ZOEKEN

Stichting LETS Tiel

Stichting LETS Tiel
Doelstelling
Heb je hulp in de tuin nodig? Uitgelezen boeken waar je van af wilt? Wil je je talenten ontwikkelen of je sociale netwerk uitbreiden en gelijkgezinden ontmoeten? Bij LETS Tiel ruilen we goederen en diensten zonder tussenkomst van geld.

De goederen die worden geruild zijn vaak zelfgemaakt, zoals jam en sieraden, of zelf gekweekt, zoals pompoenen. LETS is dan ook geen marktplaats of verkoopgroep, maar een plek waar mensen samen komen die verspilling tegen willen gaan, duurzaamheid hoog in het vaandel hebben staan en die graag wat voor een ander doen en betekenen.

LETS staat voor Local Exchange Trading System. In andere woorden: het is een ruilkring, een systeem waarbij mensen goederen en diensten ruilen zonder dat hier geld aan te pas komt. Elke kring heeft zijn eigen ruilmiddel. In Tiel ruilen we met flippen. Wereldwijd zijn er sinds 1983 duizenden lokale ruilkringen. In Nederland zijn er nu ongeveer 80.

Kennismaken met LETS? Kom naar een van onze bijeenkomsten. Iedereen is welkom zonder verdere verplichtingen. Ga naar www.letstiel.nl voor de agenda en voor meer informatie over hoe LETS werkt en hoe je je kunt aanmelden.
 
Bekijk organisatie

Zorgcentrum Walstede

Zorgcentrum Walstede
Doelstelling
Het huisvesten van en zorg verlenen aan ouderen, die geïndiceerd zijn voor verzorg- en verpleeghuis en 65+
 
Bekijk organisatie

Stichting Jeugdvakantie Weken Tiel

Stichting Jeugdvakantie Weken Tiel
Doelstelling
Het bieden van activiteiten in de zomervakantie voor Tielse kinderen in de leeftijd van 6 t/m 12 jaar.
 
Bekijk organisatie

Prezzent

Prezzent
Doelstelling
Prezzent wil als kleine en 'eigenwijze' organisatie betekenisvol zorg verlenen en grenzen verleggen voor mensen met een verstandelijke beperking. Samen met (lokale) partners bieden wij diensten aan op het gebied van wonen, dagbesteding, werk, vrijetijdsbesteding, ondersteuning en zorg. Door onze bewuste keuze om klein te blijven, zijn we betrokken en herkenbaar in de lokale samenleving. Wij brengen onze expertise in om reguliere lokale voorzieningen toegankelijk(er) te maken voor mensen met een verstandelijke beperking. Wij zoeken actief (keten)samenwerking met zorgaanbieders en andere partners, binnen en buiten de gehandicaptenzorg. Wet- en regelgeving en afspraken met overheden en zorgkantoor vormen het kader voor ons werk. Daarbuiten blijven we eigenwijs zoeken naar net dat beetje extra, dat Prezzent uniek maakt.
 
Bekijk organisatie

K.R.V.B. Kinderopvang Rivierenland

K.R.V.B. Kinderopvang Rivierenland
Doelstelling
Alle vormen van opvang bieden aan kinderen van 0 tot 13 jaar.
 
Bekijk organisatie

Sichting 2Switch

Sichting 2Switch
Doelstelling
Een eigentijdse kringloopwinkel in Tiel met een vestigingen aan de Spoorstraat. De belangrijkste doelen van 2Switch zijn: werkplekken creëren voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, mooie spullen aanbieden voor een lage prijs en een bijdrage leveren aan een beter milieu.
 
Bekijk organisatie

IrisZorg Dagopvang

IrisZorg Dagopvang
Doelstelling
Dagopvang van dak- en thuislozen en marginaal wonenden.
 
Bekijk organisatie

Ouwehands Dierenpark

Ouwehands Dierenpark
Doelstelling
Een dierenpark voor ontspanning en met het doel mensen en kinderen inzicht te kunnen geven in de leefgewoonten van verscheidene dieren van de wereld.
 
Bekijk organisatie

Betuwe Wereldwijd

Betuwe Wereldwijd
Doelstelling
Werklozen, mensen die een werkervarings- of een arbeidsrehabilitatietraject volgen ( o.a. alternatief gestraften, asielzoekers, mensen met een verstandelijke handicap, mensen met een arbeidshandicap door psychische beperkingen).
 
Bekijk organisatie

Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid West-Betuwe

Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid West-Betuwe
Doelstelling
Verzorgt regelmatig publiekswandelingen in natuurgebieden in de regio van West-Betuwe. Daarnaast geeft de vereniging cursussen over natuur, milieu en natuurgebieden. Meer informatie over de organisatie en activiteiten van IVN West-Betuwe is te vinden op onze website: https://www.ivn.nl/afdeling/west-betuwe
 
Bekijk organisatie

Prinses Beatrix Spierfonds

Prinses Beatrix Spierfonds
Doelstelling
Zet zich in voor 200.000 mensen in NL met een spierziekte. Er zijn ca 600 verschillende spierziekten bekend: SMA, ALS, Duchenne, MD, Pompe, enz.`Wij willen alle spierziekten de wereld uit, dat doen we door middel van het financieren van weterschappelijk onderzoek en zorg voor kwaliteit van leven nu.
 
Bekijk organisatie

Stefanusschool

Stefanusschool
Doelstelling
Basisonderwijs.
 
Bekijk organisatie

Stichting Dierenasiel Tiel

Stichting Dierenasiel Tiel
Doelstelling
Opvang van herplaatsing van voornamelijk hond en kat, zwerfdieren, afstandsdieren en uitplaatsingen.
 
Bekijk organisatie

Flipje en Streekmuseum Tiel

Flipje en  Streekmuseum Tiel
Doelstelling
Museum met een uitgebreide collectie Flipje en jam bereiding, glas, porselein, zilver, schilderijen, metaal en archeologie.
 
Bekijk organisatie

Regio Rivierenland Project

Regio Rivierenland Project
Doelstelling
Samenwerkingsverband tussen 9 gemeenten. Binnen dit verband worden o.a. projecten opgezet en uitgevoerd. Per jaar vallen in Rivierenland tussen de 700 en 800 leerlingen onvoldoende gekwalificeerd blijvend uit het onderwijs. Coach en jij! heeft als doel de actieve deelname van een jongere aan het onderwijs te bevorderen.
 
Bekijk organisatie

Ieder1Gelijk

Ieder1Gelijk
Doelstelling
Ieder1Gelijk is een laagdrempelige en onafhankelijke organisatie voor iedereen die met discriminatie te maken krijgt in de regio Gelderland Zuid. Ons bureau richt zich op het voorkomen, signaleren en bestrijden van alle vormen van discriminatie. Wij zijn er voor mensen die zich gediscrimineerd voelen, getuige zijn of beschuldigd worden van discriminatie. En voor iedereen die meer wil weten over discriminatie, ongelijke behandeling en manieren om daarmee om te gaan. We geven voorlichting, training en advies en bieden lespakketten voor scholen.
 
Bekijk organisatie

Vogelopvang onder de Regenboog

Vogelopvang onder de Regenboog
Doelstelling
Onze opvang vangt hoofdzakelijk vogels op.
Wilde gewonde vogels of jonge ouderloze dieren worden het meest gebracht.
Het doel is om ze te laten herstellen als dat mogelijk is. Of ze groot te brengen, te laten verwilderen en uitzetten in de natuur
 
Bekijk organisatie

Theater het Heerenlogement

Theater het Heerenlogement
Doelstelling
Een klein theater in Beusichem dat gerund wordt door vrijwilligers maar een kwalitatief hoogstaand programma heeft met ongeveer 50 voorstellingen per seizoen. De voorstellingen zijn voornamelijk op dinsdag met enkele voorstellingen op woensdagavond en zondagmiddag.
 
Bekijk organisatie

Cambier van Nootenschool

Cambier van Nootenschool
Doelstelling
School voor leerlingen in de leeftijd van 4 t/m 20 jaar, met een verstandelijke beperking.
 
Bekijk organisatie

Tielse ijsvereniging de Pinquin

Tielse ijsvereniging de Pinquin
Doelstelling
Onderhouden, beheren en exploiteren IJsbaan langs de nieuwe doorgetrokken Laan van Westroijen in Tiel.
 
Bekijk organisatie

Fonds verstandelijk gehandicapten

Fonds verstandelijk gehandicapten
Doelstelling
Organiseren jaarlijkse landelijke collecte om geld in te zamelen voor mensen met een verstandelijke beperking. Diverse4 aanvrager ontvangen vervolgens een bijdrage voor hun activiteiten ten behoeve van onze doelgroep.
 
Bekijk organisatie

R.I.B.W. DAC Dolfijn

R.I.B.W. DAC Dolfijn
Doelstelling
RIBW DAC (dagactiviteitencentrum) Bij Dolfijn kun je aan activiteiten meedoen die je helpen bij je terugkeer in de maatschappij. Elk jaar stellen we een nieuw programma samen, waarin de vragen en de wensen van de bezoekers centraal staan. Het programma is gericht op ontmoeting en ontspanning, maar heeft ook een opvoedkundig en arbeidsmatig karakter. De Inloop: De Inloop is een ontmoetingsplaats en geeft de mogelijkheid om kennis te maken met het centrum en het activiteitenaanbod. In de Inloop worden ook gezelschapsspellen gespeeld.
 
Bekijk organisatie

SIW Internationale Vrijwilligersprojekten

SIW Internationale Vrijwilligersprojekten
Doelstelling
Een veelzijdige Nederlandse uitwisselingsorganisatie zonder winstoogmerk. SIW ontvangt al ruim 60 jaar buitenlandse vrijwilligers op diverse projecten in Nederland en Nederlandse vrijwilligers worden uitgezonden naar projecten over de hele wereld.
 
Bekijk organisatie

FNV

FNV
Doelstelling
Het behartigen van belangen van werknemers in zowel individueel als collectief opzicht.
 
Bekijk organisatie

Buurtbusvereniging Waalzicht

Buurtbusvereniging Waalzicht
Doelstelling
Het uitvoeren van het buurtbusproject ten behoeve van de inwoners van de kernen Tiel, Ophemert, Varik, Opijnen, Neerijnen, Waardenburg en Zaltbommel. Het betreft een vaste busverbinding tussen Tiel en Zaltbommel, op werkdagen tussen 07.00 en 18.00 uur Dit binnen de door de minister van Verkeer en Waterstaat gestelde richtlijnen en vastgesteld door de provincie Gelderland.
 
Bekijk organisatie

Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Rivierenland (VPTZ)

Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Rivierenland (VPTZ)
Doelstelling
Als sterven dichtbij komt, ondersteuning bieden aan zowel de zieke als de mantelzorger en naasten.


Ondersteuning wordt geboden in de thuissituatie in de gemeenten Tiel, Buren en Neder-Betuwe en op het Hospice Tiel.

Ondersteuning is voor iedereen ongeacht achtergrond of overtuiging. Onze ondersteuning is aanvullend op de mantelzorg en/of beroepsmatige zorg. Wij komen in beeld als iemand ziek is en niet meer alleen thuis kan zijn, als uw naaste ziek is, als uw partner/kinderen of naasten overbelast dreigen te raken, als er onvoldoende mantelzorg beschikbaar is.
 
Bekijk organisatie

Stichting 4 Stromenland

Stichting 4 Stromenland
Doelstelling
Organiseren jaarlijkse Fruitcorso
 
Bekijk organisatie

RSG Lingecollege, locaties Rozenstraat en Heiligestraat

RSG Lingecollege, locaties Rozenstraat en Heiligestraat
Doelstelling
"Locatie Rozenstraat: Praktijkonderwijs. Leerlingen op het praktijkonderwijs volgen lessen in verschillende sectoren
 
Bekijk organisatie

Sensoor Gelderland Zuid

Sensoor Gelderland Zuid
Doelstelling
Biedt een luisterend oor 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Sensoor is op zoek naar medewerkers. U voert gesprekken met mensen die bellen, mailen of chatten naar Sensoor. De onderwerpen die tijdens zo'n gesprek aan de orde komen zijn zeer uiteenlopend. Van relatieproblemen tot vragen over ziekte en van eenzaamheid tot zorgen over drugsverslaving. Maar er bellen ook mensen die gewoon even hun hart willen luchten. Er bellen zowel mannen als vrouwen, van alle leeftijden, met verschillende achtergronden. Zowel de mensen die bellen als de mensen van Sensoor blijven anoniem. De medewerkers noemen nooit hun naam aan de beller en in hun eigen omgeving zijn zij zo terughoudend mogelijk over het feit dat zij bij Sensoor werkzaam zijn. Vooral 's avonds wordt er intensief gebeld. Maatschappelijk werkinstellingen, Bureau Jeugdzorg, Buro's Slachtofferhulp en Raad voor de Kinderbescherming in de regio verwijzen buiten kantooruren via hun antwoordapparaat naar Sensoor.
 
Bekijk organisatie

Rode Kruis - district Gelderland Zuid

Rode Kruis - district Gelderland Zuid
Doelstelling
Richt zich op het voorkomen en beperken van de gevolgen van noodsituaties, ver weg en om de hoek
 
Bekijk organisatie

Alertis, Stichting voor beer -en natuurbescherming

Alertis, Stichting voor beer -en natuurbescherming
Doelstelling
Deze stichting voor beer- en natuurbescherming zet zich in voor een beter leven voor beren in gevangenschap en in het wild. De stichting werkt samen met overheden en lokale organisaties aan projecten op het gebied van natuurbescherming, welzijn, educatie en voorlichting. Alertis is initiatiefnemer van het Berenbos in Ouwehands Dierenpark Rhenen.
 
Bekijk organisatie

Stichting SPOTS

Stichting SPOTS
Doelstelling
bescherming van bedreigde katachtigen.
Vele diersoorten worden met uitsterven bedreigd waaronder veel (grote) wilde katachtigen. Stichting SPOTS richt zich op deze katachtigen. Dat doet SPOTS door samen te werken met lokale partners waarbij de lokale bevolking nauw betrokken wordt. Belangrijke doelstellingen van Stichting SPOTS zijn voorlichting geven, het creëren van een netwerk voor diverse kattenprojecten en fondsen werven.
 
Bekijk organisatie

Luisterlijn Utrecht

Luisterlijn Utrecht
Doelstelling
Luisterlijn Utrecht
De Luisterlijn Utrecht (voorheen Telefonische Hulpdienst Utrecht) is 24 uur per dag
bereikbaar voor een persoonlijk gesprek per telefoon. Tijdens openingstijden is de
Chathulpdienst bereikbaar per chat. De contacten zijn vertrouwelijk en anoniem. U
betaalt alleen uw reguliere telefoontarief.
U kunt hen bellen of chatten als u:
* problemen, vragen, moeilijkheden, zorgen of verdriet heeft;
* misschien (nog) niet goed terecht kan in de eigen omgeving;
* het allemaal even te veel wordt en u op zoek bent naar steun en/of hulp;
* al dan niet in (psychosociale) crisis verkeert en hulp zoekt;
* behoefte heeft aan een luisterend oor.

U kunt bellen vanuit uw eigen vertrouwde omgeving op een tijdstip dat het u uitkomt.

Onderwerpen als eenzaamheid en verlies kunnen aan de orde komen, maar ook vragen
over gezondheid en ziekte, relatieproblemen, burenruzie of gewoon zomaar.

Bereikbaar op
telefonisch 7 dagen per week, 24 uur per dag,
chat maandag tot en met vrijdag van 15.00 tot 23.00 uur.
030 - 294 33 44 of 0900 0767
www.deluisterlijn.nl
 
Bekijk organisatie

CVA Afdeling Rivierenland/ Vereniging Samen verder

CVA Afdeling Rivierenland/ Vereniging Samen verder
Doelstelling
CVA-vereniging Samen Verder is een patientenvereniging voor mensen die door een herseninfarct of hersenbloeding zijn getroffen.
 
Bekijk organisatie

Stichting Vlinders

Stichting Vlinders
Doelstelling
Zet zich in voor alle kinderen die door omstandigheden niet thuis kunnen wonen. Kinderen die door omstandigheden niet thuis kunnen wonen ontbreekt het vaak aan de ruimte om (zelf)vertrouwen en verantwoordelijkheid te ontwikkelen.
Stichting Vlinders biedt deze kinderen een plek waar ze zich positief kunnen ontwikkelen in hun gedrag en opstelling naar hun omgeving. Vooral het zo dicht mogelijk benaderen van een normaal gezin met een full time papa en mama vinden we belangrijk. Het huis kreeg de naam Villa Vlinders als veilige plek en levensschool
 
Bekijk organisatie

Pluryn

Pluryn
Doelstelling
Pluryn onderscheidt verschillende groepen clienten. Er zijn veel verschillen tussen de groepen, maar er is in elk geval een overeenkomst: alle clienten hebben een handicap. Grofweg zijn ze in te delen in: VG (verstandelijk gehandicapten), LVG (licht verstandelijk gehandicapten) en LG (lichamelijk gehandicapten).
 
Bekijk organisatie

Stichting Burgerweeshuis

Stichting Burgerweeshuis
Doelstelling
Het financieel ondersteunen van activiteiten voor de Tielse jeugd.
 
Bekijk organisatie

zorgboerderij KEI

zorgboerderij KEI
Doelstelling
Iedereen kan een KEI zijn, denken wij. 't Is een kwestie van komen kennismaken en proefdraaien en kijken in welke groep je past.
Daarbij is het belangrijkste dat wij je (in die groep) goed kunnen begeleiden (wij werken met minimaal één begeleider op vijf KEIen) en dat jij je goed op je plek voelt.
 
Bekijk organisatie

sv TEC

sv TEC
Doelstelling
Een voetbalvereniging, waarin alle geledingen van de bevolking welkom en actief zijn: jeugd-/senioren-/dames-/meisjes-/gehandicaptenvoetbal. De leden van TEC vormen een dwarsdoorsnede van de Tielse bevolking, waarin een ieder op eigen niveau plezier mag beleven aan de sport.
 
Bekijk organisatie

RKTVC

RKTVC
Doelstelling
RKTVC beoefent de voetbalsport op een dusdanige manier dat er een vriendschappelijke -, sportieve - en nauwe band tussen de leden ontstaat. Sportiviteit, discipline en een goede teamgeest staan hierbij voorop. Middels een professionele organisatie streeft RKTVC ernaar om op amateur basis een zo goed mogelijk spelpeil te bereiken.
 
Bekijk organisatie

UNICEF West-Betuwe

UNICEF West-Betuwe
Doelstelling
Bescherming van de rechten van het kind, wereldwijd.
 
Bekijk organisatie

Veilig Verkeer Nederland

Veilig Verkeer Nederland
Doelstelling
Iedereen veilig over straat.
 
Bekijk organisatie

Jane Goodall Instituut Nederland

Jane Goodall Instituut Nederland
Doelstelling
Onze visie: Vanuit een eenheid tussen mens, dier en milieu, zien we een wereld waarin mensen zich bewust zijn van de invloed van hun keuzes op deze eenheid en daarvoor verantwoordelijkheid nemen. Hierdoor inspireren zij anderen en laten zien dat elke grote of kleine bijdrage de wereld positief kan veranderen.
 
Bekijk organisatie

Brede School Tiel Oost

Brede School Tiel Oost
Doelstelling
Inzet van vrijwilligers binnen de Brede School Tiel Oost

De Brede School Tiel Oost is een samenwerkingsverband tussen gemeente, onderwijs, kinderopvang, welzijn en verschillende sport- ,cultuur- natuur- en milieuorganisaties. Dit netwerk bestaat uit ongeveer 22 partners.
De coördinator van de Brede School Tiel Oost, is de spil van het netwerk. Zij zorgt samen met haar projectondersteuloesjener Mary Baan voor alle praktische zaken rondom de Brede School Tiel Oost. Denk aan inschrijvingen voor kinderen, roosters en de inzet van vakdocenten tijdens de lessen.
 
Bekijk organisatie

Stichting Regionaal Bureau voor Toerisme Rivierenland

Stichting Regionaal Bureau voor Toerisme Rivierenland
Doelstelling
Bevorderen van bestedingen en werkgelegenheid in de toeristische regio Rivierenland.
 
Bekijk organisatie

Hertogenhuis Hertogenwijk

Hertogenhuis Hertogenwijk
Doelstelling
Voor en door bewoners van de Hertogenwijk in Tiel. U vindt hier informatie over de activiteiten van de Stchting Hertogenwijk
 
Bekijk organisatie

Openbare Basisschool de Molenwerf

Openbare Basisschool de Molenwerf
Doelstelling
Het bieden van onderwijs aan kinderen van 4 tot en met 11 jaar.
 
Bekijk organisatie

VluchtelingenWerk Oost Nederland

VluchtelingenWerk Oost Nederland
Doelstelling
Behartigt de belangen van en ondersteunt vluchtelingen in de gemeente Tiel.
 
Bekijk organisatie

Servicepunt Amateurkunst Rivierengebied

Servicepunt Amateurkunst Rivierengebied
Doelstelling
Verbindt instellingen, verenigingen en sleutelfiguren in de regio, met als doel de versterking van de lokale en regionale infrastructuur voor de amateurkunst. Zij vormt een regionaal loket waar de amateurkunstbeoefenaar, dicht bij huis, kan aankloppen met vragen en wensen.
 
Bekijk organisatie

STMR

STMR
Doelstelling
STMR: Het kan....met elkaar!

Op basis van uw vraag, ondersteunt STMR u in allerlei levensfasen op het gebied van welzijn, wonen, zorg en services in Rivierenland.
 
Bekijk organisatie

Uiterwaarde

Uiterwaarde
Doelstelling
o.a. in de vaart brengen en houden van toeristische fiets- en voetveren gedurende het zomerseizoen.
Het duurzaam in standhouden, verbeteren en uitbreiden van de openbare recreatief-toeristische infrastructuur in het werkgebied van de (Natuur-) en Recreatieschappen Lingegebied, Nederrijn, Lek en Waal en Over-Betuwe ten behoeve van een breed publiek in het Rivierengebied.
 
Bekijk organisatie

Regionaal Archief Rivierenland (RAR)

Regionaal Archief Rivierenland (RAR)
Doelstelling
Een historisch informatie- en documentatiecentrum voor iedereen. Het verzamelt archieven, afbeeldingen, boeken en documentatie over de gemeenten Buren, Culemborg, Geldermalsen, Maasdriel, Neder-Betuwe, Neerijnen, Tiel en Zaltbommel. Het archief is voor iedereen toegankelijk tijdens de openingstijden van dinsdag t/m vrijdag van 09.00-16.30 uur. Het doel van het onderzoek bepaalt u zelf. Dat kan vari‰ren van het lezen van een oude krant tot het doen van een diepgaand onderzoek.
 
Bekijk organisatie

Actief in Tiel

Actief in Tiel
Doelstelling
Actief in Tiel is een digitale sociale marktplaats, waar je zaken kan doen op het gebied van informele zorg en waarop je de activiteiten kunt vinden.

U kunt meedoen als individuele bewoner, als vrijwilliger en/of als organisatie. Bewoners kunnen om hulp vragen, maar kunnen ook zelf hun hulp aanbieden. Vrijwilligers kunnen zelf naar vacatures zoeken bij de organisaties in de rubriek Vraag en Aanbod en zich daar ook zelf aanmelden als vrijwilliger.

Organisaties die meedoen, kunnen hun activiteiten en vrijwilligersvacatures plaatsen.
 
Bekijk organisatie

K.T.S.M. (Koninklijke Tielse Muziekvereniging)

K.T.S.M. (Koninklijke Tielse Muziekvereniging)
Doelstelling
Muziek maken is Megacool en toegankelijk voor iedereen.

De Vereniging "Het Tielsch Stedelijk Muziekcorps" (K.T.S.M.), werd opgericht op 18 juni 1895. Harmonie Orkest. Tamboers/Drumband. Majoretten.
K.T.S.M. verzorgt al meer dan 120 jaar de muzikale omlijsting bij uiteenlopende evenementen in Tiel en omgeving en schuwt ook de marsoptredens niet.
K.T.S.M. streeft er naar om zoveel mogelijk mensen kennis te laten maken met deze fantastische hobby.
 
Bekijk organisatie

Stichting MaTCh

Stichting MaTCh
Doelstelling
Organisator van het gratis toegankelijke hippyfestival ""Woodstock aan de Waal"".

Muziekavontuur, Toerisme, Cultuur en Historie

 
Bekijk organisatie

KLESTEO, Stichting Kleding en Speelgoedbank Tiel en omstreken

KLESTEO, Stichting Kleding en Speelgoedbank Tiel en omstreken
Doelstelling
KLESTEO wil, vanuit de opdracht van naastenliefde, alle mensen in de regio Rivierenland, die aantoonbaar niet meer financieel in staat zijn om kleding, schoenen en/of speelgoed te kopen, voorzien van gratis tweedehands of nieuw gedoneerde kleding, schoenen en speelgoed. Wij maken hierbij geen onderscheid op basis van afkomst, geloofsovertuiging en dergelijke.
 
Bekijk organisatie

Stichting Present West-Betuwe

Stichting Present West-Betuwe
Doelstelling
Present verbindt mensen die (als groep) hulp willen bieden met mensen die een handje hulp goed kunnen gebruiken.
 
Bekijk organisatie

Stichting Zorgcentra Rivierenland Locatie Vrijthof

Stichting Zorgcentra Rivierenland Locatie Vrijthof
Doelstelling
Gastvrij, betrokken en deskundig!
 
Bekijk organisatie

Stichting dierenhulp zonder Grenzen

Stichting dierenhulp zonder Grenzen
Doelstelling
Het verbeteren van de leefomstandigheden van dieren waar dit nodig is.
Het werven van fondsen door middel van o.a. donateurs, sponsors, adopties, en acties.
 
Bekijk organisatie

Longpunt Rivierenland

Longpunt Rivierenland
Doelstelling
Longpunt is de maandelijkse ontmoeting voor mensen met een chronische longziekte, partners, mantelzorgers én zorgverleners. Leerzamer dan een spreekuur, gezelliger dan een uitstapje. Voor zorgverleners is het de plek waar zij longpatiënten als groep kunnen ontmoeten en interactief kunnen informeren. Voor longpatiënten is het de plek om ervaringen uit te wisselen, te leren en om zorgen of plezier te delen. Voor vrijwilligers is het een plek waar zij het leven van longpatiënten helpen verbeteren.
 
Bekijk organisatie

Stichting Thedinghsweert

Stichting Thedinghsweert
Doelstelling
Opgericht met het doel om mensen met een verstandelijke beperking of een psychiatrische problematiek - meewerkers - een eigen, zinvolle plaats te geven in onze organisatie.
 
Bekijk organisatie

THCC de Kromhouters

THCC de Kromhouters
Doelstelling
Een hockeyvereniging waar een ieder zich thuis voelt en het beste uit zichzelf en elkaar kan halen
 
Bekijk organisatie

Stichting Dierenhulp Dierenambulance Tiel

Stichting Dierenhulp Dierenambulance Tiel
Doelstelling
24/7 klaar staan voor een dier in nood. Dieren in de opvang verzorgen, registratie vermist/gevonden huisdieren en meldpunt anti jacht.
 
Bekijk organisatie

Reddingsbrigade Rivierenland Tiel

Reddingsbrigade Rivierenland Tiel
Doelstelling
Het bevorderen van zwemmend en varend redden, opleiden van (jeugd) leden op het gebied van het redden van drenkelingen, evenementen op het gebied van het redden van drenkelingen organiseren, voorlichting geven en adviezen verstrekken.
 
Bekijk organisatie

Werkgroep Tiel Fairtrade gemeente

Werkgroep Tiel Fairtrade gemeente
Doelstelling
De werkgroep zet zich ervoor in dat zoveel mogelijk consumenten, bedrijven en organisaties Fairtrade producten gaan gebruiken. En natuurlijk ook dat die op zoveel mogelijk plaatsen verkrijgbaar zijn.

Fairtrade staat voor Eerlijke handel. Dat betekent dat koffieboeren, cacaoboeren of theeplukkers een eerlijke prijs krijgen voor hun exportproducten. (Een prijs die in verhouding staat tot de werkelijke productiekosten.)

Door anderen te stimuleren Fairtrade producten te gebruiken en te verkopen, zorgen we dat meer boeren/ambachtslui in ontwikkelingslanden eten, huisvesting, scholing, kleding en gezondheidszorg kunnen betalen.
 
Bekijk organisatie

Stichting Dienstwerk

Stichting Dienstwerk
Doelstelling
Bemiddelen van vraag - en aanbod van betaalbare gemaksdiensten in Tiel en omgeving.
 
Bekijk organisatie

60+ Soos Passewaaij

60+ Soos Passewaaij
Doelstelling
Het realiseren van ontmoetingsmiddagen en activiteiten voor 60+-ers in de wijk Passewaaij.
 
Bekijk organisatie

Prezzent - locatie Thedinghsweert

Prezzent - locatie Thedinghsweert
Doelstelling
zorginstelling voor mensen met een verstandelijke beperking.
 
Bekijk organisatie

Natuurhistorisch Museum de Oersprong

Natuurhistorisch Museum de Oersprong
Doelstelling
Een breder publiek kennis te laten maken met de fascinerende wetenschap van fossielen (paleontologie) en mineralen (mineralogie).

De doelstelling van de stichting (Dutley's Heritage Foundation) vindt aansluiting bij de volgende maatschappelijke behoeften:
* Voorzien in het behoud van cultureel erfgoed. De fossielen en mineralen vertegenwoordigen unieke vondsten en representeren de (pre)historie van deze aarde.
* De plaatsing van het museum en de overige activiteiten van de stichting in een regionaal kader. Het gebied van de Betuwe is een van de oudste woongebieden in Nederland en kent een fraai pallet aan oudheidkundige vondsten.
Het museum is in dit opzicht een verrijking voor de gehele regio. Een vergelijkbaar museum is in de regio niet aanwezig.
 
Bekijk organisatie

Repair Café Tiel

Repair Café Tiel
Doelstelling
Een Repair Caf‚ wil repareren op een moderne manier terugbrengen in de lokale samenleving. Het stelt zich ten doel reparatiekennis te behouden en te verspreiden, en de sociale cohesie te bevorderen door buurtgenoten met heel verschillende achtergronden en drijfveren met elkaar in contact te brengen in het kader van inspirerende en laagdrempelige bijeenkomsten.
 
Bekijk organisatie

't Rozenpoortje

't Rozenpoortje
Doelstelling
5 Ochtenden per week ondersteuning bieden in peuterspeelzaal 't Rozenpoortje.
 
Bekijk organisatie

ROC Rivor

ROC Rivor
Doelstelling
Onderwijsinstelling. Wij verzorgen taallessen voor buitenlanders. Het doel is om de deelnemers op een hoger niveau van hun Nederlandse taal te brengen. Door middel van taallessen en individuele begeleiding.
 
Bekijk organisatie

T.S.V. Theole

T.S.V. Theole
Doelstelling
Aanbieden van sport en voetbal in het bijzonder
 
Bekijk organisatie

Sportplaza Tiel

Sportplaza Tiel
Doelstelling
SportPlaza Tiel biedt aan mensen de mogelijkheid, op een maatschappelijk betrokken en innovatieve manier, gebruik te maken van sportieve, recreatieve en educatieve bewegingsactiviteiten.
 
Bekijk organisatie

Basisschool De Achtbaan

Basisschool De Achtbaan
Doelstelling
Het bieden van onderwijs aan kinderen van 3 t/m 12 jaar.
 
Bekijk organisatie

Stichting Hoormij / NVVS regio Betuwe

Stichting Hoormij / NVVS regio Betuwe
Doelstelling
Stichting Hoormij is er voor iedereen van 0 tot 100+ met een gehooraandoening of een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Ook ouders van een slechthorend kind of een kind met TOS kunnen bij ons terecht. Voorlichting, lotgenotencontact en belangenbehartiging zijn onze hoofdtaken. Stichting Hoormij is een federatie van NVVS, FOSS en SH-Jong.

Waar staat Stichting Hoormij voor?
Ben je slechthorend of heb je een cochleair implantaat? Heb je tinnitus (oorsuizen) of hyperacusis (overgevoeligheid voor geluid)? Heb je de ziekte van Ménière of een brughoektumor? Heb je of heeft je kind een taalontwikkelingsstoornis? Wij horen jou. Wij horen wat voor impact de aandoening heeft op jou en je omgeving, hoe je ermee omgaat, waar je behoefte aan hebt, waar je tegenaan loopt, welke tips je hebt voor anderen. Stichting Hoormij geeft je ook handvatten om jezelf te laten horen en het beste uit jezelf te halen. Op je werk, op school, thuis, op de sportclub.

Wat doet Stichting Hoormij?
- wij vragen aandacht voor de verschillende gehooraandoeningen en voor taalontwikkelingsstoornissen en willen erkenning bevorderen
-wij bieden onafhankelijke informatie
-wij bieden een platform om te leren van elkaars ervaringen
-wij stellen ons op als krachtige, kritische en duidelijk zichtbare belangenbehartiger
 
Bekijk organisatie

Stichting Dierenpark Tiel ( het Hertenkamp)

Stichting Dierenpark Tiel ( het Hertenkamp)
Doelstelling
"Dierenpark ""het Hertenkamp"" voor onze bezoekers, van jong tot oud aantrekkelijker maken. We streven naar een voor kinderen leerzame leuke speelplek en voor overige bezoekers een plek waar je bij kunt komen van de beslommeringen/hectiek van alle dag."
 
Bekijk organisatie

Zorgbelang Gelderland

Zorgbelang Gelderland
Doelstelling
Zorgbelang Gelderland komt op voor vraag gestuurde zorg- en welzijnsvoorzieningen voor alle burgers in Gelderland, zodat zij kunnen leven zoals zij dat willen. Ook als zij door ziekte, ongeval, handicap of ouderdom tijdelijk of permanent belemmeringen ondervinden in hun ðpersoonlijk of maatschappelijk functioneren. Zorgbelang Gelderland wil dit bereiken door: ervaringskennis van zorggebruikers te verzamelen, collectieve belangen te behartigen, informatie te verstrekken over de beschikbaarheid en de kwaliteit van het zorgaanbod, klachten op te vangen en knelpunten in het zorgaanbod te signaleren.
 
Bekijk organisatie

Kasteel Amerongen

Kasteel Amerongen
Doelstelling
De Stichting Kasteel Amerongen is verantwoordelijk voor de instandhouding en openstelling van het unieke 17e-eeuwse erfgoed Kasteel Amerongen. Stichting Kasteel Amerongen rekent tot zijn opdrachten: 1. Het behoud en beheer van het ensemble van voormalig woonhuis, interieurcollectie en historische tuin. 2. De ontsluiting van dit ensemble voor een zo breed mogelijk publiek. 3.Het voeren van een moderne culturele onderneming en het organiseren van commerci‰le activiteiten om bovenstaande opdrachten te kunnen financieren.
 
Bekijk organisatie

Stichting Vrienden van Vrijthof

Stichting Vrienden van Vrijthof
Doelstelling
Iets extra's te doen voor de bewoners van Vrijthof.
 
Bekijk organisatie

Johannesschool

Johannesschool
Doelstelling
Basisschool voor Vrijeschoolonderwijs
 
Bekijk organisatie

OuderenGelderland

OuderenGelderland
Doelstelling
Het samenbrengen van ouderen die kennis willen maken met 'nieuwe buren' uit hun omgeving, zodat ze samen leuke dingen kunnen ondernemen.
 
Bekijk organisatie

Dorcas Hulp en Ontwikkeling

Dorcas Hulp en  Ontwikkeling
Doelstelling
Een christelijke organisatie voor ontwikkelingssamenwerking, sociale hulp, noodhulp en wederopbouw.
Dorcas zet zich in om de opdracht van Jezus Christus te vervullen: zorgen voor de armen en verdrukten (Matthes 25:31-46). Dorcas doet dit door hen in staat te stellen hun positie in de samenleving te versterken en hun zelfredzaamheid te vergroten en door het bieden van sociale zorg en het verlenen van hulp in noodsituaties.
Dorcas steunt de allerarmsten ongeacht ras, religie, geslacht of politieke overtuiging.
 
Bekijk organisatie

Stichting de Klup "kleine kampweek"

Stichting de Klup
Doelstelling
Het bieden van vrijetijdsbesteding aan mensen met een verstandelijke beperking.
 
Bekijk organisatie

Hart van Tiel

Hart van Tiel
Doelstelling
Hart van Tiel is een ondernemersverenging die zich sterk voor een aantrekkelijke, Tielse binnenstad.
 
Bekijk organisatie

GGD afdeling Veilig Thuis.

GGD afdeling Veilig Thuis.
Doelstelling
Onderzoek naar Kindermishandeling en het opgang brengen van hulp.
 
Bekijk organisatie

stichting Neeltje Jantje

stichting Neeltje Jantje
Doelstelling
Varend Monument de Neeltje Jans behouden
 
Bekijk organisatie

Stichting Mentorschap Overijssel Gelderland

Stichting Mentorschap Overijssel Gelderland
Doelstelling
Werving, opleiding en begeleiding van vrijwillige mentoren voor mensen die niet in staat zijn zelf goed voor hun welzijnsbelangen op te komen.
Bekendheid vergroten van mentorschap als wettelijke vertegenwoordiging voor volwassenen die onvoldoende wils- of handelingsbekwaam zijn.
 
Bekijk organisatie

Speeltuin en park De Mees Tiel-Oost

Speeltuin en park De Mees Tiel-Oost
Doelstelling
Onderhouden, toezicht, schoonmaken speeltuin aan de Meeslaan in Tiel Oost

https://www.facebook.com/speeltuindemeestiel
 
Bekijk organisatie

's Heeren Loo Rivierenland

's Heeren Loo Rivierenland
Doelstelling
's Heeren Loo Zorggroep helpt mensen met een verstandelijke beperking hun leven in te vullen zoals zij dat zelf willen. Wij doen dat in heel Nederland met hulp die varieert van lichte ondersteuning aan huis tot intensieve 24-uurs opvang op woonlocaties. We willen daarin van bijzondere professionele en persoonlijke waarde zijn. Daarom maken we ruimte voor echte ontmoetingen en luisteren goed naar wensen en verwachtingen van cliënten en hun verwanten.

Onze kernwaarden:
BETROKKEN: We zijn betrokken bij ons werk, de cliënten en hun sociale omgeving. Onze toewijding en professionaliteit komen terug in alles wat we doen. Door een proactieve houding weten we wat er speelt en kunnen we hier snel en adequaat op inspelen. We houden ons niet afzijdig, maar gaan de discussie aan zonder onszelf te verliezen. Betrokken ben je niet passief, maar actief.
SAMEN: We werken samen. We zijn open, geïnteresseerd en in verbinding met elkaar en de maatschappij. We gaan verder dan het hebben van alleen een functionele relatie met onze omgeving. We doen het samen, omdat we erin geloven dat we samen betere resultaten bereiken.
PASSIE: We hebben passie en stralen die ook uit. Bij 's Heeren Loo krijg je energie van energieke mensen. Je voelt de hartelijkheid van "wees welkom en wat kan ik voor je betekenen'. We zijn bevlogen en onze passie gaat hierbij verder dan gewoon opgewekt zijn, maar wordt nooit overweldigend.
ONTWIKKELING: We staan voor ontwikkeling. Voor beweging, groei en nieuwe ervaringen. Want stilstaan is geen optie. Voor niemand. We zijn hierin niet voorzichtig, maar ook niet overambitieus. We dagen uit en proberen het maximale eruit te halen, met respect voor mogelijkheden en omstandigheden
 
Bekijk organisatie

Scouting Graaf van Gelre Geldermalsen

Scouting Graaf van Gelre Geldermalsen
Doelstelling
Scouting biedt kinderen en jongeren een plezierige vrijetijdsbesteding. Samenwerken, avontuur, respect voor elkaar en de leefomgeving, zelfstandigheid en ontplooiing zijn hierbij centrale thema's. Scouting biedt kinderen, ongeacht huidskleur, geloof, beperking, of politieke overtuiging, een veilige en leerzame speelomgeving. De activiteiten zijn erop gericht dat, naarmate de kinderen ouder worden, de begeleiding afneemt en hun zelfstandigheid toeneemt. Kinderen en jongeren vinden bij Scouting activiteiten die veel plezier, uitdaging en samenwerking genereren. Elke week zijn ze bezig met creatieve thema?s, aangepast aan de leeftijdsgroep. Spelen is nodig voor een gezonde ontwikkeling. Wij geven kinderen de ruimte om fysiek te bewegen, sociaal te experimenteren en zich te ontwikkelen. Ruimte om te ontdekken en te leren.
 
Bekijk organisatie

Stichting Ri4daagse

Stichting Ri4daagse
Doelstelling
Wij organiseren voor het tweede jaar een 4 daags belevings/ontdekkingstocht langs en op de Waal voor zo'n 150 deelnemers om het dynamische Waal-weelde gebied tussen Zaltbommel/Waardenburg en Beuningen/Slijk Ewijk op verschillen manieren te ervaren t.w. struinen door de uiterwaarden fietsen voor de dijken en varen op de wilde Waal
 
Bekijk organisatie

Stichting Leergeld Westbetuwe

Stichting Leergeld Westbetuwe
Doelstelling
Stichting Leergeld is een onafhankelijke stichting van vrijwilligers, die zich inzet voor kinderen van ouders, die van een minimum inkomen rond moeten komen. Schoolgaande kinderen - in de greep van de armoede - kunnen niet of nauwelijks met andere kinderen meedoen. Niet mee met het jaarlijkse schoolreisje, niet met een excursie, ze kunnen niet op een sportclub of muzieklessen volgen. Of ze hebben soms geen fiets om mee naar school te gaan of een PC om opdrachten voor school uit te voeren. Ze staan daarom aan de zijlijn en daar wil de St. Leergeld zich niet bij neerleggen.
Inmiddels zijn in Nederland ca. 85 zelfstandige Stichtingen Leergeld actief, die zich met deze problematiek bezighouden, onder de paraplu van de Landelijke Stichting Leergeld (www.leergeld.nl).
St. Leergeld is afhankelijk van giften van particulieren, sponsors, serviceclubs etc.
De Stichting Westbetuwe is actief in 6 Betuwse gemeenten, nl. in Buren, Culemborg, Geldermalsen, Neder-Betuwe, Neerijnen en Tiel.
Ouders van kinderen in de leeftijd van 6 t/m 16 jaar, die aan onze criteria en doelstellingen voldoen, kunnen bij ons terecht voor een bijdrage in de kosten en/of we stellen de aangevraagde middelen in natura aan de kinderen beschikbaar.
 
Bekijk organisatie

Stichting Wijkorganisatie Ridderweide

Stichting Wijkorganisatie Ridderweide
Doelstelling
De mensen in de wijk meer bij elkaar brengen, d.m.v. diverse activiteiten
 
Bekijk organisatie

Stichting Wijkcentum Westroyen

Stichting Wijkcentum Westroyen
Doelstelling
Heeft tot doelstelling, het wijkcentrum open te houden voor mensen, jong en oud. Om mensen in staat te stellen zich te ontplooien, op verschillende manieren te ontspannen en indien nodig uit hun isolement te komen.
 
Bekijk organisatie

Mozaïek Centraal bureau

Mozaïek Centraal bureau
Doelstelling
Wij strijden voor een samenleving waarin iedereen (zoveel mogelijk) zelfstandig kan zijn. We helpen mensen bij het bereiken van hun doelen. Hoe groot of klein die doelen ook zijn
 
Bekijk organisatie

Stadsmoestuin Franciscushof

Stadsmoestuin Franciscushof
Doelstelling
Via een biologische tuin producten kweken voor de maaltijden van het Inloophuis in Tiel
 
Bekijk organisatie

Cliëntenraad Pro Persona Rivierenland

Cliëntenraad Pro Persona Rivierenland
Doelstelling
Algemene belangenbehartiging van cli‰nten in de geestelijke gezondheidszorg
 
Bekijk organisatie

Stichting Duurzaam Rivierenland

Stichting Duurzaam Rivierenland
Doelstelling
Vergroting van het draagvlak in Tiel voor duurzaamheid en het bieden van handelingsmogelijkheden op het gebied van duurzaamheid voor inwoners en organisaties in Tiel.
 
Bekijk organisatie

Oranjevereniging Tiel / 5 mei comité‚ Tiel

Oranjevereniging Tiel / 5 mei comité‚ Tiel
Doelstelling
Oranjevereniging Tiel en 5 mei comité‚ Tiel organiseren al jaren met veel toewijding verschillende festiviteiten tijdens Koningsdag en Bevrijdingsdag voor de inwoners van Tiel. Een aantal jaren geleden zijn beide besturen samen gegaan.
 
Bekijk organisatie

Nationaal Fonds Kinderhulp

Nationaal Fonds Kinderhulp
Doelstelling
400.000 kinderen in Nederland groeien op in armoede. Nationaal Fonds Kinderhulp vindt dat alle kinderen recht hebben op geluk. Dankzij onze vrijwilligers en donateurs helpen wij jaarlijks zo?n 90.000 kinderen. Deze kwetsbare groep moet niet de dupe worden van financi‰le beperkingen of problemen in de gezinssituatie. Ze moeten gewoon kind kunnen zijn. Daarom maakt Kinderhulp al sinds 1959 geluk mogelijk. En als het aan ons ligt blijven we dit ook nog jaren doen!
 
Bekijk organisatie

Wijkteam Jeugd Tiel West (van Buurtzorg Jong)

Wijkteam Jeugd Tiel West (van Buurtzorg Jong)
Doelstelling
Opvoedondersteuning en praktische hulp voor gezinnen met kinderen tot 23 jaar.
 
Bekijk organisatie

Stichting Flipje op Wielen

Stichting Flipje op Wielen
Doelstelling
Vergroten van de vaardigheden en veiligheidsbeleving van scootmobielrijders.
 
Bekijk organisatie

Openbare Basisschool de Regenboog

Openbare Basisschool de Regenboog
Doelstelling
Basissschool
 
Bekijk organisatie

RIBW Vriendendienst 'gewoon een maatje'

RIBW Vriendendienst 'gewoon een maatje'
Doelstelling
De RIBW begeleidt mensen met een psychiatrische kwetsbaarheid in de regio Tiel, Culemborg, Druten, Nijmegen.
 
Bekijk organisatie

Jeugdkliniek Verslavingszorg IrisZorg Tiel

Jeugdkliniek Verslavingszorg IrisZorg Tiel
Doelstelling
Binnen de Jeugdkliniek te Tiel zijn we op zoek naar een enthousiaste man of vrouw die het behandelteam ondersteunt bij het aansturen van de jongeren in hun corveetaken. Onze doelgroep bestaat uit jongeren met verslavingsproblematiek en gedragsproblemen. Affiniteit met de doelgroep is daarom gewenst.
 
Bekijk organisatie

GeoFort

GeoFort
Doelstelling
De missie van GeoFort is om een breed publiek op een boeiende wijze te laten ervaren hoe interessant en relevant de geo-wereld is. Om dit te realiseren kan GeoFort niet zonder vrijwilligers.
 
Bekijk organisatie

Levensboekgroep "Wat is jouw verhaal?"

Levensboekgroep
Doelstelling
Op vrijwillige basis mensen helpen die hun levensverhaal willen schrijven of laten schrijven.
 
Bekijk organisatie

Present West-Betuwe

Present West-Betuwe
Doelstelling
Wij verbinden mensen die een medemens willen helpen met mensen die wel een handje hulp kunnen gebruiken.
 
Bekijk organisatie

Stichting Techniekwedstrijd Rivierengebied

Stichting Techniekwedstrijd Rivierengebied
Doelstelling
het jaarlijks organiseren van een techniekwedstrijd voor basis school leerlingen van groep 7 en 8 om ze op deze wijze in contact met techniek te brengen.
Het tekort aan technische mensen is erg groot.
 
Bekijk organisatie

Stichting Kasteel Amerongen

Stichting Kasteel Amerongen
Doelstelling
Het behoud en beheer van het ensemble van voormalig woonhuis, interieurcollectie en historische tuin.
 
Bekijk organisatie

Bloemenbuurt Tiel

Bloemenbuurt Tiel
Doelstelling
Middels plezierige activiteiten in de Bloemenbuurt te Tiel zorgen voor een prettige samenleving en met ludieke acties het optimaliseren van het woongenot.
 
Bekijk organisatie

Brood en Spelen

Brood en Spelen
Doelstelling
Brood & Spelen is een actieve organisatie met een eigentijdse kijk op kinderopvang. Wij verzorgen tussenschoolse-, buitenschoolse- en kinderdagopvang voor kinderen, vanaf hun geboorte tot ze naar de middelbare school gaan. Wij zijn betrokken bij het kind, de ouders, scholen, verenigingen en de wijken om ons heen. Wij bieden meer dan alleen opvang, door onze persoonlijke aanpak en de afwisselende activiteiten op het gebied van In- en Outdoor, Sport- en Spel, Kunst- en Cultuur en Kleuters. Brood & Spelen heeft 4 kinderdagverblijven, 31 locaties voor buitenschoolse opvang, is actief op 52 scholen met tussenschoolse opvang en pleinwachten.
 
Bekijk organisatie

Stichting Tiel Maritiem

Stichting Tiel Maritiem
Doelstelling
Tiel Maritiem wil een breed publiek laten kennismaken met de watersport in Rivierenland, werken in de nautische sector, de Waal als leefomgeving, de Waal als recreatiegebied.
 
Bekijk organisatie

for DANCE and FUN

for DANCE and FUN
Doelstelling
Dansen met (licht) verstandelijk gehandicapten.
 
Bekijk organisatie

Alzheimer Nederland Afdeling Rivierenland

Alzheimer Nederland Afdeling Rivierenland
Doelstelling
Alzheimer Nederland is een stichting die zich inzet voor mensen met de ziekte van Alzheimer en andere vormen van dementie. Alzheimer Nederland werkt met 51 regionale afdelingen en het landelijk bureau in Amersfoort aan een betere kwaliteit van leven voor mensen met dementie en hun familie. Dit bereiken we door:1. Onze voorlichting over dementie. 2.De ondersteuning van mensen met dementie en hun naasten.3.Op te komen voor betere zorg voor onze achterban via belangenbehartiging.4.Wetenschappelijk onderzoek?? ?naar dementie mogelijk te maken.
 
Bekijk organisatie

Toon Hermans Huis Tiel

Toon Hermans Huis Tiel
Doelstelling
Het Toon Hermans Huis Tiel is een ontmoetingsplek voor iedereen uit de Betuwe en de gemeente West Maas en Waal, die op welke wijze dan ook is geconfronteerd met kanker. Het vormt een schakel in de zorgketen waar laagdrempelige (niet medische) steun en begeleiding wordt geboden
 
Bekijk organisatie

Stichting Heartbeat

Stichting Heartbeat
Doelstelling
Gezinnen met een jonge hartpatiënt bieden we plezier en ontspanning door vakanties met zorg en eendaagse activiteiten te organiseren. Ga op vakantie in de HeartVilla of kom naar een van de HeartDays die we door het jaar organiseren.
 
Bekijk organisatie

Katholieke Belangen- Organisatie van en voor Senioren afdeling Tiel en Omstreken

Katholieke Belangen- Organisatie van en voor Senioren afdeling Tiel en Omstreken
Doelstelling
De vereniging stelt zich als doel: De belangen te behartigen van senioren in de meest ruime zin. Zij staat voor een krachtige stem van senioren op alle niveaus in de samenleving, opdat welzijn, integratie, participatie en gelijkwaardigheid van senioren daarbinnen gestalte krijgen. De Vereniging wil haar leden ondersteunen bij hun werk door middel van gerichte dienstverlening, voorlichting en informatievoorziening.
 
Bekijk organisatie

Schouwburg & Filmtheater Agnietenhof

Schouwburg & Filmtheater Agnietenhof
Doelstelling
Het doel van de Agnietenhof is om inwoners in Tiel en de regio te informeren, inspireren, prikkelen en verleiden met de schoonheid van Kunst en Cultuur.
 
Bekijk organisatie

Stichting Mooi Goed

Doelstelling
De stichting heeft een vintage en tweede kans kleding winkel. Hier werken vrijwilligers die, om wat voor reden dan ook, (nog) geen betaalde baan hebben. Je bent onder de mensen en
je kunt je werkritme behouden of weer opbouwen.

We hebben een gezellige vrijwilligersgroep. Er zijn leuke voordeeltjes voor de vrijwilligers. En we plannen regelmatig een dag uit met elkaar.
 
Bekijk organisatie

Wandelend Tiel Oost - Stichting Clubhuis Tiel

Wandelend Tiel Oost - Stichting Clubhuis Tiel
Doelstelling
Activiteiten organisatie ten behoeven van Tiel Oost voor alle leeftijden
 
Bekijk organisatie

Volksuniversiteit West Betuwe

Volksuniversiteit West Betuwe
Doelstelling
Het uitvoeren van cursussen, workshops en lezingen voor volwassenen in de regio West-Betuwe tegen een zo laag mogelijk tarief, zodat we zo aantrekkelijk zijn voor verschillende doelgroepen. De onderwerpen van onze cursussen, workshops en lezingen zijn talen, persoonlijke ontwikkeling, creativiteit, kunst en geschiedenis.
 
Bekijk organisatie

KTVM

KTVM
Doelstelling
De KTVM (Koninklijke Tielse Vrijwillige Muziekvereniging) werd opgericht op 3 oktober 1903. De vereniging bestaat uit een harmonieorkest, een leerlingengroep en een blaaskapel (BBK). Bespeelt u een instrument, of heeft u dat altijd al willen leren, neem dan vrijblijvend contact op. U bent altijd welkom om eens langs te komen tijdens de repetitie op dinsdagavond!
 
Bekijk organisatie

bibliotheek Rivierenland

bibliotheek Rivierenland
Doelstelling
Onze organisatie:Bibliotheek Rivierenland biedt alle inwoners van Rivierenland een openbare schatkamer voor lezen, literatuur, cultuur en informatie. Negentien bibliotheken verspreid over de regio fungeren als multifunctionele ontmoetingsplaats, open leercentrum en lokaal informatieknooppunt waar regelmatig uiteenlopende activiteiten georganiseerd worden. Bibliotheek Rivierenland is ook educatiepartner op het gebied van leesbevordering en mediawijsheid voor zowel individu als onderwijs. Met de Bibliotheek op school pionieren de lees-/mediacoaches van de bibliotheek in het basisonderwijs.
 
Bekijk organisatie

Mozaiek Matchpoint

Mozaiek Matchpoint
Doelstelling
Mensen op weg helpen met vragen die gaan over vrijwilligerswerk, klussen in huis, ouderenadvies, mantelzorg, lotgenotencontact etc.
 
Bekijk organisatie

Meditatiegroep Kapel Avezaath/Tiel

Meditatiegroep Kapel Avezaath/Tiel
Doelstelling
Een maal per week een plek bieden voor stilte en bezinning,middels meditatie, aan ieder die daar behoefte aan heeft. Een moment van rust in een bijzonder verstelde omgeving. De toegang is vrij en aanmelden vooraf is niet nodig.
 
Bekijk organisatie

Aanschuiftafel Tiel-Noord

Aanschuiftafel Tiel-Noord
Doelstelling
Elke tweede donderdagavond van de maand kunnen inwoners van 55+ uit Tiel-Noord aanschuiven voor een gezamenlijke maaltijd.
 
Bekijk organisatie

Waardevol Tiel

Waardevol Tiel
Doelstelling
Werkgroep voor cultuurhistorie en leefomgeving.
 
Bekijk organisatie

Stichting ZO

Stichting ZO
Doelstelling
Het organiseren van activiteiten voor mensen met een verstandelijke beperking, zoals creatieve cursussen en dagbesteding in Tiel
 
Bekijk organisatie

ElkWelzijn

ElkWelzijn
Doelstelling
ElkWelzijn is een ondernemende welzijnsorganisatie, die meebeweegt met de veranderingen in de maatschappij. We doen ons werk in nauwe samenwerking met partnerorganisaties en zijn onderdeel van het sociale wijkteam. Buurtbemiddeling bieden we niet alleen in Culemborg, maar ook in 10 andere gemeenten.
 
Bekijk organisatie

Zonnebloem Afdeling Tiel

Zonnebloem Afdeling Tiel
Doelstelling
De Zonnebloem is er voor (langdurig) zieken, gehandicapten en hulpbehoevende ouderen. Het gaat om mensen met een fysieke beperking vanaf 18 jaar, die door deze beperking eenzaam zijn of in een sociaal isolement dreigen te raken.
 
Bekijk organisatie

Jongerenkoor Chantiel

Doelstelling
Chantiel is het katholieke jongerenkoor uit Tiel. Het koor bestaat al sinds 1968 en staat momenteel onder leiding van dirigent Danny Nooteboom en pianist Stijn Bruning. Chantiel heeft onder andere in 2015 en 2016 de titel 'Nationaal Kampioen Jongerenkoren' behaald op het Nationaal Jongerenkorenfestival in Rijsbergen. Chantiel is naast een jongerenkoor ook een grote gezellige vriendengroep.
 
Bekijk organisatie

Ypsilon Tiel

Ypsilon Tiel
Doelstelling
Ypsilon Tiel en Omstreken is onderdeel van de landelijke Vereniging Ypsilon, een vereniging van familieleden en naastbetrokkenen van mensen met een verhoogde kwetsbaarheid voor psychose. Ypsilon is in heel Nederland in 43 regio?s actief. Ypsilon is opgericht door en voor familieleden van mensen met psychosegevoeligheid. Zij is partij in de zorg voor de pati‰nt, indien deze zelf niet voldoende voor zijn eigen belangen op kan komen. Daarnaast heeft de familie, inclusief partners en andere naasten, behoefte aan ondersteuning voor zichzelf bij het verwerken van en omgaan met de ziek(t)e.
 
Bekijk organisatie

Servicepunt Thuiswonen

Servicepunt Thuiswonen
Doelstelling
Servicepunt ;Thuiswonen helpt door goed advies te geven bij langer thuiswonen voor senioren. Ook verwijzen wij naar de juiste instanties voor zorg of hulp, bijvoorbeeld bij het vinden van een klusjesman.

Tevens hebben wij een vervoer door vrijwillgers genaamd Automobiel, dit maakt het mensen makkelijker eropuit te kunnen.
 
Bekijk organisatie

RSG Lingecollege Tiel

RSG Lingecollege Tiel
Doelstelling
Vrijwilligers gezocht voor de Internationale Schakel Klas afdeling.
 
Bekijk organisatie

Aktivas Rivierenland

Aktivas Rivierenland
Doelstelling
sport en speel chronische zieken en lichamelijke gehandicapten
 
Bekijk organisatie

Stichting Begraafplaats Erven M.J. Versteegh

Stichting Begraafplaats Erven M.J. Versteegh
Doelstelling
Beheer en onderhoud van de, kleine, familiebegraafplaats van de Erven M.J. Versteegh te Kapel Avezaath
 
Bekijk organisatie

Rotaract Club Rivierenland

Rotaract Club Rivierenland
Doelstelling
Het ontplooien van activiteiten welke gericht zijn op dienstbetoon aan de gemeenschap, het bevorderen van onderling begrip, ook in internationaal verband en het ontwikkelingen van verantwoordelijkheidsbesef n burgerzin.
 
Bekijk organisatie

AVGN

AVGN
Doelstelling
Voor mensen met een handicap, chronisch zieken, ouderen en uitkeringsgerechtigden: Adviseren en hulpverlening bij problemen en belastingen, behulpzaam bij aanvragen van subsidie en studiefinanciering. Inspraak verwerven, geven van voorlichting, zitting nemen in werkgroepen. Bieden van ontspanning en recreatie in clubverband.
 
Bekijk organisatie

stichting De Tielse Uitdaging

stichting De Tielse Uitdaging
Doelstelling
De Tielse Uitdaging bestaat uit een netwerk van Tielse ondernemers en bedrijven, die vragen van maatschappelijke organisaties en verenigingen oplossen.
 
Bekijk organisatie

Slachtofferhulp Nederland

Slachtofferhulp Nederland
Doelstelling
Slachtofferhulp Nederland helpt slachtoffers van misdrijven, verkeersongelukken en calamiteiten. Wij zijn er ook voor nabestaanden, getuigen en andere betrokkenen. Onze hulp is altijd kosteloos, dankzij financiering vanuit het ministerie van Veiligheid en Justitie, gemeenten en het Fonds Slachtofferhulp. Het is onze missie om slachtoffers te ondersteunen bij het verwerken van de gebeurtenis en, waar mogelijk, herstellen dan wel verlichten van de materi‰le en immateri‰le schade. De zelfredzaamheid en weerbaarheid van het slachtoffer zijn daarbij het uitgangspunt.
 
Bekijk organisatie

wijkteam Tiel-West Buurtzorgjong

wijkteam Tiel-West Buurtzorgjong
Doelstelling
vormgeven en uitvoering geven aan het wijkteam jeugd in de gemeente Tiel
 
Bekijk organisatie

Stichting Enoa

Stichting Enoa
Doelstelling
De doelstelling van de stichting is om mobiliteit voor iedereen mogelijk te maken omdat iedereen recht heeft op deelname aan de maatschappij en dat voor deze participatie aan de maatschappij mobiliteit essentieel is.
We proberen ons doel onder meer te bereiken door het aanbieden van aangepast vervoer. Hiervoor is een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met Voet Personenvervoer bv. in Culemborg. ¸ Copyright Stichting Enoa 2015
 
Bekijk organisatie

speciaal basisonderwijs De Wissel

speciaal basisonderwijs De Wissel
Doelstelling
De Wissel geeft onderwijs aan leerlingen van 4 tot 13 jaar.
 
Bekijk organisatie

RIBW Nijmegen & Rivierenland; Dagactiviteiten centrum Dolfijn

RIBW Nijmegen & Rivierenland; Dagactiviteiten centrum Dolfijn
Doelstelling
De RIBW Nijmegen & Rivierenland is een regionale instelling voor begeleiding bij wonen, dagbesteding en werk. Wij begeleiden mensen die vanwege een ernstige psychiatrische aandoening (EPA) voor langere tijd ondersteuning nodig hebben. De RIBW wil haar clienten helpen een zo gewoon mogelijk bestaan als burger in de samenleving te leiden. Wij gaan uit van de kracht en de zelfredzaamheid van de client.
DAC Dolfijn
 
Bekijk organisatie

Stichting Diaconaal Centrum Tiel (DCT)

Stichting Diaconaal Centrum Tiel (DCT)
Doelstelling
a. presentie: aanwezig zijn voor en interactie met ieder die behoefte heeft aan rust of gesprek;
b. zinvolle activering, mensen in hun kracht zetten;
c. hulp, informatie en advies bij (im)materiële nood;
d. alle overige activiteiten, die passen binnen de missie en visie.
 
Bekijk organisatie

Stichting kinderen van de voedselbank

Stichting kinderen van de voedselbank
Doelstelling
Kinderarmoede in Nederland.
Een groot aantal kinderen leeft in Nederland onder de armoedegrens. Zij kunnen niet meedoen doordat materiele zaken en middelen ontbreken binnen het gezin. Het is bekend dat ook in een rijk en hoog ontwikkeld land als Nederland sprake is van armoede, en dat de gevolgen daarvan vaak een grote en langdurige impact op kinderen hebben.

De cijfers liegen er dan ook niet om. Waar we in 2013 nog spraken over 385.000 kinderen, is dat in 2017 gestegen naar zo?n 435.000 kinderen. Op dit moment leeft 1 op de 9 kinderen in armoede en dit is slechts een voorzichtige schatting.

Kinderarmoede is een ingewikkeld begrip dat niet alleen in geld is uit te drukken, maar dat mede bepaald wordt door de omstandigheden waar het kind in leeft en door de maatschappelijk gevolgen ervan.

Maatschappelijke gevolgen van kinderarmoede.

Kinderen in armoede zijn vaak afhankelijk van een kledingbank of doorgegeven kleding van familieleden. Deze kinderen zijn het mikpunt van pesterijtjes op school en in de buurt. Woorden als "stinkerd" en "zwerver" zijn kwetsende benamingen die deze kinderen vaak naar het hoofd geslingerd krijgen.
Maatschappelijke uitsluiting van kinderen heeft als gevolg dat een kind opgroeit met een laag zelfbeeld en zich hierdoor minder voelt dan de vriendjes op school of in de buurt.

Stichting kinderen van de voedselbank zet zich dan ook in tegen de maatschappelijke gevolgen van kinderarmoede in Nederland
 
Bekijk organisatie

Cliëntenraad Participatiewet Tiel

Cliëntenraad Participatiewet Tiel
Doelstelling
Het behartigen van belangen van mensen met een minimuminkomen en vooral die met een bijstandsuitkering
 
Bekijk organisatie

Het Rode Kruis

Het Rode Kruis
Doelstelling
De missie van het Rode Kruis is het voorkomen en verzachten van menselijk lijden waar dan ook, het beschermen van levens en gezondheid en het waarborgen van respect voor de mens. Onze bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar hen die het meest kwetsbaar zijn: mensen die zonder onze hulp niet of slecht zouden overleven, of van wie de gezondheid zonder hulpverlening in gevaar zou komen.

We werken vanuit zeven grondbeginselen: menslievendheid, onpartijdigheid, neutraliteit, onafhankelijkheid, vrijwilligheid, eenheid, algemeenheid.
 
Bekijk organisatie

Stichting Oosthonk -Wijkcentrum

Stichting Oosthonk -Wijkcentrum
Doelstelling
Stichting Oosthonk beheert het wijkcentrum in Tiel-Oost. Doelstelling is om Het wijkcentrum open te houden en ervoor te zorgen dat de activiteiten die er nu zijn te behouden en te continueren alsmede nieuwe activiteiten op te zetten voor buurt en wijk.
 
Bekijk organisatie

Stichting Petje af Tiel

Stichting Petje af Tiel
Doelstelling
Stichting Petje af zet zich in voor kinderen in (sociale) achterstandsituaties. Onze kinderen (10 t/m 14 jaar) komen uit buurten waar zorgen over bestaan. Bij Petje af zijn wij er allemaal van overtuigd; de plek waar een wieg heeft gestaan mag nooit de kansen in de toekomst bepalen. Te veel kinderen groeien in Nederland op met de gedachten; ?ik hoor er niet bij? en ?ik weet niet wat ik kan?. Stichting Petje af reikt een multitool aan om het talent van deze kinderen te ontwikkelen, het zelfvertrouwen en hun wereld te vergroten. Petje af schept de voorwaarden en de meest ideale omstandigheden om te bouwen aan de jonge talenten van vandaag en toekomstdromen van morgen.

Onze formule (ver)kent talent, ontwikkelt basisvaardigheden, beperkt schooluitval, opent deuren, creëert nieuwe ontmoetingen en inspireert (jonge) mensen.
 
Bekijk organisatie

Wijkvereniging Passewaaij

Wijkvereniging Passewaaij
Doelstelling
De vereniging heeft ten doel om een sociaal platform voor de buurt te genereren zodat er een grotere saamhorigheid in de wijk kan ontstaan, alsmede het behartigen van belangen van de bewoners van de wijk, waarbij het algemeen voorop staat en niet het individuele belang en voorts al datgene wat met dit doel in de ruimste zin verband houdt, zulks binnen de grenzen als door de wet gesteld.
 
Bekijk organisatie

Stichting Tiel Tip Top

Stichting Tiel Tip Top
Doelstelling
Wij willen dat Tiel schoner en socialer wordt en dit doen wij door onze sociale werkgroep te voorzien van kennis en materialen zodat we met elkaar aan de slag kunnen!

In onze sociale werkgroep zitten Tielenaren die graag iets willen doen voor onze stad en/of dorpen en ondertussen kunnen mensen veel voordelen uit hun deelname halen, zoals nieuwe mensen leren kennen, een gat op je CV opvullen, (leren) werken aan een eigen project en daarbij allerlei vaardigheden opdoen.
 
Bekijk organisatie

 
Bekijk organisatie

Stichting De Boekenlegger

Stichting De Boekenlegger
Doelstelling
Wij verkopen tweedehands boeken in de winkel in de Vleesstraat en via de webwinkel. Bij elkaar beschikt DE BOEKENLEGGER over zo'n kleine 20.000 boeken. De categorieën variëren van Nederlandse- en vertaalde literatuur tot kookboeken, geschiedenis, politiek, economie en alles wat ertussen zit.

De opbrengst is bestemd voor een straatkinderenproject in Mwanza, Tanzania. Op onze pagina ‘https://www.boekenleggertiel.nl/organisatie’ lees je meer over het project en het laatste nieuws.
 
Bekijk organisatie

Oogcafe tiel

Oogcafe tiel
Doelstelling
Maandelijks een ontmoetingsmiddag organiseren voor mensen met een visuele beperking uit de regio Tiel. Deze middagen zullen bestaan uit ervaringen uitwisselen, informatie delen, creatief aan de slag of samen spelletjes doen.
 
Bekijk organisatie

Dameskoor Pro Musica

Doelstelling
Samen zingen
 
Bekijk organisatie

Zorgcentra De Betuwe locatie Lingewaarde

Zorgcentra De Betuwe locatie Lingewaarde
Doelstelling
Ouderenzorg
 
Bekijk organisatie

Tielse Maatjes, onderdeel van ruimte voor Anders zijn

Tielse Maatjes, onderdeel van ruimte voor Anders zijn
Doelstelling
Het vinden van vrijwilligers om die te koppelen aan mensen met een psychische kwetsbaarheid
 
Bekijk organisatie

Gemeente Tiel/ Fruitstad Energie

Gemeente Tiel/ Fruitstad Energie
Doelstelling
verduurzamen van de gemeente Tiel door het geven van voorlichting en het realiseren van duurzame projecten.
 
Bekijk organisatie

Longfonds (Gelderland)

Longfonds (Gelderland)
Doelstelling
Het Longfonds strijdt voor gezonde lucht en gezonde longen, voor en met iedereen. We maken onderzoek mogelijk, we pakken vieze lucht aan en we doen er alles aan om kinderen rookvrij op te laten groeien. We komen op voor de beste zorg voor longpatiënten, en voor iedereen die dat misschien ooit wordt.
 
Bekijk organisatie

Depressievereniging

Depressievereniging
Doelstelling
streeft een samenleving na waarin mensen met depressieve klachten openheid, begrip en (onderlinge) steun ervaren om te kunnen blijven participeren in de samenleving.
 
Bekijk organisatie

SBO de Wissel

SBO de Wissel
Doelstelling
School voor speciaal basisonderwijs
 
Bekijk organisatie

Alzheimer Cafe Tiel

Alzheimer Cafe Tiel
Doelstelling
Alzheimer Café is een trefpunt voor mensen met dementie, hun partners, familieleden, vrienden en betrokkenen. zij kunnen mensen ontmoeten die in een vergelijkbare situatie verkeren. Ook hulp - en dienstverleners en andere belangstellenden zijn van harte welkom.
 
Bekijk organisatie

Dynamiek

Dynamiek
Doelstelling
Bij Dynamiek worden diensten en activiteiten aangeboden voor de inwoners van Tiel. Deze activiteiten en diensten worden georganiseerd door vrijwilligers en hebben als doel bij te dragen aan de ontwikkeling en/of zelfredzaamheid van de inwoners van Tiel
 
Bekijk organisatie

Leerhuis Tiel

Leerhuis Tiel
Doelstelling
Inloop en informatiepunt waar mensen met hun (leer)vraag terechtkunnen over lezen, schrijven en digitale vaardigheden.
 
Bekijk organisatie

's Heerenloo steunpunt Rivierenland Ambulant-Jeugd-Gezin ontmoetingscentrum Tiel

's Heerenloo steunpunt Rivierenland Ambulant-Jeugd-Gezin ontmoetingscentrum Tiel
Doelstelling
Het doel van ons ontmoetingscentrum : mensen elkaar op een veilige, ongedwongen sfeer en gezellige locatie te laten ontmoeten.
 
Bekijk organisatie

Humanitas

Humanitas
Doelstelling
Met getrainde en begeleide vrijwilligers, ondersteunen we gezinnen en jongeren, die wel een maatje kunnen gebruiken. De (vaste) vrijwilliger komt eens per week/ 2 weken bij de deelnemer langs voor: een luisterend oor, om de ouder te ontlasten, om iets leuks te gaan doen met een jongere of kind.
 
Bekijk organisatie

Gemeente Tiel / Tiel Speelt

Gemeente Tiel / Tiel Speelt
Doelstelling
Voldoende fijne speelplekken voor alle kinderen van 0-12 jaar in de wijken, buurten en dorpen. Bewoners beheren en onderhouden die speelplekken.

Buitenspelen is goed en gezond voor alle kinderen. Met creativiteit en inzet zorgen we voor fijne en voldoende speelplekken voor kinderen van 0 tot 12 jaar. En dat kan met minder geld. Dat doen we samen: inwoners en gemeente.

Onderhoud en beheer
Inwoners onderhouden en beheren de speelplek. Én zij laten hun kinderen buiten spelen. De gemeente helpt de inwoners bij het beheer en onderhoud en bewaakt de veiligheid. En is en blijft ook verantwoordelijk voor de veiligheid.

Door samen te werken blijven er speelplekken in Tiel. En dat niet alleen. De speelplek is meer van de buurt, een gezellige plek waar kinderen lekker spelen en bewoners elkaar ontmoeten. Fijn voor de kinderen en goed voor de leefbaarheid. Tiel speelt!

 
Bekijk organisatie

Parkinson Café Tiel - Rivierenland

Parkinson Café Tiel - Rivierenland
Doelstelling
Parkinson Café Tiel - Rivierenland is opgericht in samenwerking met de Parkinson Vereniging en vrijwilligers uit de regio Rivierenland en biedt een regelmatige, laagdrempelige, prettige ontmoetingsplek. Een gelegenheid voor mensen met de ziekte van Parkinson of een parkinsonisme, hun partners, familieleden en mantelzorgers om deskundige informatie te ontvangen, ervaringen uit te wisselen en contacten te leggen met lotgenoten.
 
Bekijk organisatie

Slachtofferhulp Nederland locatie Tiel

Slachtofferhulp Nederland locatie Tiel
Doelstelling
Hulp aan slachtoffers
 
Bekijk organisatie

SZR locatie Vrijthof Tiel

SZR locatie Vrijthof Tiel
 
Bekijk organisatie

Stichting Mentorschap Overijssel en Gelderland

Stichting Mentorschap Overijssel en Gelderland
Doelstelling
Een groeiend aantal mensen heeft behoefte aan mentorschap, maar kan hiervoor niet terugvallen op familie of vrienden. Voor deze groep wil Mentorschap Overijssel Gelderland opkomen door het werven van mensen die bereid zijn om op vrijwillige basis op te treden als mentor. Wij gaan zorgvuldig op zoek naar een mentor die bij de cliënt past en ondersteunen hem of haar bij de aanvraag van het mentorschap bij de rechtbank.
 
Bekijk organisatie

Westlede

Westlede
Doelstelling
Ouderenzorg
 
Bekijk organisatie

Stichting tot behoud HENDRIKUS

Stichting tot behoud HENDRIKUS
Doelstelling
Behouden van het schip de Hendrikus, het voormalige veerpontje van Tiel
 
Bekijk organisatie

Bureau Albatros

Bureau Albatros
Doelstelling
Bureau voor sociale projecten
 
Bekijk organisatie

Theole

Theole
Doelstelling
T.S.V. Theole is één van de voetbalclubs van Tiel. Theole staat voor een uitstekende jeugdopleiding met prestatief en recreatief voetbal voor iedereen.
 
Bekijk organisatie

Inloophuis Tiel

Inloophuis Tiel
Doelstelling
In het Inloophuis is iedereen welkom voor gezelligheid, informatie of een goed gesprek. Je kunt rustig de krant lezen, een spelletje doen, of gezellig mee eten. Het Inloophuis is opgericht vanuit de overtuiging dat mensen, mensen nodig hebben.
 
Bekijk organisatie

EHBO-Tiel

EHBO-Tiel
Doelstelling
Het opleiden van bekwame ehbo-ers
 
Bekijk organisatie

stichting tot behoud van de Waalschokker Neeltje Jantje

stichting tot behoud van de Waalschokker Neeltje Jantje
Doelstelling
een van de laatst overgebleven Waalschokkers willen behouden voor t nageslacht
 
Bekijk organisatie

Wmo-raad Tiel

Wmo-raad Tiel
Doelstelling
Ogen en oren van de gemeente Tiel. De Wmo-raad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente Tiel over wonen, welzijn en zorg.
 
Bekijk organisatie

Stichting Clubhuis Tiel

Stichting Clubhuis Tiel
Doelstelling
Sociale vereniging
 
Bekijk organisatie

Ontmoetingscafé ‘Wereldse Kleuren’

Ontmoetingscafé ‘Wereldse Kleuren’
Doelstelling
Wereldse Kleuren is een creatief, inspirerend cultureel huis voor alle vrouwen in Tiel en in omgeving die zich zelf en hun talenten willen ontdekken en ontwikkelen.

Het is voor vrouwen door vrouwen principe om participatie en emancipatie van vrouwen in onze maatschappij te vergroten.

Ik geloof dat alle vrouwen een of meer verborgen talenten hebben die ze met anderen kunnen delen, omdat het delen waardevol is????????????
 
Bekijk organisatie

Bridgeclub VOG-De Linge Tiel

Bridgeclub VOG-De Linge Tiel
Doelstelling
BC VOG-De Linge Tiel (in september 2017 ontstaan uit BC VOG Tiel en BC De Linge), opgericht 7 nov 1938, is de oudste actieve bridgeclub van district Utrecht. De aanduiding VOG ('Voor Ons Genoegen') doet denken aan bedaarde tijden... Thans zijn wij echter een moderne bridgeclub, waar zowel sterke als minder sterke spelers graag spelen. We gebruiken een dupliceermachine en leveren spelverdelingen bij de uitslagen. We spelen op een prima locatie met vriendelijke consumptieprijzen. Jaarlijks is er met Kerst een ludieke en feestelijke drive.
 
Bekijk organisatie

Volleybalvereniging Tivoc

Volleybalvereniging Tivoc
 
Bekijk organisatie

TZC Vahalis

TZC Vahalis
Doelstelling
TZC Vahalis is een zwem, triatlon- en waterpolovereniging voor iedereen in Tiel en omgeving. Sinds 1 september 1979 bestaat onze vereniging, met tegenwoordig zo'n 300 leden. Bij TZC Vahalis is het mogelijk om gevarieerd te sporten op alle verschillende niveau's, voor zowel jonge en oudere sportievelingen!
 
Bekijk organisatie

TGV Hellas Tiel

TGV Hellas Tiel
Doelstelling
het bevorderen en het doen bevorderen van het menselijk bewegen door het beoefenen van de gymnastiek in welke verschijningsvorm dan ook
 
Bekijk organisatie

LTV De Ridderweide

LTV De Ridderweide
Doelstelling
Ridderweide is dé padel- en tennisvereniging in Tiel waar sportiviteit en gezelligheid de boventoon voeren. Je speelt bij ons de twee mooiste racketsporten: padel en tennis. Plezier in sporten is bij ons belangrijk. Dat zie je dan ook terug op de baan en tijdens alle activiteiten die we het hele jaar door voor jong en oud en voor tennissers van alle niveaus organiseren op onze twee padel- en vijf tennisbanen.
 
Bekijk organisatie

Korfbalvereniging Tiel '72

Korfbalvereniging Tiel '72
 
Bekijk organisatie

Steppen in de Betuwe

Steppen in de Betuwe
 
Bekijk organisatie

Recreatieve Hartpatiënten vereniging DIO

Recreatieve Hartpatiënten vereniging DIO
Doelstelling
DIO is een recreatieve vereniging voor ex-hartpatiënten die in 1985 is opgericht door twee fysiotherapeuten van ziekenhuis Rivierenland.

Sinds 2014 is DIO formeel een vereniging. De vereniging heeft als doel het stimuleren van recreatief bewegen en sportbeoefening voor mensen uit Tiel en wijde omgeving in de 3e fase na hartrevalidatie.
 
Bekijk organisatie

Astylos Atletiek- en Wandelsportvereniging

Astylos Atletiek- en Wandelsportvereniging
 
Bekijk organisatie

TFCC De Weirijders

TFCC De Weirijders
 
Bekijk organisatie

Honk- en Softbalvereniging De Panters

Honk- en Softbalvereniging De Panters
 
Bekijk organisatie

Bridgeclub Glashelder

 
Bekijk organisatie

Watersportvereniging De Waal

Watersportvereniging De Waal
 
Bekijk organisatie

Eerste Tielse Jeu de Boulesver. De Teerling

Eerste Tielse Jeu de Boulesver. De Teerling
 
Bekijk organisatie

Badmintonclub Thiela

Badmintonclub Thiela
 
Bekijk organisatie

Tielse Lawn Tennis Club

Tielse Lawn Tennis Club
 
Bekijk organisatie

Toerclub De Batauwers

Toerclub De Batauwers
 
Bekijk organisatie

Rugby Club De Scrumboks

Rugby Club De Scrumboks
 
Bekijk organisatie

Tielse Tafeltennis Club

Tielse Tafeltennis Club
Doelstelling
De Tielse Tafeltennis Club is een vereniging van lieden die graag de fraaie, uitdagende, superleuke tafeltennissport beoefenen. We zijn een levendige en gezellige club, waarin ruimte is voor elk niveau. Van beginner tot (sub)topper vind je bij de Tielse TC alles wat nodig is om lekker voor de lol een balletje te tikken — of om intensief te trainen en het beste uit jezelf (en anderen) te halen.
 
Bekijk organisatie

Kynologenclub De Batouwe

Kynologenclub De Batouwe
Doelstelling
K.C. de Batouwe is sinds 1959 als Kynologenclub erkend door de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland. Wij zijn een vereniging met ongeveer 300 leden.

Door het nog steeds toenemende hondenbestand in Nederland, is de rol van Kynologenclubs belangrijk. Er worden steeds hogere eisen aan het gedrag van de hond gesteld en over de aanschaf van een hond wordt (gelukkig) steeds vaker tevoren goed nagedacht. Een gehoorzame hond is niet alleen voor zijn baas, maar ook voor de omgeving een `must`.
Daarnaast is een (geestelijke en lichamelijke) actieve hond een gezonde hond!

Wat zijn onze doelen:

Het opvoeden van baas en hond (z.n. verbeteren relatie baas/hond).
Geïnteresseerden voor te laten lichten over rashonden en het fokken van rashonden in Nederland.
 
Bekijk organisatie

Bridgeclub De Waalstroom

Bridgeclub De Waalstroom
Doelstelling
het bridgespel bevorderen in overeenstemming met de regels die de Nederlandse Bridgebond daarvoor vaststelt
 
Bekijk organisatie

Basketbalvereniging Flip Stars

Basketbalvereniging Flip Stars
Doelstelling
Wat wij willen bereiken
Het doel van onze vereniging is om basketbal bekender te maken en men te enthousiast te maken voor de sport. Wij hopen in de toekomst meer mensen in Tiel kennis te laten maken met basketbal en hen tevens te motiveren om de sport te beoefenen. Flip Stars hoopt tevens de jeugd in Tiel en omgeving te motiveren om meer te sporten en te bewegen. Daarnaast hebben wij als vereniging sportwaarden die wij willen overbrengen aan onze leden.

Wij hopen dit te bereiken middels de volgende activiteiten:

Wij willen onze leden bijbrengen dat wij als Flip Stars fair play, respect, plezier en toegankelijkheid voor iedereen erg belangrijk vinden.
Jaarlijks creëert Flip Stars de mogelijkheid voor leden om hun familie en vrienden kennis te laten maken met basketbal en de vereniging.
Elk jaar geeft Flip Stars basketbalworkshops op Tielse basisscholen en middelbare scholen om te laten zien wat basketbal precies inhoud en hoe leuk het is.
Flip Stars organiseert jaarlijks toernooien voor basisscholen en middelbare scholen in Tiel en omgeving.
Maandelijks geven wij training op de BSO en Naschoolse Opvang in Tiel.
Wij nemen deel aan jaarlijkse evenementen zoals Burendag en Tiel Pakt Uit.
 
Bekijk organisatie

Abbs De Hoge Hof

Abbs De Hoge Hof
Doelstelling
Onderwijs (basisschool)
 
Bekijk organisatie

Aanschuiftafel Tiel Centrum

 
Bekijk organisatie

Keep fit multisportclub

Keep fit multisportclub
 
Bekijk organisatie

Stichting Anders (Tiel)

 
Bekijk organisatie

Fitness Voigt

 
Bekijk organisatie

Prezzent

Prezzent
Doelstelling
Vrijwilligers met persoonlijke aandacht voor bewoners om hun vrijetijd meer inhoud te geven.
 
Bekijk organisatie

Tov Eten

Tov Eten
Doelstelling
Wij willen ons juist richten op hen die in onze samenleving niet zoveel aandacht krijgen.
 
Bekijk organisatie

Alzheimer Nederland Afdeling Rivierenland

Alzheimer Nederland Afdeling Rivierenland
 
Bekijk organisatie

Mesa Zorg

Mesa Zorg
Doelstelling
Moeders en kinderen
 
Bekijk organisatie

Tiel Beweegt

Tiel Beweegt
 
Bekijk organisatie

Alzheimer Nederland afdeling Rivierenland

Alzheimer Nederland afdeling Rivierenland
Doelstelling
hulp aan mensen met dementie en hun mantelzorgers | belangenbehartiging | voorlichting
 
Bekijk organisatie

Hart voor Tiel

Hart voor Tiel
 
Bekijk organisatie

Wereldwinkel Tiel

Wereldwinkel Tiel
Doelstelling
Bevorderen van Fairtrade handel en een betere belonging van de producten
 
Bekijk organisatie

Struingids

Struingids
Doelstelling
De nieuwe Struingids is beschikbaar!

De tweede editie van de Struingids is verschenen. Met een aantal nieuwe routes om er langs de rivieren op uit te trekken en natuurlijk veel aandacht voor cultuur, mensen, landschap & natuur.

We hopen hiermee een inspirerende gids te hebben gemaakt, met info over ons typisch Nederlandse rivierengebied, de nooit aflatende natuur en de cultuur die we gedurende vele eeuwen hebben opgebouwd. Inspiratie biedt deze gids hopelijk ook, o.a. om er op uit te trekken, nu of in de toekomst.

De gids is gemaakt dankzij meewerkende Rivierenlanders, ondernemers, organisaties en een bijdrage uit het Regionaal Investeringsfonds van FruitDelta Rivierenland.
 
Bekijk organisatie

Wijkteam Tiel Passewaaij

Wijkteam Tiel Passewaaij
Doelstelling

Jeugd en Gezinswerk Tiel Passewaaij
 
Bekijk organisatie

Iriszorg Nijmegen en Rivierenland

Iriszorg Nijmegen en Rivierenland
 
Bekijk organisatie

ARK natuurontwikkeling

ARK natuurontwikkeling
Doelstelling
ARK helpt robuuste natuur realiseren in een samenhangend netwerk van grote natuurgebieden en robuuste verbindingen, met vertakkingen naar natuur bij de stad. ARK levert bijdragen aan pragmatische realisatie van het Nationaal Natuurnetwerk (voorheen EHS) door gebiedsontwikkeling en publiekscommunicatie. Daarbij zoekt ARK naar combinaties met maatschappelijke doelen voor waterveiligheid, landschapsontwikkeling, recreatie en toerisme en waar relevant water- of grondstoffenwinning.
 
Bekijk organisatie

 
Bekijk organisatie

Zorgcentra De Betuwe ( locatie Lingewaarde )

Zorgcentra De Betuwe ( locatie Lingewaarde )
Doelstelling
Verzorgingshuis
 
Bekijk organisatie

Stichting Ter Navolging Tiel

Doelstelling
Instandhouding, beheer en onderhoud van historische begraafplaatsen in Tiel
 
Bekijk organisatie