Contactgegevens   Organisatie:
Cliëntenraad Participatiewet Tiel
E-mail:
Clientenraadwwbtiel@gmail.com
Contact: BGJ Spanjer Functie: voorzitter