingids

Struingids
Doelstelling
De nieuwe Struingids is beschikbaar!

De tweede editie van de Struingids is verschenen. Met een aantal nieuwe routes om er langs de rivieren op uit te trekken en natuurlijk veel aandacht voor cultuur, mensen, landschap & natuur.

We hopen hiermee een inspirerende gids te hebben gemaakt, met info over ons typisch Nederlandse rivierengebied, de nooit aflatende natuur en de cultuur die we gedurende vele eeuwen hebben opgebouwd. Inspiratie biedt deze gids hopelijk ook, o.a. om er op uit te trekken, nu of in de toekomst.

De gids is gemaakt dankzij meewerkende Rivierenlanders, ondernemers, organisaties en een bijdrage uit het Regionaal Investeringsfonds van FruitDelta Rivierenland.
 
Bekijk organisatie

Wijkteam Tiel Passewaaij

Wijkteam Tiel Passewaaij
Doelstelling

Jeugd en Gezinswerk Tiel Passewaaij
 
Bekijk organisatie

Iriszorg

Iriszorg
Doelstelling
IrisZorg is er voor mensen die de grip op hun leven kwijtraken. Er zijn problemen op het gebied van financiën, relaties, werk en (psychische) gezondheid. Meestal in combinatie met een verslaving en/of (dreigende) dakloosheid. Vooral die combinatie van problemen maakt het lastig om op eigen kracht oplossingen te vinden. IrisZorg biedt wat nodig is en pakt de problemen in samenhang aan. Liefst in de eigen omgeving, als het nodig is bij ons.
 
Bekijk organisatie

ARK natuurontwikkeling

ARK natuurontwikkeling
Doelstelling
ARK helpt robuuste natuur realiseren in een samenhangend netwerk van grote natuurgebieden en robuuste verbindingen, met vertakkingen naar natuur bij de stad. ARK levert bijdragen aan pragmatische realisatie van het Nationaal Natuurnetwerk (voorheen EHS) door gebiedsontwikkeling en publiekscommunicatie. Daarbij zoekt ARK naar combinaties met maatschappelijke doelen voor waterveiligheid, landschapsontwikkeling, recreatie en toerisme en waar relevant water- of grondstoffenwinning.
 
Bekijk organisatie

Stichting Ter Navolging Tiel

Stichting Ter Navolging Tiel
Doelstelling
Instandhouding, beheer en onderhoud van historische begraafplaatsen in Tiel
 
Bekijk organisatie

Stichting TielCentrumXL

Stichting TielCentrumXL
Doelstelling
Onze missie

Wij willen eraan bijdragen dat Tiel een groene, lommerrijke, klimaat- en milieuvriendelijke, gezellige, kleurrijke, schone, veilige, bruisende stad wordt met een creatieve uitstraling.
Dat inwoners elkaar ontmoeten, de handen inéén slaan en samen aan het werk gaan en elkaar zo beter leren kennen.
Dat bezoekers aan de stad zich over het mooie bloeiende groen en schoonheid verwonderen en verrast zullen worden door bijzondere plekken - dat ze zich hier in Tiel prettig en welkom voelen.
 
Bekijk organisatie

Energieloket Tiel

Energieloket Tiel
Doelstelling
Energieloket Tiel helpt bewoners met energiezuinig wonen en thuis energie opwekken. We denken mee en geven onafhankelijk en persoonlijk advies. Zo kunt u met meer gemak en vertrouwen beslissingen nemen.
 
Bekijk organisatie

Zorgcentra De Betuwe

Zorgcentra De Betuwe
Doelstelling
Organiseren activiteiten voor bewoners en de wijk
 
Bekijk organisatie

SZR Walstede

SZR Walstede
Doelstelling
WoonZorgCentrum
 
Bekijk organisatie

Sport Friends

Sport Friends
 
Bekijk organisatie

VPTZ Betuwe

VPTZ Betuwe
 
Bekijk organisatie

Tiel Herstelt

Tiel Herstelt
 
Bekijk organisatie

Maatman Zorggroep

Maatman Zorggroep
 
Bekijk organisatie

Mozaïek Welzijn

Mozaïek Welzijn
Doelstelling
Wij strijden voor een samenleving waarin iedereen (zoveel mogelijk) zelfstandig kan zijn. We helpen mensen bij het bereiken van hun doelen. Hoe groot of klein die doelen ook zijn
 
Bekijk organisatie

Prezzent

Prezzent
Doelstelling
Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking
 
Bekijk organisatie

Inloophuis Tiel

Inloophuis Tiel
Doelstelling
Huiskamer voor iedereen die behoefte heeft aan ontmoeting, gezelligheid, steuntje in de rug, informatie of een goed gesprek.
 
Bekijk organisatie

Stichting 2Switch

Stichting 2Switch
Doelstelling
2Switch heeft een kloppend hart voor mooie spullen die een nieuw leven krijgen. Dit niet alleen. Ons hart klopt ook voor mensen en wij vinden het belangrijk dat ieder mens op de juiste plek is in onze maatschappij. De organisatie doet dit o.a. door mensen die ondersteuning kunnen gebruiken laagdrempelig, zinvol werk te bieden. Daarom krijgt iedereen een kans om aan de slag te gaan bij 2Switch.
 
Bekijk organisatie

Omgangshuis Rivierenland

Omgangshuis Rivierenland
Doelstelling
Het Omgangshuis biedt een veilige, kindgerichte plaats waar het kind de niet-verzorgende ouder kan ontmoeten daar waar er sprake is van complexe echtscheidingssituaties. Veilige hechting en de ontwikkeling van het kind staan bij ons centraal.
 
Bekijk organisatie

Servicepunt-thuiswonen

Servicepunt-thuiswonen
Doelstelling
Sociaal vervoer
 
Bekijk organisatie

s.v. T.E.C.

s.v. T.E.C.
Doelstelling
Een Tielse voetbalclub waar iedereen welkom is en waar prestatief en recreatief voetbal hand in hand gaan.
 
Bekijk organisatie

Platform Techniek Rivierenland

Platform Techniek Rivierenland
Doelstelling
Voldoende technische talenten in de regio Rivierenland, voor nu en in de toekomst. Dat is waar Platform Techniek Rivierenland voor staat.
 
Bekijk organisatie

Pro Persona

Pro Persona
Doelstelling
Ondersteuning in de ggz
 
Bekijk organisatie

Toon Hermans Huis Tiel

Toon Hermans Huis Tiel
Doelstelling
Inloophuis voor wie geraakt wordt door kanker.
 
Bekijk organisatie

JP van den Bent stichting

JP van den Bent stichting
Doelstelling
Zorg voor mensen met een beperking
 
Bekijk organisatie

ElkWelzijn Buurtbemiddeling

ElkWelzijn Buurtbemiddeling
Doelstelling
ElkWelzijn wil bereiken dat:

er begrip en respect is voor elkaar
mensen zich met elkaar verbonden voelen
iedereen mee kan doen naar vermogen
mensen zoveel mogelijk het leven kunnen leiden dat hen voor ogen staat
 
Bekijk organisatie

Wildopvang Onder de Regenboog

Wildopvang Onder de Regenboog
Doelstelling
Wij bieden hulp aan in het wild levende dieren zoals hazen, konijnen en marters. Daarnaast verlenen wij hulp en houden wij contact met personen die een soortgelijk doel nastreven. We willen zodanig bekendheid verwerven dat iedereen de weg naar de opvang weet te vinden, zodat onnodig dierenleed wordt voorkomen. Zit u met een vraag of probleem over een wild dier, neem dan gerust contact met ons op.
 
Bekijk organisatie

s.v.T.E.C.

s.v.T.E.C.
 
Bekijk organisatie

Stichting Sint in Tiel

Stichting Sint in Tiel
 
Bekijk organisatie

Stichting ZO Dagbesteding

Stichting ZO Dagbesteding
Doelstelling
Stichting ZO organiseert creatieve cursussen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking.

Stichting ZO is opgericht in 2001 door Helène en Chava Herschel, moeder en dochter. Zij hebben jarenlang creatieve vakanties in het buitenland georganiseerd vanuit Stichting ZO. Naast deze creatieve vakanties en cursussen zijn er ook creatieve workshops en projecten georganiseerd voor mensen met een verstandelijke beperking. Dit alles met veel betrokkenheid en belangeloos. Chava en Helène krijgen hierbij hulp van enthousiaste vrijwilligers en ervaren professionals.
 
Bekijk organisatie

Basisschool Rotonda

Basisschool Rotonda
Doelstelling
We zijn een basisschool voor kinderen tussen de 4 en 12 jaar oud.
 
Bekijk organisatie

Ziekenhuis Rivierenland Tiel

Ziekenhuis Rivierenland Tiel
Doelstelling
De doelstelling van het ziekenhuis is om het verblijf van de patiënten en bezoekers in het ziekenhuis te veraangenamen. Als vrijwilliger lever je daar een belangrijke bijdrage aan.
 
Bekijk organisatie

PSV-DeRoskam

PSV-DeRoskam
Doelstelling

De Roskam is een mooie grote luxe accommodatie gevestigd in Kapel-Avazaath.

De Roskam is een warme, toegankelijke en ambitieuze vereniging. Wij organiseren regelmatig hippische activiteiten voor en door leden. Dit doen wij op een manier waardoor leden zich betrokken en thuis voelen.
 
Bekijk organisatie

RIBW Beschermd wonen Tiel

RIBW Beschermd wonen Tiel
 
Bekijk organisatie

RIBW OGGZ Rivierenland 1

RIBW OGGZ Rivierenland 1
 
Bekijk organisatie

RIBW OGGZ Rivierenland Ambulant

RIBW OGGZ Rivierenland Ambulant
 
Bekijk organisatie

RIBW Ambulante begeleiding Rivierenland

RIBW Ambulante begeleiding Rivierenland
 
Bekijk organisatie

Flipje en Streekmuseum Tiel

Flipje en Streekmuseum Tiel
Doelstelling
Het Flipje en Streekmuseum toont de geschiedenis van Tiel en omgeving, waaronder de industriële geschiedenis en Flipje, het reclamemannetje van de fabriek De Betuwe. Het museum is gelegen aan het Plein en is gevestigd in het gebouw van de Tielse herensociëteit.
 
Bekijk organisatie

Wijkteam Tiel West

Wijkteam Tiel West
Doelstelling
Jeugd en Gezinswerk Tiel West
 
Bekijk organisatie

Over Rood Rivierenland

Over Rood Rivierenland
Doelstelling
Begeleiden van (ex) zelfstandig ondernemers naar een financieel gezonde toekomst
 
Bekijk organisatie

Humanitas DMH

Humanitas DMH
Doelstelling
Humanitas DMH (Dienstverlening aan Mensen met een Hulpvraag) biedt mensen met een (licht) verstandelijke beperking begeleiding en ondersteuning. Zij verdienen een waardevolle plek in onze samenleving. Wij helpen hen deze plek te vinden. Dit doen we in nauw contact met de omgeving, zoals verwanten, buren of gemeenten. Samen kijken we naar wat hen gelukkig maakt. En gaan we voor een leefbaardere samenleving waarin plaats is voor iedereen.

 
Bekijk organisatie

Honk- en softbalvereniging De Panters

Honk- en softbalvereniging De Panters
Doelstelling
Aanbieden van honk- en softbal aan een breed publiek.
 
Bekijk organisatie

redactie Kruispunt van KBO-PCOB Tiel

redactie Kruispunt van KBO-PCOB Tiel
Doelstelling
uitgeven plaatselijk verenigingsblad voor leden van KBO en PCOB Tiel en omgeving
 
Bekijk organisatie

Cliëntenraad Participatiewet Tiel

Cliëntenraad Participatiewet Tiel
Doelstelling
Opkomen voor de belangen van mensen met een minimuminkomen
 
Bekijk organisatie

Showdown Rivierenland

Showdown Rivierenland
Doelstelling
Showdown is een reactiesport die speciaal ontwikkeld is voor mensen die slechtziend of blind zijn, echter kan deze sport door iedereen beoefend worden, aangezien je met een geblindeerde bril op speelt.

Het heeft iets weg van airhockey, maar er wordt gespeeld met een bal die geluid maakt, je moet dus op je gehoor afgaan.
 
Bekijk organisatie

Ontmoetingsruimte Ons Stekkie Tiel

Ontmoetingsruimte Ons Stekkie Tiel
Doelstelling
Onder de naam Ons Stekkie exploiteren wij de ontmoetingsruimte van wooncomplex De Kraskamp in Tiel: Suze Groenewegstraat 20. Ons doel is de oudere bewoners uit hun isolement te halen en af en toe een gezellige middag of avond te bezorgen.
 
Bekijk organisatie

Reclassering Nederland

Reclassering Nederland
Doelstelling
Vrijwilligers gezocht voor COSA
 
Bekijk organisatie

Talenthouse Tiel

Talenthouse Tiel
 
Bekijk organisatie

Vlindertuin De Zindering

Vlindertuin De Zindering
 
Bekijk organisatie

JP van den Bent -Lokatie Liendenlaan

JP van den Bent -Lokatie Liendenlaan
Doelstelling
Ieder mens is uniek en daarmee is iedere ondersteuningsvraag anders. Wie iemand is en wat hij nodig heeft, vormt daarbij het uitgangspunt. Ondersteunen bij leven is maatwerk. Daarbij kan veel, maar niet alles.

De JP gelooft niet in het categoriseren van doelgroepen en dienstverleningsvormen. Dat maakt dat de JP ondersteuning biedt in alle fasen van iemands leven. We vinden het belangrijk dat mensen zoveel mogelijk zélf keuzes maken. Bij voorkeur werken we in iemands eigen omgeving, zo normaal als mogelijk is.

Meer weten? bezoek dan de website https://www.jpvandenbent.nl/ondersteuning/
 
Bekijk organisatie

Caritas Betuwe West

Caritas Betuwe West
Doelstelling
Caritas betekent “zorgen voor elkaar”. Wij zijn ontstaan uit de parochiële zorg voor de armen. Mensen, die het echt nodig hebben konden van oudsher al rekenen op onze steun. De Caritas Betuwe West brengt de naastenliefde in de praktijk, door mensen en gezinnen in nood de helpende hand te bieden, daar waar de sociale voorzieningen geen oplossing brengen. Behalve in individuele gevallen helpt de Caritas ook door organisaties te steunen, die werken aan armoedebestrijding en zich inzetten voor een rechtvaardige samenleving.
 
Bekijk organisatie

Voedselbank Rivierenland

Voedselbank Rivierenland
Doelstelling
De voedselbanken helpen de mensen door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Hiertoe werken we samen met bedrijven, instellingen, overheden en particulieren. Zo zorgen we ervoor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder belast wordt.
 
Bekijk organisatie

Scouting Phoenix Tiel

Scouting Phoenix Tiel
Doelstelling
Onze vereniging is dè Scoutingvereniging van Tiel en omstreken. Elke week beleven 150 leden en kaderleden een nieuw avontuur bij de diverse speltakken/groepen die de vereniging rijk is.
 
Bekijk organisatie

Innatura

Innatura
Doelstelling
Goed werk mogelijk maken door ruilhandel en wederdienst
 
Bekijk organisatie

Riverland Tech Explorers

Riverland Tech Explorers
Doelstelling
Jongeren enthousiasmeren voor techniek
 
Bekijk organisatie

Stichting Stadsfabriek Tiel

Stichting Stadsfabriek Tiel
Doelstelling
Het als verbindende en faciliterende schakel ingaan op vraagstukken, ideeën en signalen met eigenaarschap uit de samenleving. Inzetten op een stevige samenwerking om mooie ideeën en oplossingen voor de stad te vinden. Het mogelijk maken dat mensen kunnen groeien en bloeien, zichzelf kunnen (her)ontdekken, ontwikkelen of hun eigen kracht/talent (terug)vinden, door mee te doen - het bieden van een (kennis)platform, denktank en podium voor experimenten met kruisbestuiving tussen culturele, creatieve en sociaal-maatschappelijke aspecten; - het in positieve zin bijdragen aan het imago van de gemeente Tiel
 
Bekijk organisatie

Schuldhulpmaatje Tiel

Schuldhulpmaatje Tiel
Doelstelling
Ons doel is om mensen in Tiel die problemen hebben met geld te helpen. Zodat zij zich financieel weer zelf kunnen redden.
 
Bekijk organisatie

MEE Gelderse Poort

MEE Gelderse Poort
Doelstelling
MEE Gelderse Poort is dé expert voor mensen met een beperking en hun omgeving. We bieden informatie, advies en ondersteuning aan kinderen, jongeren en volwassenen met een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke beperking, vorm van autisme, niet-aangeboren hersenletsel, chronische ziekte of psychische problematiek. Zelfregie en meedoen in de samenleving staan centraal in onze werkwijze.
Een inclusieve samenleving vraagt om visie en samenwerking. MEE Gelderse Poort geeft samen met cliënten, gemeenten, professionals en werkgevers invulling aan de verantwoordelijkheid om de zelfredzaamheid en participatie van kwetsbare burgers te bevorderen. Onze kennis en ervaring hebben we gebundeld in het Expertisecentrum.
 
Bekijk organisatie

Maag Lever Darm Stichting

Maag Lever Darm Stichting
Doelstelling
Een gezonde spijsvertering voor iedereen, dat is onze droom. Twee miljoen Nederlanders kampen dagelijks met schaamte, angst of onmacht door spijsverteringsaandoeningen. Voor hen werken wij aan oplossingen. Dat doen we samen met artsen, onderzoekers, wetenschappers, patiënten en hun naasten, donateurs en vrijwilligers.
 
Bekijk organisatie

Avgn

Avgn
Doelstelling
Vrijwilligers
 
Bekijk organisatie

Buurtbus Waalzicht

Buurtbus Waalzicht
Doelstelling
Vervoer van passagiers tussen Tiel en Zaltbommel middels een vaste dienstregeling , op alle werkdagen
 
Bekijk organisatie

Stichting Reinah Reizen

Stichting Reinah Reizen
Doelstelling
De stichting stelt zich ten doel mensen met een Niet Aangeboren Hersenletsel en hun omgeving ontspanning te bieden, zodat ze weer energie opdoen om de uitdagingen in het leven weer aan te kunnen. Een nevendoel is het opdoen van nieuwe contacten.
 
Bekijk organisatie

Stichting Kasteel Amerongen

Stichting Kasteel Amerongen
Doelstelling
Stichting Kasteel Amerongen zet zich in voor het behoud en onderhoud van het kasteel, de tuinen en de collectie. Daarnaast hebben wij tot doel om het totale complex voor een breed publiek toegankelijk te maken.
Dit doen we met een kleine staf en 250 vrijwilligers.
 
Bekijk organisatie

Alzheimer Trefpunt Tiel

Alzheimer Trefpunt Tiel
Doelstelling
Een trefpunt voor mensen met dementie, familie, vrijwilligers, hulpverleners en andere belangstellenden om met elkaar en een deskundige te praten over hun ervaringen en belevenissen met dementie.
 
Bekijk organisatie

Dominushof-JPvandenBent

Dominushof-JPvandenBent
 
Bekijk organisatie

Ontmoetingsruimte Ons Stekkie

Ontmoetingsruimte Ons Stekkie
Doelstelling
Het doel om ouderen uit hun isolement te halen.
 
Bekijk organisatie

KV Werkplek

KV Werkplek
Doelstelling
Wat is Kunstenaarsvereniging WERKPLEK? (KVW)
KVW is een kunstenaarsvereniging voor professionele, beeldende kunstenaars in het Gelders Rivierengebied en is opgericht in 1997.
Inmiddels is KVW uitgegroeid tot een vereniging met ca. 40 leden.
KVW heeft als doel om kunst, kunstenaars én de samenleving te verbinden.
KVW heeft geen permanent onderkomen maar maakt gebruik van tijdelijke ruimtes waar kan worden gewerkt, geëxposeerd, workshops plaatsvinden en vergaderd.
 
Bekijk organisatie

Creatief Platform Tiel

Creatief Platform Tiel
Doelstelling
De Stichting Creatief Platform Tiel heeft ten doel culturele, kunstzinnige en creatieve activiteiten, in de ruimste zin van het woord, te ontplooien, ongeacht niveau en ambitie. We ondersteunen zichtbare bijdragen aan de levendigheid en sfeer, met name in de binnenstad.
 
Bekijk organisatie

Stichting Wereldse Kleuren

Stichting Wereldse Kleuren
Doelstelling
we zijn een stichting voor vrouwen door vrouwen. we bieden vrouwen een veilige en insprerende plek om zich zelf te kunnen zijn en zich zelf te kunnen ontplooien.
 
Bekijk organisatie

Mozaiek

Mozaiek
Doelstelling
Coordinator Vrijwillige inzet
 
Bekijk organisatie

VluchtelingenWerk Nederland

VluchtelingenWerk Nederland
Doelstelling
VluchtelingenWerk ondersteunt vluchtelingen en asielzoekers van het moment dat ze worden opgevangen in Nederland totdat ze zelfstandig hun weg hebben gevonden.
 
Bekijk organisatie

Prezzent

Prezzent
Doelstelling
Prezzent wil als kleine en ‘eigenwijze’ organisatie betekenisvol zorg verlenen en grenzen verleggen voor mensen met een (verstandelijke) beperking. Samen met partners, lokaal en regionaal, bieden wij diensten aan op het gebied van wonen, werk en dagbesteding, vrijetijdsbesteding, ondersteuning en zorg.
Door onze bewuste keuze om klein te blijven, zijn we betrokken en herkenbaar in de lokale samenleving. Wij zetten onze kennis en ervaring in reguliere lokale voorzieningen toegankelijk(er) te maken voor mensen met een beperking. Wij zoeken actief samenwerking met anderen, binnen en buiten de gehandicaptenzorg. Wet- en regelgeving en afspraken met overheden en het zorgkantoor vormen het kader van ons werk. Daarbuiten blijven we op onze eigen wijze zoeken naar net dat beetje meer dat Prezzent uniek maakt.
 
Bekijk organisatie

Textielsorteercentrum Cirtex Tiel

Textielsorteercentrum Cirtex Tiel
Doelstelling
Op weg naar een duurzame textielketen. Onder de noemer Cirtex wordt de mogelijkheid tot het realiseren van een circulaire textielketen in Rivierenland verder uitgewerkt, waarin alle participerende partijen een concrete en maatschappelijke rol vervullen. Mensen de kans te bieden de sociale contacten verder uit te breiden en als vrijwilliger bij ons aan de slag te gaan.
 
Bekijk organisatie

Pro Persona Preventie

Pro Persona Preventie
Doelstelling
Preventie activiteiten om de mentale weerbaarheid te vergroten.
 
Bekijk organisatie

Regionaal Archief Rivierenland

Regionaal Archief Rivierenland
Doelstelling
Het archief is van en voor iedereen. Bij het RAR bewaren we historische informatie uit en over Buren, Culemborg, Maasdriel, Neder-Betuwe, Tiel, West Betuwe en Zaltbommel.
 
Bekijk organisatie

Stichting Thedinghsweert

Stichting Thedinghsweert
Doelstelling
Wij zijn een zorginstelling met dagbesteding en wonen in Tiel.
 
Bekijk organisatie

Petje af

Petje af
Doelstelling
Gelijke kansen voor ieder kind. Voor achterstandsjeugd om zo wat extra aandacht te krijgen in; woordenschat, groepsgevoel, beroepsoriëntatie, uitstapjes en voor een groep presenteren.
 
Bekijk organisatie

Stichting Hart voor Minima

Doelstelling
Winstmarge van onze kledingwinkel terug investeren in de maatschappij van Tiel. Door middel van voedselbonnen, eventuele ondersteuning op maatschappelijk gebiedt en mensen een kans te geven weer deel te nemen aan de arbeidsmartkt. Wij proberen Fast-fashion te vermijden en ons te richten op kleding welke duurzaam is en kwalitatief een lange levensduur heeft.
 
Bekijk organisatie

JP van den Bent

JP van den Bent
Doelstelling
We ondersteunen mensen bij het leven
 
Bekijk organisatie

Tonido

Tonido
Doelstelling

Over Tonido
Tonido is een laagdrempelige, kleinschalige, gezellige en ongedwongen sportvereniging in Zoelen en is voor iedereen betaalbaar
 
Bekijk organisatie

MEE Plus

MEE Plus
Doelstelling
De dienstverlening van MEE Plus Gelderse Poort is sterk preventief gericht op het verbeteren van kwaliteit van leven. Door de nadruk te leggen op de voorwaarden en mogelijkheden om mensen met een beperking in de samenleving te betrekken. Zonder beroep te hoeven doen op duurdere tweedelijnszorg.
 
Bekijk organisatie

stichting Thedinghsweert

stichting Thedinghsweert
Doelstelling
Zorgorganisatie voor mensen met een beperking. Wonen en werken.
 
Bekijk organisatie

Humanitas Rivierenland

Humanitas Rivierenland
Doelstelling
Een schuldenvrije toekomst en financiële zelfredzaamheid
 
Bekijk organisatie

Stichting Rivierenland Triathlon

Stichting Rivierenland Triathlon
Doelstelling
We willen met dit evenement bijdragen aan breedtesport en een gezonde leefstijl onder de inwoners van de regio Rivierenland stimuleren.

Het is bewust een laagdrempelig evenement, waarbij we hopen op samenwerking met lokale (sport) verenigingen scholen, andere relevante organisaties en gemeenten.
 
Bekijk organisatie

Humanitas Rivierenland

Humanitas Rivierenland
Doelstelling
Humanitas Rivierenland is een vrijwilligersorganisatie die mensen tijdelijk tot steun is. Onze inzet is vrijwillig en kundig, vol vertrouwen, met tijd en aandacht en gericht op samen redzaam zijn. We bieden steun met de programma's Opvoeden en Opgroeien, eenzaamheid en Thuisadministratie
 
Bekijk organisatie

Stichting de Vrolijke Wandelaars

Stichting de Vrolijke Wandelaars
Doelstelling
Iedereen is een Vrolijke Wandelaar.
 
Bekijk organisatie

Kringloopwinkel 2switch

Kringloopwinkel 2switch
Doelstelling
2Switch is een maatschappelijke onderneming die waarde toevoegt aan mens en milieu. Doe je mee?
 
Bekijk organisatie

CIRTEX

CIRTEX
Doelstelling
Een circulair en inclusieve textielketen in Rivierenland.
 
Bekijk organisatie