Contactgegevens   Organisatie:
Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Rivierenland (VPTZ)
E-mail:
coordinator@vptzrivierenland.nl
Telefoon: 06 53715525 Contact: Elly Tazalaar Website:
www.vptzrivierenland.nl
Functie: Coördinator