Privacy

Hulp krijgen of geven is fijn en maakt mensen blij. Om te zorgen dat u bij ieder websitebezoek ook blij blijft, gaan wij zorgvuldig om met uw gegevens.


Wie heeft toegang tot mijn persoonsgegevens?

Wij zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van u gegevens te respecteren. Daarom geven wij uw persoonsgegevens niet zomaar aan derde partijen.  We verkopen uw gegevens nooit aan derden! Alleen medewerkers van Stichting Actief in Tiel e.o. en haar ICT dienstverleners hebben toegang  en zijn aan strikte regels gebonden.Alleen geautoriseerde medewerkers mogn uw gegevens inzien en verwerken. Wij hebben afspraken hiervoor in een schriftelijke overeenkomsten vastgelegd.


Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets vertellen over u of die we in verband kunnen brengen met u. U deelt persoonsgegevens met ons wanneer u aanmeld op onze websites of als je contact met ons hebt.


Uw rechten. Wilt u uw gegevens inzien en/of corrigeren?

Wilt u weten welke persoonsgegevens wij van u hebben vastgelegd? Dan kunt u gebruik maken van je ‘Recht van inzage’. Of wilt u gegevens wijzigen en zo gebruik maken van je ‘Recht op correctie’?

Veel van uw persoonsgegevens ziet u als je zich aanmeld/inlogt in uw account. U kunt kunt ze daar ook aanpassen.

Als u na het aanmelden rechsbovenin het scherm klikt op welkom,naam dan kunt u alle gegevens inzien of aanpassen. 


Wat vragen we aan u ?

Gegevens over wie u bent, namelijk:


Persoonsgegevens Waarom Verwerkingsgrondslag Bewaartermijn
Voornaam,   achternaam,   
geslacht en e-mailadres.
We willen u graag
persoonlijk aanspreken
en het goede e-mailadres
gebruiken om in contact
 te komen.

Ook kan het zijn dat 

deze gegevens 

verwerkt worden om

fouten op te kunnen 

sporen en om de 

website te kunnen 

verbeteren. 

Bijvoorbeeld indien

er iets fout gaat bij

het invoeren van

uw naam.


Het kan zijn dat we

in onze database en

logbestanden

moeten kijken om

incidenten op te

sporen en af te

handelen. In deze

database registreren

wij uw naam en

e-mailadres ter

identificatie.


Uitvoeren overeenkomst
 (matching), 
Toestemming (marketing)Gerechtvaardigd
belang. Het
verbeteren van de
website.Grechtvaardigd
belang. Het
opsporem en
oplossen van
incidenten.
Gedurende de
overeenkomst en
2 jaar na het einde.
Zolang toestemming
is gegeven en dat
voor de duur van de
overeenkomst en
2 jaar na het einde. 


Maximaal 2
maanden.

De gegevens
worden
geduren een
termijn van
maximaal 6
maanden
bewaard
Een aan u gekoppeld
nummer ter
identificatie
Wij moeten in staat
zijn om u te identificeren
zodat wij bij het verlenen
van onze dienstverlening
kunnen verifiëren dat u
het bent.
Omdat namen niet altijd
uniek zijn, hanteren we
een nummer dat aan
iedere gebruiker uniek
wordt toegekend door
ons systeem.

Het kan zijn dat we in
de database en log-
bestanden (waaronder
de zogenaamde ‘audit trail’)
moeten kijken om incidenten
op te sporen en af te handelen.
In deze ‘audit trail’ registeren
wij u unieke identificatienummer.
Uitvoeren
overeenkomst
(matching).


Gerechtvaardigd
belang.
et opsporen en
oplossen van
incidenten.
Gedurende de
overeenkomst en
2 jaar na het
einde.

De gegevens
worden
gedurende een
termijn van
maximaal 6
maanden
bewaard. De
gegevens in
de logbestanden
maximaal 1 maand.
Geboortedatum Iemand helpen kan op
elke leeftijd! Helaas is
niet al het vrijwilligerswerk
geschikt voor minderjarigen.

Ook kan het zijn dat deze
gegevens verwerkt worden
om fouten op te kunnen
sporen en om de website
te kunnen verbeteren.
Bijvoorbeeld indien er iets
fout gaat bij het invoeren
van uw geboortedatum.
Uitvoeren
overeenkomst
(matching).


Gerechtvaardigd
belang. Het
verbeteren van de
website.
Gedurende de
overeenkomst
en 2 jaar na het
einde.

Maximaal 1 maand.
Postcode en
woonplaats.
We informeren u alleen
over vrijwilligerswerk en
vrijwilligers bij u in de buurt.
Zo is snel te vinden wat u
zoekt en houd u meer tijd
over voor andere dingen.

Ook kan het zijn dat deze
gegevens verwerkt worden
om fouten op te kunnen
sporen en om de website
te kunnen verbeteren.
Bijvoorbeeld indien er
iets fout gaat bij het
invoeren van uw
woonplaats.
Uitvoeren
overeenkomt
(matching).
Gerechtvaardigd
belang. Het
verbeteren van de
website.
Gedurende de
overeenkomst
en 2 jaar na het
einde.Maximaal 1
maand.
Telefoonnummer Dit is niet verplicht
om te laten weten.
Als u dit wel doet,
kunnen we u bellen
om een vraag te
beantwoorden,
u te attenderen
op het veilig gebruik
van de websites of
u telefonisch te
matchen.

Ook kan het zijn
dat deze gegevens
verwerkt worden
om fouten op te kunnen 
sporen en om de
website te kunnen
verbeteren.
Bijvoorbeeld indien
er iets fout gaat bij
het invoeren van uw
telefoonnummer.
Met uw
toestemming.


Gerechtvaardigd
belang. Het
verbeteren van de
website.
Gedurende de
overeenkomst
en 2 jaar na
het einde.
Maximaal 1
maand.
Vooropleiding Dit is niet verplicht
om te laten weten.
Als u dit wel invult,
kunnen we mensen
zo goed mogelijk
helpen aan een
juiste match .
Met uw  
toestemming.


Uitvoeren 

overeenkomst 

(matching). 

Gedurende de
overeenkomst
en 2 jaar na het
einde.
Uw interesses(s) Dit is niet verplicht
om te laten weten.
Als u dit wel invult,
kunnen we mensen
zo goed mogelijk
helpen aan een
juiste match .
Met uw 
toestemming.

Uitvoeren
overeenkomst
(matching).

Gedurende de
overeenkomst
en 2 jaar na het
einde
Wachtwoord U meld zich aan
met een wachtwoord.
Zo moeilijk of makkelijk
als u het zelf wilt.
Het wachtwoord blijft
altijd geheim.
Zelfs wij weten het niet.
We slaan jouw
wachtwoord versleuteld op.
Uitvoeren
overeenkomst
(matching).
Gedurende de
overeenkomst
en 2 jaar na het
einde
IP adres Door u IP adres te
onthouden, kunnen
we u een veilige
website garanderen.
Gebruikers die zich
niet aan
de gedragsregels 
houden of waarbij
er sprake is van
fraude kunnen we aan
de hand van een IP
adres altijd
identificeren om zo
incidenten te
voorkomen.

Het kan zijn dat we
in de database en
logbestanden (het
zogenaamde áudit
trail') moeten kijken
om incidenten op te
sporen en af te
handelen. In deze
'audit trail'slaan wij
uw IP adres op ter
identificatie en om
misbruik te
voorkomen.
Veiligheid en
verbeteren van
de website

Gerechtvaardigd
belang. Het
opsporen en
oplossen van
incidenten.
Maximaal 2
maanden. Bij
een incident
bewaren we
het IP adres
tot twee weken
nadat het 
incident is
afgehandeld.De gegevens
worden
gedurende een
termijn van
maximaal 6
maanden in
onze 'audit trail'
bewaard.
Logbestanden (en alle
overige persoonsgegevens
zoals in deze privacyverklaring
omschreven)
Om onze dienstverlening
en de website te kunnen
verbeteren, voeren wij
soms veranderingen door
op onze website en in
 onze software. Het kan
zijn dat we voor het
doorvoeren van de
veranderingen toegang
tot de database nodig
hebben en de daar
opgeslagen persoons-
gegevens in kunnen zien.
Ook kan het zijn dat we
in de database moeten
kijken om foutmeldingen
op te sporen en af te
handelen. Wij proberen
het zien van
persoonsgegevens
zoveel mogelijk te
voorkomen.
Gerechtvaardigd
belang. Verbeteren
van de website en
het opsporen en
oplossen van
foutmeldingen.
De gegevens
staan in onze
database
gedurende de in
deze privacy-
verklaring
omschreven termijn.
Zolang de gegevens
in onze database
staan, kunnen wij
die gegevens voor
dit verwerkingsdoeleinde
verwerken. Overige
loggegevens
verwijderen wij uiterlijk
1 maand na het
ontstaan van de log.


Wat zijn cookies?

Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Bij cookies wordt onderscheid gemaakt tussen functionele cookies en tracking cookies.


Functionele cookies

Functionele cookies hebben een functionele rol binnen een website. Bijvoorbeeld een winkelwagentje bewaren, een login onthouden of vastleggen dat een andere cookie wel of niet mag worden geplaatst. Deze cookies vallen niet onder de cookiewet en mogen gewoon geplaatst worden.


Tracking cookies

De zogenaamde tracking cookies vallen wel onder de cookiewet. Om deze cookies te plaatsen moet u toestemming geven. Na uw toestemming plaatsen wij op deze website cookies van Google, Facebook en Twitter.


Google Analytics

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de "Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Met deze informatie kunnen wij de website verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.


Facebook en Twitter

Op deze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten ("liken”) of delen ("tweeten”) op sociale netwerken als Facebook en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook respectievelijk Twitter zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Indien u geen toestemming geeft voor het plaatsen van deze cookies, dan zullen de social media buttons op deze website niet functioneren.Leest u de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Twitter, Facebook, Google + en LinkedIn opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. LinkedIn, Twitter, Facebook en Google + stellen zich te houden aan de Safe Harbor principes en zijn aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Actief in Tiel: digitale platform voor vrijwilligerswerk en welzijnsactiviteiten in de gemeente Tiel


Mozaiek Welzijn


Tiel