Contactgegevens   Organisatie:
Volksuniversiteit West Betuwe
E-mail:
info@vuwestbetuwe.nl
Telefoon: 0345-650310 Contact: Nicole Mol Website:
www.vuwestbetuwe.nl
Functie: Bestuursfunctionaris

Vraag

Coördinator docenten - Volksuniversiteit West Betuwe

We zijn op zoek naar een vrijwilliger die voor de Volksuniversiteit West Betuwe (VuWB) de volgende taken en coördinatie op zich wil nemen. Wat ga je doen? • Je bent het eerste aanspreekpunt voor vragen van docenten gedurende het cursusjaar. • Je organiseert proeflessen van nieuwe docenten gedurende het cursusjaar. • Je organiseert en notuleert het docentenoverleg (2 x per jaar). • Je organiseert de jaarlijkse informatieochtend voor cursisten van VuWB (1e zaterdagochtend van september). • Daarnaast organiseer je de jaarlijkse verbindingsmiddag voor docenten/vrijwilligers en bestuur (1e zaterdagmiddag van september). • Je regelt de aanvraagprocedure van activiteiten voor programma aanbod VuWB (minstens 2x per jaar). • Waar kan voer je operationele taken uit van het VuWB jaarplan gedurende het cursusjaar. • Ook ondersteun je de secretaris bij het verwerken van evaluaties /tevredenheidsonderzoeken gedurende het cursusjaar. • Je actualiseert het docentenregister gedurende het cursusjaar. Wat bieden wij ? • De VuWB biedt vrijwilligers ruimte voor ontplooiing, eigen inbreng, waardering en sociaal contact. • Wij verzorgen minimaal 2 maal per jaar een gezamenlijke bijeenkomst met vrijwilligers, docenten en het bestuur. • Er is de mogelijkheid om 1x per jaar een korting van maximum van € 50,-te krijgen op een cursus georganiseerd door de VuWB . • Vrijwilligersverzekering gedurende werkzaamheden voor de VuWB. • Voor deze functie kom je in aanmerking voor een vrijwilligersvergoeding. De hoogte hiervan wordt in overleg vastgesteld binnen de grenzen van het door de belastingdienst maximaal vrijgestelde bedrag. De gemiddelde tijdsbelasting is ongeveer één dagdeel (4 uur) per week, waarbij er piek- en dal periodes zijn gedurende het jaar. Je doet de werkzaamheden in het Elisabeth Weeshuis in Culemborg. Daarnaast zijn er voldoende mogelijkheden tot thuiswerken. Voor online vergaderen gebruiken wij de mogelijkheden van ons online platform Webex en voor het beheer van onze computerbestanden hebben wij een eigen opslag in de Cloud.
Lees meer