Contactgegevens   Organisatie: Stichting 4 Stromenland E-mail: info@fruitcorso.nl Telefoon: Contactpersoon: Tom van Oostrom Website: https://www.fruitcorso.nl/

Vraag

Stichting 4 Stromenland (Fruitcorso) Vacature Penningmeester

Het Fruitcorso in Tiel is een jaarlijks terugkerend evenement. Appels, peren, noten, zaden, paprika’s en druiven; allemaal maken ze deel uit van de corsostoet die het derde weekend van september door de straten van Tiel trekt. Fruit zoals u het nog nooit heeft gezien, zaden waarvan u het bestaan niet kende, verwerkt in praalwagens ontworpen en gebouwd door liefhebbers uit de Betuwe en het land van Maas en Waal. De corsostoet bestaat uit twaalf grote wagens en zes jeugdwagens. Sinds 2013 maakt het corso deel uit van de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed, een lijst van erkende, waardevol geachte Nederlandse tradities Stichting 4-Stromenland is een vrijwilligersorganisatie met een relatief klein bestuur. Binnen het bestuur zijn de taken afgebakend. Het is duidelijk dat een evenement als het Fruitcorso niet door zo’n kleine groep mensen georganiseerd kan worden. Nagenoeg alle bestuursleden hebben dan ook commissies geformeerd, die onder hun verantwoordelijkheid een aantal taken uitvoeren. Deze bestaan voor een deel uit uitvoerende werkzaamheden, maar ook uit beleidsvoorbereidende activiteiten die vooral gericht zijn op de te volgen strategie op de middellange termijn. Voor de organisatie van dit unieke evenement zoekt Stichting 4-Stromenland een enthousiaste en vakkundige penningmeester. De taken van de penningmeester zijn: Aanleg voor en affiniteit met het beheer van gelden Neemt initiatief en maakt een begrotingsvoorstel in samenspraak met de overige bestuursleden en balans, inclusief lange termijnplanning Affiniteit met het organiseren van een evenement als het fruitcorso. Is binnen het Stichtingsbestuur eerstverantwoordelijke voor de liquiditeitspositie van de Stichting. Het bewaken van de begroting en de toegekende budgetten, signaleert afwijkingen t.b.v. de toegekende budgetten en kan voorstellen doen voor tussentijdse wijzigingen Het financiële beheer voeren: boekhouding, opstellen van de verlies en winstrekening, het financieel jaarverslag, en bijhouden van een financieel archief in samenwerking met de financiële commissie en het secretariaat van de S4S. Zorgdragen voor onkosten- en vrijwilligersvergoedingen voor zover van toepassing. Zorgdragen voor onkosten en salarisadministratie van beroepskader voor zover van toepassing. Het regelen van fiscale, juridische zaken en verzekeringen, in samenwerking met de secretaris van de S4S. Legt financiële verantwoording af tijdens de bestuursvergadering(en) en aan de deelnemende corsoverenigingen (corsowagenbouwers). De penningmeester kan bepaalde taken delegeren aan andere bestuursleden, leden van de financiële commissie of vrijwilligers, bijvoorbeeld fondsen en sponsoren werven.  Heeft u interesse? Neem dan contact op per mail met  info@fruitcorso.nl
Lees meer