WAT IS EEN VERKLARING OMTRENT GEDRAG (VOG)?


Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat je gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. De organisatie die VOG’s verstrekt in Nederland is Justis


Vrijwilligers en VOG op onze websites
Voor vrijwilligers die ingeschreven staan op onze websites is het geen verplichtingeen VOG te kunnen overleggen. Vrijwilligers kunnen aangeven of zij in het bezit zijn van een VOG op hun persoonlijke profiel. Je kunt er als hulpvrager altijd naar vragen. 

Aanvragen VOG
Voor particulieren is het niet meer mogelijk een (gratis) VOG aan te vragen. Als u via bepaalde vrijwilligersorganisaties aan de slag gaat, bestaat die mogelijkheid wel. De organisatie moet de aanvraag digitaal voor u klaarzetten of een formulier invullen waarmee u langs het gemeentehuis kan. Laat u hierover informeren bij de betreffende organisatie of kijk op de website van jouw gemeente. Je kunt voor meer informatie over VOG’s kijken op de website van Justis. Via de website van Actief in Tiel is het niet mogelijk een VOG aan te vragen.