Toon rubrieken Verberg rubrieken
ZOEKEN

Logistiek medewerkers (vrijwillig)

Het Nederlandse Rode Kruis is gevestigd op ruim 200 locaties en is georganiseerd in 23 districten. Het district Gelderland Zuid bestaat uit 3 lokale eenheden (locaties genoemd), waar jij op één van deze locaties een rol zult gaan spelen. De hulpverlening in het district wordt lokaal georganiseerd. Voor het logistieke team in Nijmegen zoeken wij een aantal Logistiek medewerkers (vrijwillig) Houd jij het overzicht? Ben jij die logistieke alleskunner? In het gebouw van de locatie komt alles bij elkaar: vrijwilligers en materieel. Logistiek zorgt ervoor dat alles rondom het gebouw tiptop in orde is. In het magazijn liggen het materiaal en de kleding voor onze hulpverleners opgeslagen. Jij zorgt ervoor dat de juiste materialen op het juiste moment op de juiste plaats zijn. Het is mede jouw verantwoordelijkheid dat het magazijn overzichtelijk ingericht en opgeruimd is en blijft en voorraden weer aangevuld worden. Samen met coördinatoren van Evenementenhulpverlening zorgt logistiek voor de voorbereiding en de planning van inzetten in het werkgebied van de locatie. Kortom, je bent een onmisbare schakel in de Evenementenhulp! Kijk Marathon Rotterdam 2021: drukte in de meldkamer & snel hulp verlenen op de fiets | VLOG | Rode Kruis - YouTube voor een filmpje over Evenementenhulpverlening bij het Rode Kruis! Wat ga je doen? • Je bent mede verantwoordelijk voor het beheer van het gebouw, het magazijn, het klaarzetten en vervoeren van de verbandmiddelen en andere zaken voor de hulpverlening bij evenementen. • Je helpt met de opbouw van de hulpposten op evenementen als dat nodig is. • Je zorgt ervoor dat het EHBO (oefen-)materiaal altijd op orde en aanwezig is. • Je adviseert de coördinatoren gevraagd en ongevraagd bij aanschaf van materialen, materieel en voorraad. • Je instrueert (zowel mondeling als schriftelijk) vrijwilligers over gebruik en onderhoud van het materiaal. Wij bieden jou • Een uitdagende vrijwilligersfunctie waarin je je kwaliteiten verder kan ontwikkelen • De kans om ervaring op te doen in een maatschappelijk relevante organisatie • Voldoening en zichtbare resultaten van jouw bijdrage Meer informatie? Wil je meer informatie? Neem dan contact op met Saskia van Leeuwen, Coördinator Vrijwilligersmanagement in Gelderland, tel.nr. 06 10587832. Wil je solliciteren? Stuur je CV en motivatie naar vacature.gelderland@rodekruis.nl. We gebruiken jouw gegevens uitsluitend voor deze specifieke sollicitatieprocedure.
Geplaatst: vrijdag 22 april 2022
Vacature ID: 891
Geplaatst door Het Rode Kruis
Bekeken: 108x
Rubriek(en): Activiteitenbegeleiding, Volwassenen, Technisch / onderhoud / beheer, Zorg & ondersteuning
Reageer LEES MEER

Deelnemer kortdurende projecten

Heb jij hart voor mensen met dementie en wil jij op vrijwillige basis iets bijdragen aan het ondersteunen van mensen met dementie en hun mantelzorgers? Maar heb je geen tijd, zin of gelegenheid om je langdurig te binden? Dan is Deelnemer kortdurende projecten misschien iets voor jou. Alzheimer Nederland streeft ernaar dementie te genezen of, nog liever, te voorkomen. Tot het zover is, willen we de levenskwaliteit van mensen met dementie en hun naasten verbeteren. De afdeling Rivierenland - biedt mensen met dementie en hun naasten informatie en ondersteuning, onder meer in de Alzheimer Cafés en Alzheimer Trefpunten - informeert zoveel mogelijk mensen over de impact van dementie op het dagelijks leven - attendeert zoveel mogelijk mensen op de herkenbaarheid van dementie - behartigt de belangen van mensen met dementie op lokaal en regionaal niveau - werkt aan een dementievriendelijke samenleving De gemeenten Buren, Culemborg, Druten, Neder-Betuwe, Tiel, West Betuwe en West Maas en Waal vormen het werkgebied van de afdeling Rivierenland. Waar kun je op rekenen? Je maakt deel uit van een enthousiaste ploeg vrijwilligers. Alzheimer Nederland biedt ondersteuning in de vorm van trainingen, overleggen en landelijke vrijwilligersdagen, gericht op verdieping en deskundigheidsbevordering. Je reiskosten en andere onkosten worden vergoed. Het vrijwilligerswerk bij Alzheimer Nederland is een mooie aanvulling op je CV. Reageren Zie jij het zitten om je op projectbasis in te zetten voor de afdeling Rivierenland van Alzheimer Nederland? Of heb je vragen? Neem dan contact op met Anneke Krakers, voorzitter, a.krakers@alzheimervrijwilligers.nl, 06 42359611
Geplaatst: vrijdag 22 april 2022
Vacature ID: 840
Geplaatst door Annet Gorzeman
Bekeken: 497x
Rubriek(en): Activiteitenbegeleiding, Advies / voorlichting, Ouderen, Volwassenen, Mensen met een lichamelijke beperking, Mensen met een psychiatrische of verslavingsachtergrond, Mensen met een verstandelijke beperking, Bestuur & organisatie, Collectie / fondsenwerving, Communicatie & publiciteit, Overig, Sociaal contact / maatje, Zorg & ondersteuning
Annet Gorzeman
Reageer LEES MEER

VRIJWILLIGER WORDEN?

VRIJWILLIGER WORDEN?Bent u op zoek naar zinvol vrijwilligerswerk? Dan is het werken in de palliatieve terminale zorg wellicht iets voor u.  VPTZ Rivierenland heeft momenteel ongeveer 20 vrijwilligers. Zij worden ingezet in het Hospice Tiel en/of in de thuissituatie. Onze vrijwilligers voelen zich betrokken bij hun medemens en zetten zich met hart en ziel in. Aandacht en het "ER ZIJN" zijn de uitgangspunten voor een VPTZ vrijwilliger. Ze stemmen af op de wensen van de zieke en diens naasten en bieden ondersteuning daar waar gewenst en nodig. WAT DOET EEN VRIJWILLIGER? Er zijn; het aanbieden van tijd en aandacht. Emotionele ondersteuning geven door nabij en betrokken te zijn. Een luisterend oor te hebben. Een praatje te maken over alledaagse dingen maar ook over hetgeen de zieke bezighoudt. Praktische zorgverlening, helpen bij eten en drinken, verzorgen koffie/thee of klein hapje klaarmaken, ondersteunen bij het lopen, licht verzorgende taken. Ondersteunen van de mantelzorger, of andere betrokkenen, door ze tijdelijk af te lossen zodat zij even op adem kunnen komen. Waken. NIEUWE VRIJWILLIGERS Met geïnteresseerde vrijwilligers wordt eerst een oriënterend gesprek gevoerd waarbij wederzijdse verwachtingen en mogelijkheden worden besproken. Vervolgens volgen alle vrijwilligers een basiscursus van 7 bijeenkomsten. Tijdens deze cursus worden diverse thema's behandeld. Na positieve afronding van de cursus ontvangt de vrijwilliger een certificaat en ondertekenen we een vrijwilligersovereenkomst. BEGELEIDING VRIJWILLIGERS Voor bijscholing worden er jaarlijks een aantal scholingsavonden georganiseerd. De coördinator zorgt voor begeleiding van de vrijwilligers door het voeren van individuele gesprekken en een overleg met de andere vrijwilligers. De mogelijkheden van de vrijwilliger voor inzet, worden tijdens het oriënterend gesprek verkend. Wil je meer weten over het vrijwilligerswerk dan kun je per telefoon (06-53 71 55 25) of per mail met de coördinator contact opnemen.
Geplaatst: dinsdag 12 april 2022
Vacature ID: 466
Geplaatst door Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Rivierenland (VPTZ)
Bekeken: 471x
Rubriek(en): Zorg & ondersteuning
Elly  Tazalaar
Reageer LEES MEER

Locatiecoördinator Algemeen Nijmegen (vrijwillig)

De hulpverlening van het Rode Kruis wordt georganiseerd door lokale eenheden, in samenwerking met het district en de stakeholders in het district. De districtsmanager (DM) is operationeel verantwoordelijk en werkt daarom nauw samen met de locatiecoördinatoren. In Gelderland-Zuid werken we met locatiecoördinatoren voor de portefeuilles Algemeen, Hulpverlening, Vrijwilligers, Opleidingen en Financiën. Een locatiecoördinator werkt periodiek samen in districtsbrede werkgroepen in het kader van gezamenlijke inzet van vrijwilligers en middelen en leren van elkaar. Voor de locatie Nijmegen zoekt het district een Locatiecoördinator Algemeen Nijmegen (vrijwillig) Wat ga je doen? Als Locatiecoördinator Algemeen overzie je alle lokale activiteiten van het Rode Kruis. Locaties binnen het district hebben als primaire taken: - verantwoordelijkheid voor de uitvoering van lokale hulpverlening en contacten met hulpvragers, volgens de strategie en richtlijnen van het Rode Kruis en districtsbestuur. - fungeren als platform voor informatie- en kennisdeling, het verhogen van de vaardigheden voor de hulpverlening door opleidingen, trainingen etc. te organiseren (ook voor derden). - ontwikkelen en onderhouden van lokale netwerken met het oog op hulpverlening, samenwerking met relevante (keten)partners, doorverwijzing etc. - signaleren van lokale noden / behoeften aan hulpverlening, koppelen aan landelijke strategie NRK - uitvoering van lokaal vrijwilligersmanagement, met focus op werven, begeleiden, binden en boeien van vrijwilligers. - lokale fondsenwerving in overleg met de districtsmanager en conform landelijke NRK richtlijnen. Taken Locatiecoördinator Algemeen: • Geeft richting en sturing aan de locatie: is centraal aanspreekpunt. • Bewaakt de voortgang van doelstellingen en acties die voor de locatie voortvloeien uit het districtswerkplan. • Zit de vergadering van het team locatiecoördinatoren voor. • Representeert de locatie en onderhoudt interne en externe contacten. • Onderhoudt nauw contact met de DM over de uitvoering van de werkzaamheden van de locatie en stimuleert de samenwerking met andere locaties binnen het district. Neemt deel aan relevante overleg binnen het district. Het Nederlandse Rode Kruis biedt: • Zinvol en verantwoordelijk vrijwilligerswerk • De kans om met je team lokale Rode Kruis activiteiten te initiëren en te coördineren • Een aanbod van relevante opleidingen en trainingen om je te ontwikkelen • Interessante werkervaring en doorgroeimogelijkheden • Een plaats in het grootste humanitaire netwerk ter wereld. Geïnteresseerd? Volg je hart en reageer nu. Vertel meer over jezelf, je ervaring en motivatie. We gebruiken jouw gegevens uitsluitend voor deze specifieke sollicitatieprocedure. Wil je reageren? Gebruik dan het volgende adres: vacature.gelderland@rodekruis.nl. Voor inhoudelijke vragen kunt u zich wenden tot Districtsmanager Ria van der Sluis, mobiel 06 18 5122 32. Mensen met een migratieachtergrond worden in het bijzonder uitgenodigd om te solliciteren.
Geplaatst: donderdag 7 april 2022
Vacature ID: 886
Geplaatst door Het Rode Kruis
Bekeken: 116x
Rubriek(en): Advies / voorlichting, Ouderen, Communicatie & publiciteit, Zorg & ondersteuning
Reageer LEES MEER