Toon rubrieken Verberg rubrieken

106 oproepen in totaal

ZOEKEN

Assistent Penningmeester

Functieomschrijving assistent penningmeester De assistent penningmeester is binnen de stichting belast met alle zaken die een financieel karakter hebben of raakvakken met of van invloed zijn op de financiële positie van de Stichting. Hij/zij ondersteunt de penningmeester welke zich t.z.t (2020) zal terugtrekken. We kunnen o.a. drie werkvelden onderscheiden  Boekhoudkundige werkzaamheden  Personeelsadministratie  Contacten met derden Boekhoudkundige werkzaamheden  Het verwerken van nota’s in het boekhoudkundig programma Twinfield en het verrichten van de bijbehorende betalingen middels bankoverschrijvingen;  Het invoeren van kasgegevens in Twinfield en controle op deze uitgaven;  Het invoeren van banktransacties in Twinfield;  Het opstellen van een begroting;  Het voorbereiden van de jaarrekening. Deze wordt opgemaakt door de accountant;  Het periodiek rapporteren aan het bestuur over de financiële stand van zaken;  Incidenteel overleg met het beheer over financiële zaken en inspelen op vragen;  Het uitvoeren van de maandelijkse incasso’s m.b.t. periodieke donaties  Archivering Personeelsadministratie  Deze wordt grotendeels uitgevoerd door een administratiekantoor;  Het maandelijks overmaken van de netto salarissen;  Het maandelijks afdragen van de loonheffing;  Het toezenden van salarisgegevens aan het personeel;  Het verrichten van mutaties op personeelsgebied m.b.t. gewerkte uren en wijzigingen in de arbeidsovereenkomst.     Contacten met derden Contacten met de deelnemende Gemeenten  Het voeren van overleg over lopende overeenkomsten;  Het onderhandelen over nieuwe overeenkomsten  Het informeren van de Gemeenten over het beleid en beleidswijzigingen  Het verantwoorden aan de Gemeenten van het financiële beleid;  Het begrip kweken bij Gemeenten en andere instellingen over de doelstelling van de Stichting Contacten met Dierenbescherming Het uitvoeren van verzoeken op financieel gebied;  Het informeren over de financiële stand van zaken;  Het overleggen over ondersteuning op financieel terrein door beide organisaties  Het ontwikkelen van beleid over dierenwelzijn. Contacten met Dierenhulp  Overleg over zaken van wederzijds belang;  Afspraken maken over financiële vergoedingen en uitvoering geven hiervan. Overige contacten  Indien nodig bijwonen van de bestuursvergaderingen;  Bijhouden van de lijst van sponsoren en hen informeren over asielzaken;  Overleg met het beheer van het asiel over financiële zaken. Voor meer info kunt u contact opnemen met het asiel, graag per mail naar info@dierenasieltiel.nl
Geplaatst: donderdag 14 maart 2019
Vacature ID: 416
Geplaatst door Stichting Dierenasiel Tiel
Bekeken: 7x
Rubriek(en):
Diana van Kruistum
Reageer LEES MEER

Tiel zoekt vrijwilligers voor bestuur Stichting Tiel Speelt

De gemeente zoekt vrijwilligers voor het bestuur van de op te richten Stichting Tiel Speelt. Stichting Tiel Speelt wordt verantwoordelijk voor het voortbestaan van voldoende goede speelplekken voor kinderen tot 12 jaar. Hiervoor stelt de gemeente elk jaar € 100.000,- beschikbaar. We zijn op zoek naar mensen die zich verbonden voelen met de Tielse inwoners, goed kunnen samenwerken en affiniteit hebben met buitenspelen. Informatie over de taken van de functies binnen het bestuur staat op www.tiel.nl/tielspeelt. Daar staat ook informatie over hoe belangstellenden kunnen solliciteren. Inwoners onderhouden speelplekken Sinds 2017 heeft de gemeente nieuw speelbeleid. Kern van dit beleid is dat bewoners zorgen voor het onderhoud van speelplekken. De gemeente is en blijft verantwoordelijk voor de veiligheid. Op meerdere plekken in de gemeente hebben bewoners speeltuinwerkgroepen gevormd. De belangrijkste taak van de Stichting Tiel Speelt is een goede verdeling van het beschikbare geld onder de speeltuinwerkgroepjes. Daarnaast kan de stichting extra geld werven, zoals subsidies en sponsorgelden. Tiel Speelt Buitenspelen is goed en gezond voor alle kinderen. Met creativiteit en inzet zorgen we samen met inwoners voor fijne en voldoende speelplekken. Door samen te werken blijven er speelplekken in Tiel. De speelplek is meer van de buurt: een gezellige plek waar kinderen lekker spelen en bewoners elkaar ontmoeten. Fijn voor de kinderen en goed voor de leefbaarheid. Tiel Speelt! Wat gaan we doen?  2019: Stichting gaat geld beheren en bewoners onderhouden speelplekken Begin 2019 wordt de vacature uitgedaan om vrijwilligers te vinden voor de bestuursfuncties van de stichting: voorzitter, secretaris en penningmeester. De stichting wordt opgezet en krijgt als taak het geld te beheren, speeltuinen over te dragen aan bewoners en het opzetten van een vereniging die onder de vleugels van de stichting alle speeltuinwerkgroepjes een stem geeft. De gemeente laat de stichting nog niet los. Pas als de stichting aangeeft zelf verder te kunnen en alles goed geregeld is, neemt de gemeente meer afstand. 2020 en 2021: vervolg overdracht speelplekken aan bewoners of ontmantelen van de speelplekken die niemand over wil nemen In 2020 en 2021 worden alle speelplekken overgedragen aan bewoners. Als er niemand is, dan wordt de speelplek opgeheven. Er blijft een grasveld achter dat onderhouden wordt door de AVRI.
Geplaatst: donderdag 14 maart 2019
Vacature ID: 415
Geplaatst door Gemeente Tiel / Tiel Speelt
Bekeken: 10x
Rubriek(en):
Reageer LEES MEER

Medewerker Intakes

Als medewerker intakes ga je met vluchtelingen in gesprek over onderwerpen zoals onderwijs, werkervaring, financiën en contacten in Nederland. De intake is een soort nulmeting. Tijdens en na de intake maakt de cliënt een trajectplan waarin is opgenomen welke stappen hij of zij gaat ondernemen om doelen te bereiken. Als vrijwilliger bied je ondersteuning bij het opstellen van deze doelen en bijbehorende activiteiten. De cliënt moet zelf aan de activiteiten werken. Na 2 tot 3 maanden voer je een vervolggesprek om te kijken of de cliënt aan zijn of haar doelen heeft gewerkt. Er wordt gebruik gemaakt van een 'zelfredzaamheidsmatrix' waarin de resultaten en het al dan niet behalen van de doelen van de cliënt in beeld worden gebracht. Je werkt vanuit het kantoor van VluchtelingenWerk in de gemeente. Je taken bestaan onder andere uit: • Voeren van (intake)gesprekken met vluchtelingen en op basis daarvan opstellen van Plan van Aanpak • Hanteren van de zelfredzaamheidsmatrix als meetinstrument tijdens gesprekken • Verwerken van gesprekken in het cliëntenregistratiesysteem • Bespreken van Plan van Aanpak met cliënt en coach • Terugkoppelen van informatie en afstemmen met de teamleider van de locatie
Geplaatst: dinsdag 12 maart 2019
Vacature ID: 412
Geplaatst door VluchtelingenWerk Oost Nederland
Bekeken: 28x
Rubriek(en): Advies / voorlichting, Jongeren, Ouderen, Volwassenen, Nieuwkomers / andere culturen, Overig, Sociaal contact / maatje, Zorg & ondersteuning
Pasoun   Nasseri
Reageer LEES MEER