Vrijwilligerswerk vinden of aanbieden?

Wat is er nu mooier dan je zelf in te zetten voor een betere samenleving? We helpen je graag bij het vinden of aanbieden van leuk vrijwilligerswerk in Tiel en omstreken dat aansluit bij jouw talenten of organisatie.

Plaats dan gratis je vraag of aanbod op deze website.


Vragen? stuur gerust een mailtje naar mailto:info@actiefintiel.nl


Meer mensen bereiken ? 

deel dan je oproep op Facebook() of Twitter ()
PLAATS AANVRAAG  PLAATS AANBOD  PLAATS ACTIVITEIT      


Nieuwste hulpaanvragen

Mentor, vertrouwenspersoon
“MENTORSCHAP IS MEESTERSCHAP” Herken je de componenten "Ik regel graag en ga er met plezier op bezoek"? Dan wordt het tijd om contact te zoeken met de Stichting Mentorschap Overijssel Gelderland want deze Stichting is springlevend en maakt graag het verschil. Het verschil zit hem in die extra tijd die onze mentoren in onze cliënten investeren. Als je jong bent, krijg je op school een mentor toegewezen dan heb je toch als je ouder bent en overzicht mist, ook recht op een mentor? In de praktijk gaat het om belangenbehartiging op het gebied van zorg en welzijn van kwetsbare cliënten. Dit zijn mensen met bijvoorbeeld dementiële klachten, psychiatrische stoornissen of een verstandelijke beperking. Het is belangrijk dat cliënt en mentor matchen, want een vertrouwensband is de basis van goed mentorschap.Omdat onze mentoren onder andere meekijken in zorgdossiers en aanschuiven tijdens een multidisciplinair overleg om de belangen van een cliënt zo goed mogelijk behartigen, worden ze benoemd door de rechter. " Een goede begeleiding op meerdere vlakken (scholing, casusbespreking, mentoren overleg) is voor de Stichting dan ook essentieel. Het is een boeiende kennis vergarende professionele job met een “bite”. De inzet van een mentor is echt een meerwaarde voor die kwetsbare cliënt. Hij of zij heeft nu iemand die voor ze op komt. Dat geeft voldoening aan beide kanten en versterkt zeker de band die je samen opbouwt. Goed mentorschap uit zich in een combinatie van professionele kwaliteit en persoonlijke aandacht. Pakt deze vergelijking je, reageer dan snel, doe mee aan de basiscursus mentorschap en wordt die belangenbehartiger die een kwetsbare cliënt zich zou wensen. De Stichting Mentorschap Overijssel Gelderland is in het Rivierengebied en in Arnhem/Nijmegen op zoek naar mentoren. Vrijwilligers die zich samen met een cliënt buigen over hun zorg en welzijn omdat de cliënt geen mensen om zich heen heeft die zijn of haar belangen kunnen behartigen Meer informatie over deze professionele vrijwilligersrol als mentor bel 06-12527895 of mail m.schoone@mentorschapog.nl of  info@mentorschapog.nl
Aangeboden sinds 29/11/2021
Lees meer
Bestuurslid-Penningmeester
Heb jij hart voor mensen met dementie en wil jij als vrijwilliger bijdragen aan het ondersteunen van mensen met dementie en hun mantelzorgers? Het bestuur van Alzheimer Nederland - afdeling Rivierenland heeft ruimte voor een Bestuurslid – Penningmeester De afdeling Rivierenland - biedt mensen met dementie en hun naasten informatie en ondersteuning, onder meer in de Alzheimer Cafés en Alzheimer Trefpunten - behartigt de belangen van mensen met dementie op lokaal en regionaal niveau - werkt aan een dementievriendelijke samenleving De gemeenten Buren, Culemborg, Druten, Neder-Betuwe, Tiel, West Betuwe en West Maas en Waal vormen het werkgebied van de afdeling Rivierenland. Wat ga je doen? Als bestuurslid bepaal je mede het afdelingsbeleid. In je rol van penningmeester stel je de jaarlijkse begroting op, beheer je de financiële administratie en verwerk je de declaraties van de vrijwilligers van de afdeling en de facturen van derden. Je verzorgt voortgangsrapportages en stelt de jaarlijkse verantwoording op, volgens de leidraad en de systemen van Alzheimer Nederland. Verder ben je actief in het werven van middelen van derden.
Aangeboden sinds 27/11/2021
Lees meer
Gezelligheid voor 2-vrijwilliger
Ben je sportief en wil je ook eens wat anders doen om je spieren te laten rollen; rol dan eens een rolstoel. Het mes snijdt aan twee kanten. Jij beweegt je in de buitenlucht en maakt een praatje; de hulpvrager kan naar buiten in de frisse lucht.
Aangeboden sinds 20/11/2021
Lees meer
Trainer Samen Dementievriendelijk
Heb jij hart voor mensen met dementie en wil jij als vrijwilliger bijdragen aan het ondersteunen van mensen met dementie en hun mantelzorgers? Alzheimer Nederland streeft ernaar dementie te genezen of, nog liever, te voorkomen. Tot het zover is, willen we de levenskwaliteit van mensen met dementie en hun naasten verbeteren. Een dementievriendelijke samenleving is daarmee onlosmakelijk verbonden. Het aantal mensen met dementie groeit. Vroeg of laat krijgen we er allemaal mee te maken. In de familie- of vriendenkring, in de buurt, op het werk of de sportclub. Het is belangrijk dat we ons bewust zijn van de impact van dementie op de samenleving. Als we dementie herkennen, kunnen we iets voor de ander betekenen. Het bestuur van Alzheimer Nederland - afdeling Rivierenland komt graag in contact met een Trainer Samen Dementievriendelijk Het werkgebied van de afdeling Rivierenland bestaat uit de gemeenten Buren, Culemborg, Druten, Neder-Betuwe, Tiel, West Betuwe en West Maas en Waal. Wat ga je doen? Volgens een vast draaiboek verzorg je de training “GOED” over het omgaan met dementie voor uiteenlopende doelgroepen. Doel is de kennis over dementie bij de deelnemers te vergroten, zodat ze beter in staat zijn iemand met dementie te herkennen. In rollenspellen speelt je praktijksituaties na met de deelnemers. Meer informatie vind je op de website www.samendementievriendelijk.nl. Wie ben jij? Jouw trainingsvaardigheden zet je graag in voor een dementievriendelijke samenleving. Je weet een veilige en open sfeer te creëren, waarin deelnemers zich durven uiten en je hebt oog voor de groepsdynamische aspecten. Je kunt omgaan met mensen met verschillende achtergronden en niveaus. Je vindt het leuk om mensen te inspireren en te enthousiasmeren voor een dementievriendelijke opstelling.
Aangeboden sinds 19/11/2021
Lees meer

Nieuwste aanbod

Vervoer
Ik vervoer mensen met mijn eigen auto. Kosten zijn 0,25/km + 2,5 euro start kosten. De auto is een Ford Mondeo wagon. Rolstoel en rollator kunnen mee mits ingeklapt. Afwijkende tijden zijn mogelijk en rij ook in het weekend.
Aangeboden sinds 12/11/2021
Lees meer
Buurtbemiddelaar Tiel e.o.
Buurtbemiddeling stimuleert in Nederland al 25 jaar het prettig omgaan tussen buurtgenoten. Dankzij de hulp van vrijwillige buurtbemiddelaars komen buren weer met elkaar in gesprek. Buurtbemiddeling ElkWelzijn is op zoek naar mensen die het team komen versterken in de regio Tiel en omstreken. Boeiend en afwisselend vrijwilligerswerk Vrijwillige buurtbemiddelaars helpen buren te zoeken naar een oplossing die voor alle betrokkenen aanvaardbaar is. Zij doen dat in een bemiddelingsgesprek, waarin twee bemiddelaars samen met de beide buren om de tafel gaan zitten. Daaraan voorafgaand hebben ze beide buren al individueel bezocht. Het gaat om boeiend, nuttig en afwisselend vrijwilligerswerk. Het kost gemiddeld enkele, zelf te plannen (avond)uren per maand. Daarnaast is er geregeld een bijeenkomst met collega-bemiddelaars om ervaringen uit te wisselen en wordt u begeleid door de coördinator van het project. Mensen die hierin een uitdaging zien en een steentje willen bijdragen aan de leefbaarheid, kunnen zich nu opgeven om buurtbemiddelaar te worden. Buurtbemiddelaar iets voor u? Stuur Buurtbemiddeling een kort mailtje met uw gegevens, dan neemt de coördinator contact op. buurtbemiddeling@elkwelzijn.nl. Meer informatie: tel. 0345 225 000 of www.elkwelzijn.nl/Buurtbemiddeling
Aangeboden sinds 19/08/2021
Lees meer
Cursus Werken Met Eigen Ervaring WMEE
Deze cursus wordt 2x per jaar gegeven en duurt 12 lessen van 3 uur elk. De cursus is bedoeld voor mensen die al verder in hun herstel zittenen inzicht willen krijgen in hun eigen unieke herstelproces. En daar naast misschien wel hun eigen ervaring willen inzetten om anderen te ondersteunen. onderdelen zijn: - Het eigen herstelverhaal - Ervaringen over bronnen en steun - Ervaringen delen over eigen oplossingen - Werken met individuen, groepen en beroepskrachten - Ervaringen inbrengen en presenteren Dit is een kleine greep uit wat er zoal voorbij komt.
Aangeboden sinds 11/08/2021
Lees meer
Werkgroep Bouwen Aan De Toekomst ( BADT)
Deze werkgroep is eens in de twee weken op Donderdagmiddag van 13.30 uur tm 15.30 uur en wordt begeleid door twee ervaringsdeskundigen. Deze werkgroep werkt met doelen en subdoelen waar oa de vraag aanbod komt waar sta ik over een jaar en wat wil ik bereikt hebben.Duidelijke doelen worden gestel waar aan gewerkt wordt, dit doel wordt onderverdeelt in subdoelen om de stap kleiner te maken naar je uiteindelijke doel.
Aangeboden sinds 11/08/2021
Lees meer

Nieuwste activiteiten

De Bibliotheek Rivierenland krijgt veel verzoeken van mensen om te helpen bij het aanvragen van een DigiD, het anvragen van een papieren versie van de corona QR code of het installeren van de check app.

Weet dat we daar in de Bieb mensen gratis mee helpen. Lees meer

De Bibliotheek Rivierenland krijgt veel verzoeken van mensen om te helpen bij het aanvragen van een DigiD, het anvragen van een papieren versie van de corona QR code of het installeren van de check app.

Weet dat we daar in de Bieb mensen gratis mee helpen. Lees meer

De Bibliotheek Rivierenland krijgt veel verzoeken van mensen om te helpen bij het aanvragen van een DigiD, het anvragen van een papieren versie van de corona QR code of het installeren van de check app.

Weet dat we daar in de Bieb mensen gratis mee helpen. Lees meer

Actief in Tiel: digitale platform voor vrijwilligerswerk en welzijnsactiviteiten in de gemeente Tiel


Mozaiek Welzijn


Santé Partners


SZR- Thuis in Rivierenland

Zorgcentra De Betuwe

Tiel