Toon rubrieken Verberg rubrieken

14 oproepen in totaal

ZOEKEN

YFU zoekt vrijwillige Contactpersonen

Contactpersonen van YFU zijn de spil van de organisatie. Zij zijn een onmisbare schakel tussen scholieren en families en vormen een ondersteuningsnetwerk. Als Contactpersoon ben je het aanspreekpunt voor: - Nederlandse scholieren die naar het buitenland gaan (outbound-programma). - Internationale scholieren en hun gastgezinnen hier in Nederland (inbound-programma). Voor het outbound-programma ga je op huisbezoek voor selectiegesprekken met scholieren en hun ouders. Ook onderhoud je gedurende het uitwisselingsjaar periodiek contact met ouders van scholieren die in het buitenland verblijven. Voor het inbound-programma onderneem je de volgende activiteiten: - Werving van gastgezinnen in jouw regio, ondersteund vanuit het YFU kantoor. - Selectiegesprekken met gastgezinnen en het matchen van gezinnen en buitenlandse scholieren. - Ondersteunen van gastgezinnen bij de plaatsing van een scholier op school. - Pro-actief contact houden met gastgezinnen, scholieren en scholen en begeleiding bieden in geval van problemen. Je werkt samen met andere contactpersonen in de regio en gedurende het jaar organiseer je samen met hen informele activiteiten voor de scholieren en (gast)gezinnen in jouw regio. De werkzaamheden vinden vooral in de avonduren en soms in de weekenden plaats. Je kunt dit zelf plannen, uiteraard in overleg met de scholieren en gezinnen. YFU biedt Als YFU Contactpersoon draag je bij aan intercultureel begrip bij jongeren en gezinnen. Daarnaast heb je de mogelijkheid om deel uit te maken van een internationaal netwerk en mensen te ontmoeten met dezelfde ideeën en interesses in een wijdere wereld. YFU biedt je de mogelijkheid om vaardigheden te ontwikkelen die ook elders van pas komen. Denk aan leiderschapsvaardigheden en interculturele communicatie. Het YFU kantoor ondersteunt je o.a. met trainingen, landelijke marketing campagnes en materialen om je activiteiten goed uit te kunnen voeren. Ook zijn er mogelijkheden voor het volgen van Europese YFU trainingen of om deel te nemen aan Europese activiteiten. YFU biedt een reiskostenvergoeding en een aansprakelijkheidsverzekering.
Geplaatst: donderdag 9 januari 2020
Vacature ID: 472
Geplaatst door Youth for Understanding
Bekeken: 451x
Rubriek(en): Advies / voorlichting, Jongeren, Bestuur & organisatie, Sociaal contact / maatje
Anoesj  Langendoen
Reageer LEES MEER

Wmo-raad zoekt leden

WAT IS WAT EN WAT DOET DE WMO-RAAD De Wmo-raad Tiel brengt gevraagd en ongevraagd adviezen uit op het terrein van zorg en participatie. De Wmo-raad baseert zijn adviezen op de kennis van de Wmo-raadsleden, aangevuld met informatie afkomstig uit publicaties en van de inwoners van de gemeente. Voor dat laatste is het van belang dat Wmo-raadsleden gevoed worden vanuit hun eigen netwerken en dat die netwerken zoveel mogelijk verschillende categorieën van de inwoners omvatten. HOE WERKT HET PRAKTISCH? Het gemeentebestuur vraagt over nieuw beleid op het terrein van zorg en participatie om advies aan de Wmo-raad. De secretaris zorgt dat de adviesaanvraag via e-mail bij de leden van de raad komt. Tijdens de maandelijkse vergadering geven de Wmo-raadsleden een eerste reactie op het onderwerp. Enkele leden maken een conceptadvies. Dat wordt via de mail ter becommentariëring aan de overige leden voorgelegd en na verwerking daarvan wordt het aan de gemeente gezonden. Het college van burgemeester en wethouders zendt het advies samen met de beleidsstukken aan de gemeenteraad. TIJDSINVESTERING EN VERGOEDING Een maal per maand is de vergadering, plus voorbereiding, en nog ca. 7 uur voor meewerken aan conceptadviezen. Daar staat dan een vaste vrijwilligersvergoeding tegenover van € 50 per maand. Voor meer informatie: www.wmoraadtiel.com
Geplaatst: maandag 7 oktober 2019
Vacature ID: 500
Geplaatst door Wmo-raad Tiel
Bekeken: 491x
Rubriek(en): Advies / voorlichting, Volwassenen, Zorg & ondersteuning
G.H.  Gerrits
Reageer LEES MEER

Luisteren, begrijpen, helpen en doorverwijzen!

1 op de 6 mensen in Nederland hebben moeite met lezen en schrijven. Stel je eens voor dat je niet goed kunt lezen? • Hoe weet je dan wanneer en hoe je een rekening moet betalen? • Hoe weet je dan hoe vaak je je medicijnen in mag nemen? • Hoe kun je dan voorlezen aan je kleinkind? Kortom, niet goed kunnen lezen (en/of schrijven) maakt het leven best ingewikkeld. In Rivierenland willen wij deze mensen graag helpen. Daarom worden er twee balies geopend in het ziekenhuis Rivierenland en het stadhuis in Tiel waar mensen terecht kunnen met vragen rondom laaggeletterdheid. Dit kan leiden tot een doorverwijzing of gewoonweg even hulp bieden met het invullen van een eenvoudig formulier (op papier of digitaal via DigiD bijvoorbeeld). Wij zijn op zoek naar vrijwilligers. Wij zijn op zoek naar jou! En dan met name voor het stadhuis (voor het ziekenhuis zijn al een aantal vrijwilligers gevonden)! De medewerkers van het stadhuis (centrale balie, Werkzaak, Servicepunt Leren en Werken) kunnen mensen naar de nieuwe balie doorverwijzen. Wat ga je precies doen? Het inrichten van de balies is een heel nieuw project. Wij nodigen je uit als vrijwilliger om de balies samen met ons vorm te gaan geven. Denk daarbij aan: • Meedenken bij het inrichten en de ontwikkeling van de balies. • Het bemensen van de balie in het stadhuis • Bezoekers helpen door te luisteren, helpen en door te verwijzen. Waarom is het zo leuk om te doen? • Je kunt door een kleine tijdsinvestering echt van betekenis zijn voor een ander. • Je bepaalt zelf hoe vaak (elke week of bijvoorbeeld één keer in de twee weken). • Je bent altijd samen met een andere vrijwilliger. • Je kunt meedenken en meedoen aan een mooi nieuw project in Tiel. Wil je graag meer informatie? Mail naar leerhuis@tiel.nl of bel naar Brenda Leenders 06 - 22 92 05 46
Geplaatst: vrijdag 24 mei 2019
Vacature ID: 496
Geplaatst door Leerhuis Tiel
Bekeken: 967x
Rubriek(en): Advies / voorlichting, Volwassenen, Computer & internet, Receptie / balie
Brenda Leenders
Reageer LEES MEER

Medewerker Intakes

Als medewerker intakes ga je met vluchtelingen in gesprek over onderwerpen zoals onderwijs, werkervaring, financiën en contacten in Nederland. De intake is een soort nulmeting. Tijdens en na de intake maakt de cliënt een trajectplan waarin is opgenomen welke stappen hij of zij gaat ondernemen om doelen te bereiken. Als vrijwilliger bied je ondersteuning bij het opstellen van deze doelen en bijbehorende activiteiten. De cliënt moet zelf aan de activiteiten werken. Na 2 tot 3 maanden voer je een vervolggesprek om te kijken of de cliënt aan zijn of haar doelen heeft gewerkt. Er wordt gebruik gemaakt van een 'zelfredzaamheidsmatrix' waarin de resultaten en het al dan niet behalen van de doelen van de cliënt in beeld worden gebracht. Je werkt vanuit het kantoor van VluchtelingenWerk in de gemeente. Je taken bestaan onder andere uit: • Voeren van (intake)gesprekken met vluchtelingen en op basis daarvan opstellen van Plan van Aanpak • Hanteren van de zelfredzaamheidsmatrix als meetinstrument tijdens gesprekken • Verwerken van gesprekken in het cliëntenregistratiesysteem • Bespreken van Plan van Aanpak met cliënt en coach • Terugkoppelen van informatie en afstemmen met de teamleider van de locatie
Geplaatst: dinsdag 12 maart 2019
Vacature ID: 412
Geplaatst door VluchtelingenWerk Oost Nederland
Bekeken: 602x
Rubriek(en): Advies / voorlichting, Jongeren, Ouderen, Volwassenen, Nieuwkomers / andere culturen, Overig, Sociaal contact / maatje, Zorg & ondersteuning
Klijn  Saskia
Reageer LEES MEER